Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek alimentacyjny

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 28.11.2013

Płacę alimenty na syna, który w październiku skończył 24 lata. Właśnie się dowiedziałem, że w lipcu syn się ożenił. Podobno ma też własne dziecko. Nie wiem, czy syn się jeszcze uczy, czy pracuje. Nie mamy ze sobą żadnego kontaktu. Czy mój obowiązek alimentacyjny już wygasł?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli chodzi o roszczenia alimentacyjne, to zgodnie z art. 133 K.r.o. (Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

 

Na stan istniejącej jeszcze niemożności utrzymania się może powołać się dziecko, u którego:

 

  • możliwość podjęcia pracy zarobkowej potencjalnie ani rzeczywiście nie wystąpiła;
  • możliwość podjęcia pracy potencjalnie wystąpiła, ale praca nie została podjęta z przyczyn uzasadnionych, np. ze względu na stan zdrowia lub dalsze nieprzerwane kontynuowanie nauki.

 

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby dorosłe dziecko żądało od rodziców alimentów, jeżeli zaistnieje jedna z opisanych przyczyn, czyli brak możliwości samodzielnego utrzymania się lub niedostatek. Przepisy nie określają terminu, w jakim ustaje obowiązek alimentacyjny, wskazując jedynie, że obowiązek ten trwa tak długo, jak dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10.12.1998 r. (sygn. akt I CKN 1104/98), jeżeli dorosłe dziecko ma wyuczony zawód i możliwość pracy oraz chce dalej kontynuować naukę, rodzice obowiązani są łożyć na jego utrzymanie w miarę swoich materialnych możliwości.

 

Każda sprawa wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego traktowana jest indywidualnie; w szczególności ocenie sądu podlega, czy i w jakim zakresie dziecko dołożyło starań w celu przygotowania się do samodzielnego utrzymania.

 

Wygaśnięcie obowiązku dostarczania środków utrzymania następuje dopiero, gdy dziecko zostaje należycie przygotowane do samodzielnej egzystencji, co w szczególności w dzisiejszych czasach oznacza uzyskanie odpowiedniego do możliwości dziecka wykształcenia (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18.09.2001 r., sygn. akt III SA 974/00).

 

Przyjęła się w praktyce linia orzecznictwa, zgodnie z którą w przypadku pobierania nauki na studiach wyższych górną granicą wieku, do jakiego trwa obowiązek alimentacyjny względem dziecka, jest ukończenie 26 roku życia. Po tym okresie jedynie szczególne względy mogą powodować dalsze trwanie obowiązku alimentacyjnego.

 

Rodzice – w myśl art. 133 § 3 K.r.o. – mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

 

Natomiast jeżeli Pana syn ożenił się, wówczas obowiązek dostarczania mu środków utrzymania ciąży na małżonce. Obowiązki ciążące na małżonku wyprzedzają obowiązek alimentacyjny ojca w stosunku do pełnoletniego dziecka, niemogącego się samodzielnie utrzymać, ponieważ nie ma zawodu, majątku i dalej się uczy.

 

W przypadku istnienia obowiązku orzeczonego przez sąd, uchylenie takiego orzeczenia może nastąpić jedynie w postępowaniu sądowym.

 

Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego należy opłacić opłatą sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Wartością tą będzie suma świadczeń alimentacyjnych za okres 12 miesięcy.

 

Może Pan też wnieść do sądu o zobowiązanie syna do przedstawienia zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, ewentualnie o przesłuchanie syna na okoliczność podjęcia pracy i zmiany stanu cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 2 =

»Podobne materiały

Dorosłe dzieci a obowiązek alimentacyjny rodzica

Od dziesięciu lat płacę alimenty na moich dwóch synów. Aktualnie są oni dorośli i studiują (20 i 21 lat). Niestety zasądzone kwoty są tak wysokie, że od dawna przerastają moje możliwości finansowe. Do kiedy jestem zobowiązany płacić alimenty na moje dorosłe dzieci?

 

Możliwości zarobkowe a obowiązek alimentacyjny

Mam żonę, lecz od wielu lat nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego. W 2005 r. zawarliśmy ugodę i zobowiązałem się do płacenia alimentów na syna w wysokości 400 zł. Rzetelnie wywiązywałem się ze swojego obowiązku alimentacyjnego. Teraz żona złożyła pozew o podwyższenie alimentów do

 

Alimenty na dorosłe dziecko

Sąd uznał, że mojemu dorosłemu dziecku należą się alimenty ode mnie. Syn ma 26 lat i ukończył dwa kierunki studiów. W tym roku podjął kolejne studia II stopnia. Czy jest jakaś granica wiekowa, do kiedy trzeba płacić alimenty na dzieci? Czy sąd słusznie zdecydował o przyznaniu alimentów, skoro s

 

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego a studia

Otrzymuję alimenty od mojego ojca. Obecnie kończę studia inżynierskie. Pracę inżynierską będę broniła w marcu. Nie wiem, czy uda mi się w tym samym roku rozpocząć studia magisterskie. Jeśli nie udałoby mi się, czy ewentualna przerwa spowoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego? Czy ewentualne zna

 

Zabezpieczenie nieruchomości na poczet przyszłych alimentów

Mój były mąż przez lata uchylał się od obowiązku alimentacyjnego wobec naszej córki. Próbowałam się starać o pieniądze z funduszu alimentacyjnego, ale okazało się, że mi się nie należą, ponieważ przeprowadziłam się do Kanady. Oficjalnie były mąż nie ma żadnego majątku ani stałej pracy (chociaż wiem,

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »