Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obniżony standard w mieszkaniach socjalnych

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 20.10.2010

Piszą Państwo na swojej stronie o lokalach socjalnych: „Obniżony standard nie oznacza pozbawienia lokatorów w ogóle dostępu do pewnych urządzeń czy pomieszczeń, ale może je stosownie ograniczać, np. poprzez umiejscowienie jednej wspólnej łazienki lub WC na korytarzu”. Chciałbym poznać podstawę prawną takiego stwierdzenia i jednocześnie zapytać, jakie minimalne wymagania stawia ustawodawca polski co do wyposażenia lokali socjalnych i jak się mają te prawa do uchwały Rady Miasta mówiącej, że „lokal socjalny posiada najmniej dostęp do źródła wody, zaopatrzenia w wodę oraz do ustępu, chociażby urządzenia te znajdowały się poza budynkiem”.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O lokalach socjalnych mowa jest w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

W art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawa zawiera definicję lokalu socjalnego (który niezależnie od tego jest także lokalem w rozumieniu tej ustawy), a więc co zasady lokal socjalny to lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych (więc nie może to być o innych przeznaczeniu niż mieszkalne). Ale w stosunku do lokalu w ogóle ustawa nie wprowadza żadnych wymogów dotyczących powierzchni, wyposażenia, samodzielności itp., umożliwiając ochronę praw lokatorów wszędzie, gdzie oni mieszkają. Za to w stosunku do lokali socjalnych stawia kilka wyraźnych wymagań. Z definicji lokalu socjalnego wynika, że ma on być w takim stanie technicznym i ma mieć takie wyposażenie, aby nadawał się do zamieszkania, a przy tym, zgodnie z definicją lokalu w ogóle, nie musi to być samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy o własności lokali (a więc lokalem socjalnym może być także np. część samodzielnego lokalu). Powierzchnia pokoi lokalu socjalnego nie może być mniejsza niż 5m2 na osobę, jeśli ma w nim zamieszkać więcej niż jedna osoba, albo 10m2 na osobę, jeśli ma w nim zamieszkać jedna osoba.

 

Należy zwrócić uwagę, że chodzi tu o powierzchnię pokoi, a nie o powierzchnię użytkową lokalu.

 

Jak wynika z powyższego, lokal przeznaczony na lokal socjalny musi więc spełniać odpowiednie standardy; warunki te są minimum, poniżej którego zejść nie można, wobec czego uprawnieni do lokalu socjalnego nie mają obowiązku przyjąć takiego lokalu.

 

Niestety ustawodawca nie podaje definicji „obniżonego standardu”, w związku z powyższym zdefiniowanie tego pojęcia pozostawia doktrynie. Trudno jest określić, co dokładnie należy rozumieć przez „obniżony standard”.

 

Przyjmuje się, że na lokale socjalne można wykorzystywać zarówno lokale, które spełniają aktualne wymagania i normy techniczne, jak i lokale, które ich nie spełniają, gdyż zostały zbudowane, zanim normy te zaczęły obowiązywać.

 

Niekiedy gminy w swoich uchwałach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy definiują pojęcie obniżonego standardu. Przez obniżony standard lokalu rozumie się z reguły lokal niewyposażony w co najmniej dwa z niżej wymienionych elementów: centralne ogrzewanie, samodzielną łazienkę, gaz sieciowy, wc.

 

Przez obniżony standard można rozumieć położenie lokalu w tzw. lokalu wspólnym lub brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w obrębie lokalu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + IX =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki