.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obniżone składki ZUS i roszczenie o zwrot nadpłaty

Autor: Anna Wyląg • Opublikowane: 11.04.2012

Rozpoczęłam działalność w lipcu 2009 r. Jako podstawę naliczania składek ZUS wpisałam kwotę 70% wynagrodzenia, a miałam prawo do obniżonej podstawy – 30%. Staram się o zwrot nadpłaconych składek, ale pracownik ZUS twierdzi, że to niemożliwe, bo minął 2-letni okres preferencyjnych warunków. Czy ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W zakresie zwrotu składek w chwili obecnej obowiązuje ustawa z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z pózn. zm.) zmieniona ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 138, poz. 808)*.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw „do nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli nie upłynął jeszcze termin dochodzenia ich zwrotu stosuje się art. 24 ust. 6b, 6c, 6g, i 6h ustawy, o której mowa w art. 1 w brzemieniu nadanym niniejszą ustawą”.

 

Zgodnie z art. 24 ust. 6b ustawy „zakład zawiadamia płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które zgodnie z ust. 6a mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym”.

 

Zgodnie z art. 6c „po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone, płatnik składek może złożyć wniosek o ich zwrot”.

 

Zgodnie natomiast z art. 6g „nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia:

 

  1. otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b;
  2. opłacenia składek, w przypadku braku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6b”.

 

W związku z powyższym Pani nadpłacone składki nie uległy przedawnieniu.

 

Z informacji uzyskanej w ZUS wynika, że nie obowiązuje jednolity wzór wniosku płatnika o zwrot nadpłaconych składek. Istnieje tu zupełna dowolność, przy czym w piśmie tym powinny się znaleźć dane identyfikacyjne (wraz z numerami), które były zawarte w zgłoszeniu płatnika.

 

Ustawa systemowa nakazuje, aby zwrot nadpłaty nastąpił w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku do organu rentowego. W razie gdy termin ten nie zostanie zachowany, nadpłacone składki podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych. Liczone są one od dnia złożenia wniosku. Dlatego warto zadbać o potwierdzenie jego złożenia.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 30.08.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl