.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obniżenie wynagrodzenia bez zmiany czasu pracy

Czy można obniżyć pracownikowi wynagrodzenie o 20% bez zmiany czasu pracy w drodze porozumienia? Jakie to rodzi konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W drodze porozumienia stron można obniżyć pracownikowi wynagrodzenie nawet o 20% bez równoczesnej zmiany wymiaru czasu pracy, pod warunkiem że obniżone wynagrodzenie nie będzie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 1267 zł brutto.

 

Należy jednak podkreślić, że na zawarcie porozumienia zgodę musi wyrazić sam pracownik na zasadzie autonomii woli stron.

 

Natomiast jeśli pracownik nie wyraża zgody na zawarcie porozumienia stron, wówczas pracodawca może obniżyć wynagrodzenie, wręczając mu na piśmie tzw. wypowiedzenie zmieniające, w którym zaproponuje mu nowe warunki płacy oraz pouczy go o możliwości nieprzyjęcia zaproponowanej zmiany do upływu połowy okresu wypowiedzenia, co spowoduje, że umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Wypowiedzenie zmieniające ma przede wszystkim na celu kontynuowanie zatrudnienia, niemniej na innych – zwykle mniej korzystnych – dla pracownika warunkach. Jeśli jednak pracownik nie przyjmie zaproponowanych warunków, wówczas stosunek pracy ustanie.

 

Pracodawca, by nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów o wypowiadaniu umów, w wypowiedzeniu zmieniającym winien zawrzeć następujące elementy:

 

  1. zaproponować nowe warunków pracy lub płacy,
  2. wypowiedzieć warunki dotychczasowe,
  3. uzasadnić wypowiedzenie, jeśli dotyczy ono umowy zawartej na czas nieokreślony
  4. pouczyć, że przed upływem połowy okresu wypowiedzenia pracownik może złożyć oświadczenie o nieprzyjęciu proponowanych warunków, co spowoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia (wskazać jakiego), okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg z chwilą zaproponowania na piśmie (a nie ustnie) nowych warunków pracy i płacy,
  5. pouczyć, iż milczenie pracownika, bądź złożenie takiego oświadczenia po upływie terminu będzie jednoznaczne z akceptacją zaproponowanych warunków,
  6. pouczyć o odwołaniu od wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia zmieniającego.

 

W przypadku przyjęcia przez pracownika nowych warunków stosunek pracy będzie kontynuowany na zmienionych warunkach począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

 

Przepisy o długości okresu wypowiedzenia stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia zmieniającego. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest więc uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony co do zasady nie można wypowiedzieć, chyba że strony w umowie przewidziały możliwość wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, a umowa o pracę została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy. Jeśli spełnione są powyższe dwa warunki, to pracodawca może wręczyć wypowiedzenie zmieniające pracownikowi zatrudnionemu na czas oznaczony.

 

Zmiana wynagrodzenia w drodze wypowiedzenia zmieniającego również nie może powodować, iż nowa płaca byłaby niższa od minimalnego wynagrodzenia.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl