Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obniżenie podatku dochodowego przez założenie działalności

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 13.10.2019

Jestem zatrudniony przez firmę oraz przejąłem obowiązki płatnika składek (firma pokrywa wszelkie składki, ja tylko wykonuję przelewy). Z uwagi na dość wysokie zarobki rozważam dodatkowo prowadzenie działalności. Rozliczam się z żoną, niemniej w dalszym ciągu mam dopłaty do PIT-37. Co mógłbym zyskać, prowadząc działalność gospodarczą? Czy mógłbym w jakiś sposób obniżyć swoje podatki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obniżenie podatku dochodowego przez założenie działalności

Fot. Fotolia

Na tak postawione pytanie nie da się niestety odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, ponieważ odpowiedź uzależniona jest od bardzo wielu czynników.

 

Pierwsza kwestia, na którą należy zwrócić uwagę, porównując własną działalność gospodarczą oraz etat, to koszty uzyskania przychodów. W przypadku umowy o pracę ustawa PIT wprost określa wielkość kosztów i podatnik nie ma możliwości ich zwiększenia. Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

 

Zupełnie inaczej wygląda natomiast kwestia kosztów w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj obowiązuje zasada określona w art. 22 ust. 1 ustawy PIT, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Jak zatem widać, w zakresie działalności gospodarczej nie ma żadnych limitów jeżeli chodzi o wysokość kosztów podatkowych. Co więcej w przypadku dużych inwestycji koszty mogą nawet przekroczyć przychód podatkowy co generuje stratę, która po pierwsze nie rodzi konieczności zapłaty podatku, a po drugie powstała strata może pomniejszać dochód wypracowany przez przedsiębiorcę w kolejnych latach. W przypadku etatu takiej możliwości nie ma.

 

Zgodnie zatem z ogólną definicją kosztów w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej kosztem uzyskania przychodów będzie każdy prawidłowo udokumentowany wydatek pozostający w związku przyczynono-skutkowym z prowadzaną działalnością gospodarczą. Przykładowy katalog kosztów jest bardzo obszerny i obejmuje on np. wydatki na: zakup bądź leasing samochodu wykorzystywanego do celów firmowych, wydatki na paliwo oraz eksploatację tego samochodu, wydatki na sprzęt biurowy, laptop, wyposażenie biura, wynajem biura lub amortyzację mieszkania, w którym biuro jest prowadzone, odsetki od kredytu zaciągniętego na cele firmowe itd. Jak już zostało zaznaczone w przypadku umowy o pracę powyższych wydatków w rozliczeniu podatkowym uwzględnić nie można.

 

Kolejna kwestia to wybór formy opodatkowania. W przypadku pracy na etacie podatnik nie ma w tym zakresie żadnej elastyczności. Inaczej jest natomiast w przypadku działalności gospodarczej, gdzie podatnik ma możliwość wyboru co do sposobu opodatkowania dochodu firmowego.

 

Przedsiębiorca chcący uwzględniać w swoim rozliczeniu podatkowym koszty, może rozliczać się na zasadach ogólnych lub też, pod pewnymi warunkami, wybrać podatek liniowy. W przypadku wyboru podatku liniowego stawka podatku zawsze wynosi 19%, dzięki czemu nie wpadnie Pan w drugi próg podatkowy 32%. Minusem tego rozwiązania jest fakt, że nie może się Pan rozliczać wspólnie z małżonką. Nie może Pan również na podatku liniowym skorzystać z ulg podatkowych. Również w tym przypadku opłacalność wyboru tej formy opodatkowania uzależniona jest od wysokości kosztów, które jest Pan w stanie wygenerować w ramach działalności prowadzonej samodzielnie.

 

W konsekwencji powyższego zaletą prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość wygenerowania większych kosztów podatkowych, które pomniejszają przychód podatkowy co automatycznie powoduje zmniejszenie podatku od dochodu. W zakresie działalności gospodarczej istnieje także możliwość rozliczenia w kolejnych latach podatkowych ewentualnej straty podatkowej.

 

Okoliczność, czy podatek w przypadku prowadzenia firmy faktycznie będzie mniejszy, zależy od tego, jak duże koszty podatkowe podatnik jest w stanie wygenerować (co zależne jest od rodzaju prowadzonej działalności). W przypadku etatu koszty te są stałe i wynikają bezpośrednio z ustawy.

 

Naturalnie prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się również z licznymi obowiązkami. Przedsiębiorca musi bowiem prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, dbać o terminowe wpłaty składek ZUS, odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek, dbać o terminowe wystawianie faktur za świadczone usługi.

 

W konsekwencji prowadzenie działalności gospodarczej zdecydowanie ma swoje plusy, jednak faktyczne wyliczenie rzeczywistej kwoty korzyści uzależnione jest od konkretnego przypadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »