.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obliczenie podstawy wymiaru emerytury

W 2009 r. uzyskałam prawo do wcześniejszej emerytury. Wystąpiłam wtedy do ZUS o obliczenie podstawy wymiaru emerytury; przyznano mi świadczenie, ale zdecydowałam, że będę pracować do 60. roku życia. Niedawno, po osiągnięciu wieku emerytalnego wystąpiłam ponownie do ZUS o obliczenie podstawy świadczenia, w tym również o skorygowanie podstawy naliczenia. Ku mojemu zaskoczeniu nowa wysokość świadczenia została naliczona w oparciu o kwotę bazową inną niż obowiązująca obecnie* i zostałam poinformowana, że „nie przysługuje mi prawo do korekty podstawy naliczania emerytury”. W efekcie moja emerytura jest o ok. 300 zł niższa niż byłaby, gdybym wystąpiła o jej naliczenie teraz. Czy decyzja ZUS jest zasadna? Czy można ją zmienić (np. w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego; sygn. Akt II UZP 11/04)?

 

 

 

* Stan prawny z dnia 6 czerwca 2013 r.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego ma Pani kilka możliwości – pozostać na wcześniejszej emeryturze (w obecnej wysokości), wnioskować o doliczenie nieuwzględnionych dotychczas okresów składkowych i nieskładkowych, doliczenie tego okresu do pobieranej emerytury, na zasadach określonych w art. 112-113 ustawy emerytalnej.

 

Jeśli nadal będzie Pani zatrudniona, wniosek taki może Pan zgłosić nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, a więc w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku każdego roku.

 

Można także wnioskować o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury; w oparciu o art. 110 ustawy emerytalnej, z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej. Jest to jednak możliwe, o ile do obliczenia świadczenia wskazano podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie przepisów prawa polskiego przypadającą w całości lub w części po przyznaniu świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru jest wyższy od poprzednio obliczonego, tj. od dnia ustalenia prawa do świadczenia do dnia zgłoszenia wniosku o ponowne jego obliczenie nie pobrał świadczenia wskutek zawieszenia prawa do emerytury albo okres wymagany do ustalenia podstawy przypada w całości po przyznaniu prawa do świadczenia, a wskaźnik wysokości podstawy wynosi co najmniej 130%.

 

Może Pani także zgłosić wniosek o ustalenie emerytury właściwej po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, na podstawie przepisów art. 24 ustawy emerytalnej, czyli według tzw. nowych zasad. Prawo do tej emerytury przysługuje bez względu na ilość udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych. Jeżeli po przeliczeniu emerytura okaże się niższa, świadczenie przysługuje w dotychczasowej wysokości.

 

W latach 2009-2013 obowiązuje tzw. okres przejściowy, w którym dla osób kończących wiek emerytalny wysokość przyznawanej emerytury obliczana jest w sposób mieszany, określony w art. 183 ustawy emerytalnej, czyli częściowo według starych i częściowo według nowych zasad. W przypadku jednak, gdyby Pani pobrała, choćby za jeden miesiąc, wcześniejszą emeryturę przyznaną na podstawie art. 46 lub art. 50 ustawy emerytalnej, wysokość emerytury oblicza się tylko po nowemu, bez stosowania mieszanego sposobu wyliczenia.

 

Podstawę obliczenia emerytury stanowi wówczas kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego od 1 stycznia 1999 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Wysokość samej emerytury natomiast wynosi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

 

Niestety obecnie odejmuje się od tego wypłacone dotychczas świadczenie.

 

Musiałabym zapoznać się z decyzjami ZUS z 2009 i 2013 r., a także z Pani wnioskiem z 2013 r. Proszę o ich przesłanie.

 

Zasadniczo zaś – zgodnie z przywołanym przez Panią wyrokiem – „ubezpieczony, który we wniosku o podjęcie wypłaty emerytury zawieszonej nieprzerwanie od dnia ustalenia prawa do niej nie zgłosił wniosku o ponowne obliczenie podstawy tego świadczenia – stosownie do art. 110 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t.: D. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) – zachowuje prawo do ponownego obliczenia podstawy wymiaru emerytury”.

 

Podstawa wymiaru emerytury to nie kwota bazowa. To są dwa różne pojęcia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 0 =

28.05.2019

A mnie powiedziano w ZUS że art.110 ust.1 ma zastosowanie tylko do emerytur naliczanych po staremu,dla urodzonych przed 1949 r.

marek

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl