Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obliczanie marży z uwzględnieniem różnic kursowych – czy to możliwe?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 08.09.2011

Organizowałem imprezy turystyczne. Czy podczas obliczania marży, przy obliczaniu kosztów nabycia od kontrahenta zagranicznego, możliwe jest obniżenie marży o koszty będące różnicą kursową pomiędzy ceną z faktury przeliczonej według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury a rzeczywistym kosztem zapłaty tej faktury liczonym według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty faktury? Np. koszt nabycia w dacie z faktury wynosi po przeliczeniu 90 000 zł, a w dacie płatności np. 100 000 zł. Który koszt należy przyjąć do wyliczenia marży?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku – marżą jest tu różnica między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

 

Powszechnie wiadome jest, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

 

Jak wskazują organy podatkowe:

 

„Z uwagi na fakt, iż wykładnia językowa przepisu art. 119 ust. 2 cyt. ustawy nie budzi wątpliwości, gdyż precyzyjnie określa, iż przez »cenę nabycia«, należy rozumieć wyłącznie kwotę płaconą podatnikowi, w rozumieniu art. 28a cyt. ustawy, będącemu dostawcą towarów i usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty przez świadczącego usługi turystyki, nie ma potrzeby stosowania w tym przypadku wykładni celowościowej czy systemowej. Gdyby bowiem ustawodawca chciał, aby do »ceny nabycia« wliczać również inne wydatki związane z nabywaniem towarów i usług przez podatnika świadczącego usługi turystyki, wskazałby to wyraźnie w niniejszym przepisie, tworząc katalog towarów, usług czy czynności, które mogłyby powiększać cenę nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści. W ten sposób postąpił ustawodawca określając na przykład, co oprócz kwoty, jaką nabywający jest zobowiązany zapłacić może obejmować podstawa opodatkowania przez wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (art. 31 ust. 1 i ust. 2). Skoro ustawodawca nie stworzył takiej listy, nie ma podstaw aby twierdzić, iż jego celem było stworzenie możliwości powiększenia ceny nabycia określonej w art. 119 ust. 2 cyt. ustawy jako ceny płaconej podatnikowi przy nabyciu od niego towarów i usług o jakiekolwiek inne wydatki, nawet jeżeli związane są one z nabyciem tych towarów i usług.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Podobne wnioski wyciągnąć można z analizy art. 312 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz.UE.L2006.347.1 z późn. zm.), w którym to przepisie zwarte zostały definicje »ceny sprzedaży« oraz »ceny nabycia«. Zgodnie z ww. artykułem »cena sprzedaży oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnika–pośrednika od nabywcy lub osoby trzeciej, włączając w to subwencje bezpośredni związane z transakcją, podatki, cła, opłaty i należności oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik–pośrednik obciąża nabywcę, z wyłączeniem jednak kwot, o których mowa w art. 79; natomiast: »cena nabycia« oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia, określonego powyżej, uzyskanego lub do uzyskania przez dostawcę od podatnika–pośrednika. Również powyższe przepisy określając »cenę sprzedaży« oraz »cenę nabycia« odnoszą się wyłącznie do kwot płaconych pomiędzy podatnikami i nie zwiększają ww. wymienionych cen o inne elementy, które byłyby płacone innemu podmiotowi niż uczestnicy transakcji kupna/sprzedaży towarów i usług.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż »cena nabycia« obejmować może również inne wydatki związane z nabywaniem towarów i usług od podatnika, które nie są płacone bezpośrednio temu podatnikowi. Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę, do »ceny nabycia«, która stanowi element kalkulacji kosztów marży, nie można wliczyć podatku należnego, naliczonego z tytułu importu usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty” (pismo z dnia 29.06.2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie, sygn. akt IPPP2-443-233/10-4/AK).

 

Konkludując, różnica kursowa nie jest usługą, z której korzysta turysta i moim zdaniem nie może stanowić kosztu.

 

Podobnie wskazują przedstawiciele doktryny, m.in. ekspert Tomasz Kaczyński (Vademecum Doradcy Podatkowego), odpowiadając na pytanie „Czy w wyliczeniu marży powinny być ewentualnie uwzględniane różnice kursowe i opłaty bankowe od płaconych faktur?”, wskazuje, że „pojęcie »usługi dla bezpośredniej korzyści turysty«, zgodnie z art. 119 ust. 2 u.p.t.u. należy rozumieć jako usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie. W tym stanie rzeczy nie można uznać ewentualnych różnic kursowych za usługi z których bezpośrednio korzysta turysta. Z tego też powodu na pytanie (...) należy odpowiedzieć przecząco. Identyczna sytuacja jest w przypadku opłat bankowych”. Autor dalej pisze, że „w art. 31a u.p.t.u. jest mowa, że przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. O jaki obowiązek podatkowy chodziło ustawodawcy trudno jednoznacznie powiedzieć? W mojej ocenie, jedynym logicznym rozwiązaniem jest przyjęcie, że chodzi tu o dzień powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych na rzecz turysty (ostatecznego odbiorcy) usług”.

 

Różnica kursowa (dodatnia lub ujemna) jako taka oczywiście nie jest usługą świadczoną dla bezpośredniej korzyści turysty, jednakże różnica kursowa nie jest czymś samoistnym, lecz zawsze jest częścią składową kosztu nabycia usługi dla bezpośredniej korzyści turysty.

 

Rzeczywisty bowiem koszt nabycia usługi dla bezpośredniej korzyści turysty jest zazwyczaj różny od kosztu wynikającego wprost z faktury. W walucie obcej koszt ten jest jednakowy – np. na fakturze jest to kwota 32 000 USD (tj. 91 680 PLN) i płacę kwotę 32 000 USD (tj. 94 592 PLN). Oprócz sytuacji, gdy data faktury jest taka sama jak data płatności, zawsze koszt ten w przeliczeniu na PLN jest różny, tj. wyższy lub niższy. Technicznie różnica ta stanowi różnicę kursową, ale w rzeczywistości mówimy o dwóch wartościach nabycia usługi dla bezpośredniej korzyści turysty.

 

Proponowałbym wystąpienie z wnioskiem ORD-IN o indywidualną interpretację do ministerstwa finansów i próbę przeforsowania korzystnego dla Pana stanowiska.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus VIII =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Sprawy podatkowe małżonków

Małżonka zakupuje mieszkanie za cenę 220 000 zł z poprzednim partnerem. Wszystkie podatki opłacone. Po 12 latach następuje odsprzedaż 50% udziałów od ówczesnego partnera, tak, aby 100% udziałów znajdowało się w posiadaniu żony, za kwotę 120 tys. zł. Po kolejnych 4 latach następuje odsprzedaż mieszkania za kwotę 480 000 zł już jako wspólnota małżeńska. Od notariusza dowiedzieliśmy się, że różnica między połową wartości nieruchomości teraz oraz udziałów odkupionych to kwota, na którą musimy zebrać faktury, aby przedstawić je w US jako inwestycję w nową nieruchomość. Dzięki temu nie będzie konieczności zapłacenia podatku od wyżej opisanej transakcji. Czy możemy te faktury zbierać na nieruchomość, którą ja otrzymam jako darowiznę od rodziców? Czy małżonka także musi znajdować się w akcie notarialnym stwierdzającym darowiznę? Czy może korzystniejsze będzie odkupienie od rodziców nieruchomości? Zależy nam, aby małżonka nie znajdowała się w akcie, skoro i tak mamy wspólnotę małżeńską.

Daty umowy przedwstępnej i ostatecznej

Czy podpisanie umowy przedwstępnej kupna–sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia wpływa na podatek dochodowy, jeżeli umowa końcowa będzie po 5 latach od nabycia nieruchomości?

Finansowe instrumenty pochodne - derywaty

Mam kilka pytań dotyczących derywatów. Czym w rozumieniu polskiego prawa są derywaty i jakie przepisy to określają? Czy obejmują one również wszelkie niestandardowe instrumenty pochodne, tzn. swapy drugiej generacji, opcje egzotyczne i inne dowolnej konstrukcji? Jakie są ograniczenia prawne w bezpośrednim zawieraniu tego typu umów między dowolnymi podmiotami np. firmami lub osobami fizycznymi? Czym w sensie prawnym różni taka umowa zawarta bezpośrednio między dwoma podmiotami a podobnymi instrumentami będącymi w obrocie giełdowym i na rynku OTC? Jakie są regulacje dotyczące bezpieczeństwa w bezpośrednim zawieraniu takich kontraktów, mam na myśli wiarygodność partnera i gwarancję wywiązania się z takiego kontraktu? Czy dowolny podmiot, np. przedsiębiorstwo, może samodzielnie szukać partnera do tego rodzaju kontraktu publicznie, np. poprzez ogłoszenia w prasie lub Internecie? Proszę o podanie wszelkich regulacji w tym zakresie.

Wygrana we włoskiej loterii a podatek

Pracuję na kontrakcie w Federacji Rosyjskiej. Gram w loterię liczbową we Włoszech Super Ena Lotto przez Internet. Wszystkie zakłady są zawierane z rosyjskiego IP adresu. Zakłady zawieram przez witrynę licencjonowaną przez rząd Belize. Wygrałem dość znaczną wygraną. Przedstawiciel witryny, który w moim imieniu zawarł zakład, oddał mi kupon wygranej i pomógł odebrać wygraną w Rzymie. W siedzibie moja wygrana trafiła na moje konto w Polsce pomniejszona o podatek 13% (taki obowiązuje w tej loterii). Czy polska skarbówka będzie żądać opodatkowania kwoty, która wpłynęła na moje konto?

Podatek od sprzedaży domu a mienie przesiedleńcze

Czy w przypadku przeprowadzki na stałe z Polski do Kanady można podatek od sprzedaży domu zachować i wywieźć jako mienie przesiedleńcze? Wiem, że kupując lokal mieszkaniowy w Polsce lub Unii w przeciągu dwóch lat od sprzedaży, można uniknąć płacenia podatku, ale czy w mojej sytuacji też da się to zrobić?

Podatek 2011 od sprzedaży działki po rodzicach

W 1970 r. otrzymałem w spadku po rodzicach działkę (byłem jedynym właścicielem). Niedawno ją sprzedałem. Czy muszę zapłacić podatek od tej sprzedaży?

Szkoła niepubliczna i jej przychód

Prowadzę (wraz z kolegą) szkołę prywatną o uprawnieniach szkoły publicznej. Czesne jest płatne w ratach miesięcznych bądź jako całość. Czasami należności są regulowane z opóźnieniem. Nie mamy umów osobistych – zasady płatności są ujęte w statucie szkoły. Wpłaty są ewidencjonowane jako przychody naszej spółki cywilnej. Czy nie będziemy mieć problemów z urzędem skarbowym z tego powodu, że przychód rejestrujemy wówczas, gdy czesne zostanie już wpłacone? Czy nasze postępowanie jest prawidłowe?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »