Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obietnica przepisania domu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 30.05.2017

Rodzice przepisali mojej siostrze działkę (i wybudowali jej dom), mi zaś złożyli obietnicę i mieli przepisać dom, w którym mieszkają oni sami i ja z moją rodziną. Niestety do tej pory do tego nie doszło. Czy mogę jakoś doprowadzić do przepisania na mnie domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności oświadczam, iż dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że dom, który miał/ma być przeniesiony na Pana, nie znajduje się na nieruchomości, na której wybudowany został dom siostry, a która to nieruchomość przekazana została tytułem darmym na rzecz Pana siostry.

 

W tej sytuacji, jeżeli rodzice są świadomi swojej decyzji, nie ma Pan tak naprawdę możliwości podważenia aktu notarialnego. Jeżeli natomiast rodzice pozostają pod wpływem leków, które mogłyby skutkować powstaniem zaburzenia po ich stronie, lub pod wpływem groźby wówczas można by powoływać się na przepis art. 82 Kodeksu cywilnego.

 

Zgodnie z art. 82 nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Zachodzi zatem pytanie, czy Pana rodzice choćby z uwagi na wiek lub choroby mieli świadomość tego, co zrobili.

 

Na Pani korzyść przemawia pogląd wyrażony w literaturze. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu:

 

„Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli nie może być pojmowany w znaczeniu całkowitego braku świadomości. Całkowity brak świadomości, jeżeli wystąpi, charakteryzuje się zupełną niemożnością działania, a zatem problem oświadczenia czegokolwiek w ogóle nie może wchodzić w rachubę.„Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli" nie może być rozumiany dosłownie, wobec czego nie musi oznaczać całkowitego zniesienia świadomości i ustania czynności mózgu. Wystarczy istnienie takiego stanu, który oznacza brak rozeznania, niemożność rozumienia posunięć własnych i posunięć innych osób oraz niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania" (wyrok SN z dnia 7 lutego 2006 r., IV CSK 7/05, LEX nr 180191; por. też wyrok SN z dnia 27 lipca 2010 r. II CSK 147/10, LEX nr 621139; tak samo w uzasadnieniu postanowienia z dnia 30 kwietnia 1976 r., III CRN 25/76, OSP 1977, z. 4, poz. 78” (B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Komentarz do art. 82 Kodeksu cywilnego, 19.04.2014).

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 lutego 2006 r., sygn. akt IV CSK 7/2005. w którym wskazano, iż „zgodnie z art. 82 kc nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. Podkreślić jednak wypada, że stan wyłączający świadomość to – najogólniej rzecz ujmując – brak rozeznania, niemożność rozumienia zachowań własnych i zachowań innych osób, niezdawanie sobie sprawy ze znaczenia i skutków własnego postępowania. Stan taki musi przy tym wynikać z przyczyny wewnętrznej, a więc ze stanu, w jakim znajduje się osoba składająca oświadczenie woli, a nie z okoliczności zewnętrznych, w jakich osoba ta się znalazła”.

 

W chwili obecnej, jeżeli żadne zaburzenie nie wystąpiły, to nie pozostaje nic innego. jak czekać na postępowanie spadkowe po rodzicach, w ramach którego (w szczególności w sprawie o dział spadku) będzie Pan powoływał się na treść art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią „jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia”.

 

Wówczas będzie Pan miał prawo żądać. by na schedę spadkową po rodzicach zaliczyć darowizny na rzecz siostry. Pana obowiązkiem będzie jednak ich udowodnienie. O ile z przeniesieniem własności nieruchomości nie będzie problemów, o tyle z darowiznami pieniężnymi już tak. Powinien Pan zatem żądać do uzyskania numeru rachunku bankowego rodziców z którego takie darowizny były czynione, celem przygotowywania się na ewentualne postępowanie sądowe. Zgodnie z art. 6 to na Panu będzie ciążył ciężar wykazania czynionych przez rodziców na rzecz siostry darowizn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus III =

»Podobne materiały

Śmierć ojca po wykupie mieszkania lokatorskiego

Mój ojciec, korzystając z dogodnych warunków, postanowił wykupić od spółdzielni swoje lokatorskie mieszkanie. Mimo że mieszkał ze swoją żoną, a moją matką, był głównym najemcą lokalu. Osobiście złożył wniosek w spółdzielni i dokonał wpłaty odpowiedniej sumy (sprawdziłam to w dokumentach w spółd

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »