Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenie kosztami egzekucji dłużnika rzeczowego

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 24.03.2011

Czy komornik miał prawo obciążyć kosztem ogłoszenia dotyczącego licytacji nieruchomości osobę, która dała ową nieruchomość jako poręczenie kredytu? Dodam, że nie jest to poręczyciel kredytu, a tylko właściciel nieruchomości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, że zastosowanie w sprawie powinny znaleźć przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.).

 

Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 65 ust. 1 ustawy „w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka)”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, osoba, którą Pan określa mianem „poręczyciela”, nie jest poręczycielem w formalnym znaczeniu tego słowa, lecz jest tzw. dłużnikiem rzeczowym, odpowiadającym za spłatę długu określonymi przedmiotami majątkowymi (w tym przypadku nieruchomością).

 

Wskazać należy również na treść przepisu art. 75 ustawy, zgodnie z którym „zaspokojenie wierzyciela hipotecznego z nieruchomości następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, chyba że z nieruchomości dłużnika jest prowadzona egzekucja przez administracyjny organ egzekucyjny”.

 

Powyższy przepis odsyła zatem do przepisu art. 770 Kodeksu postępowania cywilnego, mówiącego o tym, że „dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji należy do niego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie stronom oraz komornikowi”.

 

Podsumowując powyższe, komornik miał prawo ustalić wysokość kosztów związanych z planowaną licytacją nieruchomości oraz obciążyć dłużnika rzeczowego (zwanego przez Pana poręczycielem) tymi kosztami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus VII =

»Podobne materiały

Zastraszanie w pracy

Przełożony próbuje mnie zastraszać w pracy. Sprawa dotyczy nie tylko mnie, lecz także innych pracowników. Co mogę zrobić? Czy powinienem zgłosić to szefostwu firmy?

 

Majątek małżonków – wspólny, osobisty, wkłady

Kupiliśmy z mężem mieszkanie po zawarciu związku małżeńskiego, ale ze środków pochodzących od męża. Była to kwota 120 000 zł. Po 10 latach sprzedaliśmy je za kwotę 220 000 zł i wzięliśmy wspólnie kredyt na następne mieszkanie, za które zapłaciliśmy 300 000 zł (w akcie n

 

Czy dłużnik może zbyć lub przepisać nieruchomość zagrożoną licytacją komorniczą?

Proszę o poradę w sprawie konieczności zbycia lub przepisania nieruchomości zagrożonej licytacją komorniczą, a konkretnie, czy można bezpiecznie przepisać zagrożoną nieruchomość na żyjącą matkę?

 

Sąsiedzi zakłócają ciszę nocną

Moi sąsiedzi, wykazujący oznaki umysłowego upośledzenia, notorycznie zakłócają spokój w bloku – są bardzo uciążliwi i hałaśliwi w nocy. Chciałabym wiedzieć, co w tej sytuacji powinna i co może zrobić policja. Co ja mogę zrobić w tej sprawie i co może zrobić wspólnota mieszkaniowa? Mam wra

 

Zmiana sposobu użytkowania lokalu

Czy wymagana jest zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalno-usługowym (wspólnota mieszkaniowa), jeżeli zorganizuję w tym mieszkaniu biuro projektowe i będę zatrudniał 3-4 osoby?

 

Współwłasność łączna wspólników

Prowadzę spółkę cywilną z moim kolegą. Ze środków spółki i na potrzeby jej działalności zakupiliśmy lokal niemieszkalny. W akcie notarialnym jest zapis, że jest to zakup na zasadzie współwłasności łącznej wspólników. Czy mimo wszystko należy aktem notarialnym wprowadzić nieruchomość do spółki? Dużo

 

Wyrok eksmisyjny

Dziesięć miesięcy temu sąd wydał wyrok w sprawie eksmisji lokatorów z mojego mieszkania bez prawa do lokalu socjalnego. Do tej pory wyrok eksmisyjny nie jest prawomocny, bo lokatorzy składają zażalenia. Złożyli jeden sprzeciw i cztery zażalenia. Wszystkie te zażalenia sąd odrzuca. Lokatorzy nadal za

 

Zakaz wjazdu do Niemiec

W 2000 r. nałożono na mnie grzywnę w wysokości 350 euro za pracę w Niemczech „na czarno”, zostałem deportowany do Polski i otrzymałem zakaz wjazdu do Niemiec. W tym roku sprawdziłem, czy moje dane figurują w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców (SIS), i okazało się, że zakazu nie anulowano.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »