Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenie hipoteką połowy mieszkania wspólnego z byłym mężem

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.08.2019

Jestem 11 lat po rozwodzie. Z byłym mężem mamy wspólne mieszkanie. Zażądałam spłaty lub sprzedaży mieszkania. Jednak obecnie wraz z partnerem (mieszkamy za granicą) myślimy o zakupie domu w Polsce. Czy możliwe jest obciążenie hipoteką pod zastaw połowy mieszkania małżeńskiego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obciążenie hipoteką połowy mieszkania wspólnego z byłym mężem

Fot. Fotolia

Z formalnego punktu widzenia obciążenie udziału w spółdzielczym prawie własnościowym jest możliwe. Stosownie do art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku, który był objęty wspólnością ustawową, od chwili jej ustania, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku. Współwłasność w częściach ułamkowych powstała po ustaniu wspólności łącznej jest współwłasnością o charakterze zbliżonym do współwłasności majątku spadkowego (art. 1035 Kodeksu cywilnego), a przepisy o współwłasności stosuje się do niej tylko odpowiednio. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługujące niepodzielnie wszystkim współuprawnionym. Po powstaniu wspólności same udziały także mogą być obciążone hipoteką, niezależnie od hipoteki na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu stanowiącym przedmiot wspólności w częściach ułamkowych. Jeżeli natomiast już przed powstaniem hipoteki istnieje wspólność w częściach ułamkowych spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to dopuszczalne jest zarówno ustanowienie hipoteki na wspólnym prawie, jak i obciążenie udziałów.

 

W sprawach o podział majątku wspólnego, podobnie jak w sprawach o dział spadku (art. 686 Kodeksu postępowania cywilnego), sąd nie tylko dokonuje podziału składników majątku wspólnego, lecz także kompleksowo rozlicza wzajemne roszczenia małżonków, w tym w szczególności rozstrzyga o wydatkach, nakładach i innych świadczeniach na majątek wspólny i z tego majątku, które zostały poniesione przez małżonków (art. 45 Kodeksu rodzinnego w zw. z art. 567 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). W wyniku dokonanych rozliczeń może się okazać, że mimo równych udziałów sam majątek nie zostanie podzielony między małżonkami w sposób ekwiwalentny albo też zostanie przyznany tylko jednemu z nich. W postępowaniu tym sąd ma również obowiązek orzec, czy rozporządzenie przez małżonka udziałem w przedmiocie należącym do majątku wspólnego bez zgody drugiego małżonka nie jest bezskuteczne ze względu na naruszenie uprawnień przysługujących temu małżonkowi na podstawie przepisów o podziale majątku wspólnego (art. 1036 w zw. z art. Kodeksu rodzinnego).

 

Teoretycznie możliwość obciążenia udziału hipoteką istnieje, w praktyce ze względu na toczące się postępowanie o podział majątku może być to niewykonalne. Wskazuje Pani, iż postępowanie jest w toku. Obciążenie udziału spowoduje całkowite zaburzenie ewentualnego wyniku postępowania. Proszę pamiętać, iż sąd, dzieląc majątek wspólny, musi mieć na względzie także obciążenia rzeczowe tego majątku, a więc i hipotekę. Jeżeli prawo zostanie przyznane byłemu mężowi, to wówczas zostaje stanie się on dłużnikiem rzeczowym zaciągniętego przez Panią kredytu. Mimo więc, że Pani zaciągnęła kredyt, w dalszym ciągu dłużnikiem będzie zarówno Pani dłużnik osobisty), jak i były mąż jako dłużnik rzeczowy.

 

W praktyce także bank może odmówić zgody na obciążenie udziału w prawie spółdzielczym. Od strony formalnej jest to możliwe. Nie wiem, czy zgłoszone żądanie ustalenia nierównych udziałów. Ryzyko dla banku jest zbyt duże. Oczywiście mimo że jesteście Państwo po rozwodzie, bank będzie chciał uzyskać oświadczenie byłego męża w sprawie zgody na obciążenie udziału hipoteką. Osobiście uważam, iż praktycznie jest to niewykonalne.

 

Napisała Pani, że we wniosku domaga się Pani spłaty 50%. Zajmuję się sprawami o podział majątku wspólnego od lat i zaznaczam, że były mąż może żądać rozliczenia opłat za utrzymanie mieszkania za czas Pani niezamieszkiwania i remontów na mieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »