Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenia komornicze emerytki

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 19.01.2019

Jestem emerytką, mam obciążenia komornicze i w firmach windykacyjnych, na życie zostaje mi 200 zł. Syn mi pomagał, ale poszedł do aresztu. Wpadłam w spiralę chwilówek. Nie mam majątku, wynajmuję mieszkanie i mam tylko kilka sprzętów. Do tego choruję przewlekle. Zupełnie nie wiem, co robić w tej bardzo trudnej sytuacji spowodowanej długami.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obciążenia komornicze emerytki

Fot. Fotolia

W tak ciężkich sytuacjach trudno jest dawać rady – zwłaszcza w 100% trafne. Rzeczywiście, problemem jest, dla części społeczeństwa polskiego, dostęp do pomocy prawnej, a ta może się przydać – zwłaszcza pomoc polegająca na zapoznawaniu się z dokumentami. Niekiedy organizowane są porady prawne bezpłatnie przez poszczególne kancelarie lub samorządy zawodowe (np. przez samorząd radców prawnych). Przy uczelniach z kierunkami prawniczymi często funkcjonują studenckie poradnie prawne. Różne organizacje lub fundacje prowadzą punkty darmowych porad prawnych - chodzi nie tylko o „Caritas” i inne szeroko znane instytucje, ponieważ niekiedy w poszczególnych niezbyt licznych społecznościach zdarzają się cenne inicjatywy. Na początku stycznia 2016 roku* ma zostać uruchomiony (w założeniu szeroko dostępny) system porad prawnych. O tym systemie powinny już być dostępne (przynajmniej wstępne) informacje w starostwach powiatowych – w tym w urzędach miejskich miast na prawach powiatów. Proponuję, by Pani (samodzielnie lub z pomocą kogoś innego) sprawdziła możliwości korzystania z porad prawnych nieodpłatnie w pobliżu Pani miejsca zamieszkania; sporo informacji udostępnianych jest przez strony internetowe (także w celach promocyjnych), więc są szanse na uzyskanie wsparcia, być może jeszcze przed uruchomieniem systemu powszechnej pomocy prawnej.

 

Od początku bieżącego roku znacznie ułatwione zostało staranie się o orzeczenie przez sąd tak zwanej upadłości konsumenckiej – czyli upadłości przewidzianej dla osób fizycznych (czyli ludzi), mających problemy bez związku z prowadzeniem (własnej) działalności gospodarczej. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że (niezależnie od zmian) jednym z podstawowych przejawów upadłości (także „konsumenckiej”) jest likwidacja majątku dłużnika (np. przez sprzedaż).

 

W przedstawionej przez Panią sytuacji bardzo duże znaczenie ma opracowanie przez Panią racjonalnej strategii Pani działania. Jeżeli Pani ma nadający się do egzekucji majątek, to „upadłość konsumencka” skutkowałaby sprzedażą Pani mieszkania (domu) lub jakiejś nieruchomości gruntowej. Sprzedaż komornicza (a może do niej dojść także w związku z „upadłością konsumencką”) jest zazwyczaj mało korzystna dla właściciela tak sprzedawanego majątku – chodzi zarówno o cenę oszacowania, jak i o inne czynniki (w tym o cenę sprzedaży, dość często niższą od ceny oszacowania, oraz o wydatki i wynagrodzenie komornika). Wierzyciele (w tym banki) – zdając sobie sprawę z nowej wersji przepisów o „upadłości konsumenckiej” – częściej, niż wcześniej, okazują zrozumienie dla swych dłużników. Niekiedy dochodzi do zmiany warunków umowy – w tym do ustalenia niższej wysokości rat (co często może skutkować obowiązkiem zapłacenia w sumie wyższej kwoty). Jeśli Pani ma majątek „do spieniężenia” (bez ryzyka sprzedania po zaniżonej cenie), to proszę rozważyć sprzedanie czegoś samodzielnie – bez wdania się komornika (w większym zakresie niż dotychczas).

 

W przypadku braku składników majątkowych nadających się do spieniężenia (za właściwą cenę), proszę zadać sobie pytanie: „Co może zostać zabrane w ramach egzekucji komorniczej?” Wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych należy do właściwości komorników sądowych. Ewentualna „zabawa komornika” może skutkować nawet odpowiedzialnością karną – np. na podstawie artykułu 191 Kodeksu karnego. Są granice egzekucji komorniczej – zwłaszcza w odniesieniu do wynagrodzenia ze stosunku pracy albo ze świadczeń emerytalnych lub rentowych. Trudno byłoby wskazać granice dobrowolnego (samodzielnego) spłacania długów. Proszę zwrócić uwagę na niżej zamieszczone przepisy o ograniczeniach egzekucji.

 

Życie i zdrowie to tak ważne wartości, że można odmówić spłacania dobrowolnie – niech przedstawiciele wierzycieli kierują sprawy na drogę sądową. Oczywiście, wiąże się z tym ryzyko; w tym związane z obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania – art. 109 i następne Kodeksu postępowania cywilnego. Proszę się spokojnie zastanowić nad tym, co mogłoby być Pani zabrane – również w przypadku egzekucji w związku z innymi długami. Jeżeli Pani nie ma nieruchomości (w tym „mieszkania własnościowego” w spółdzielni mieszkaniowej) ani cenniejszych rzeczy ruchomych, to egzekucję różnych świadczeń prowadzić powinien jednej komornik (tak należy prowadzić egzekucję przy tak zwanym zbiegu egzekucji). Mieszkania „lokatorskiego” (np. komunalnego) Pani nie zabiorą – a co więcej, w prawo najmu mógłby w przyszłości wstąpić Pani syn (gdyby mieszkał z Panią stale przed Pani śmiercią); wstąpienie w prawo najmu uregulowano w art. 691 Kodeksu cywilnego.

 

O ile poprawnie zrozumiałem Pani słowa, o tyle Pani teraz łącznie płaci więcej, niż mógłby wyegzekwować komornik z należnego Pani świadczenia. Jeżeli tak jest, to problem mają głównie wierzyciele – w przypadku braku innych możliwości egzekucji. Pani syn w przyszłości mógłby złożyć oświadczenie (art. 1012 i następne) o odrzuceniu spadku po Pani.

 

Oczywiście lepiej (a przynajmniej bardziej elegancko) jest uwolnić się od długów oficjalnie, w sposób prawnie prawi dziany – i to bez zostawiania po sobie zadłużonego spadku. Pani więc zasadnie zwraca uwagę na „upadłość konsumencką”, którą uregulowano w artykułach: od 4911 do 49123 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Wydaje się, że Pani spełnia podstawową przesłankę ogłoszenia upadłości (czyli niewypłacalność). Artykuł 10 Prawa upadłościowego i naprawczego stanowi: „upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny”.

 

W postępowaniu trzeba wypełnić nieco formularzy, złożyć (zgodnie z prawdą!) prawnie przewidziane oświadczenia – zwłaszcza dotyczące dochodów i majątku. To może stanowić utrudnienie, więc proszę sprawdzić możliwości skorzystania z pomocy prawnej – np. w studenckiej poradni prawnej. Samo ogłoszenie „upadłości konsumenckiej” to nie wszystko, ponieważ przez parę lat trzeba spłacać długi oraz współpracować z syndykiem (a pośrednio z sędzią komisarzem).

 

Zadłużenie u różnych wierzycieli przemawia za tym, by Pani zawnioskowała do sądu o umożliwienie zawarcia układu z wierzycielami. Oczywiście także w takim przypadku mógłby się Pani przydać prawnik – by porozumienie z wierzycielami miało odpowiednią treść (zwłaszcza nie było dla Pani zbytnim ciężarem).

 

Względy rodzinne (np. potrzeba zajęcia się ciężko chorą osobą najbliższą) może uzasadniać zastosowanie określonych środków przez „sąd penitencjarny”; czasami zadania z tego zakresu realizuje specjalnie wyodrębniony wydział sądu, a niekiedy (zwłaszcza w mniejszych sądach rejonowych) należy to do właściwości wydziału karnego. Proszę rozważyć wystąpienie samodzielnie lub wraz ze swym synem z wnioskiem (podaniem, prośbą) o to, by „sąd penitencjarny” umożliwił udzielanie Pani pomocy przez Pani syna. Kodeks karny wykonawczy przewiduje różne rozwiązania – przykładowo: warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego, przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności; niekiedy stosuje się nadzór elektroniczny lub obowiązek „meldowania się na policji” w przypadku zastosowania środków wolnościowych. Część skazanych odbywa karę pozbawienia wolności w warunkach półwolnościowych – umożliwiających wykonywanie pracy zarobkowej.

 

Wyrażam nadzieję na to, że ta odpowiedź pomoże Pani dobrze chronić swe uprawnienia w tej trudnej sytuacji.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 07.12.2015 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki