.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obawy o prawa drugiej żony ojca do mieszkania

Ojciec przepisał mi jako darowiznę (notariusz) rok temu mieszkanie. Niedługo się żeni. Ja jestem właścicielem mieszkania, a ojciec jest w nim zameldowana – jego przyszła żona nie. Czy mam mieć jakieś obawy, że nabędzie prawo do tego mieszkania po śmierci ojca? Czy może dojść do zasiedzenia? Czy jeśli ojciec i jego żona będę mieli jakieś długi, to zostanę nimi obciążony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą śmierci Pana taty nastąpi tzw. otwarcie spadku, a jednocześnie zgodnie z art. 1015 Kodeksu cywilnego rozpocznie się 6 miesięczny termin, w którym spadkobiercy, czyli Pan, Pana rodzeństwo ewentualnie także dziadkowie i rodzeństwo ojca, możecie złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Oświadczenie o przyjęciu spadku stanowi zobowiązanie spadkobiercy do przyjęcia całego majątku osoby zmarłej, w skład, którego wchodzą zarówno aktywa zmarłego, jak i jego długi. Z chwilą przyjęcia spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania przez osobę zmarłą np. kredyty, pożyczki, nieopłacone rachunki i są zobowiązani do dokonywania z tego tytułu terminowych spłat należności oraz całkowitego ich uregulowania. Warunkiem zaliczenia do masy spadkowej jest, by dana rzecz lub prawo istniało i było faktyczne w chwili śmierci spadkodawcy.

 

Oznacza to, iż jeżeli tata zaciągnie jakiekolwiek długi, to będzie Pan ponosił za nie odpowiedzialność dopiero od dnia jego śmierci. Aktualnie długi te obciążają tylko tatę i jego żonę. Jeżeli w dniu śmierci ojca będą długi, których wartość będzie wyższa niż pozostawiony przez niego spadek, to może się Pan uwolnić od obowiązku ich spłat poprzez odrzucenie spadku. Aby dokonać odrzucenia spadku, wystarczy, by spadkobierca, czyli Pan, w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy udał się do notariusza i złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku lub przeprowadził postępowanie spadkowe w sądzie. W sytuacji, jeżeli posiada Pan pełnoletnie dzieci, takie oświadczenie winny złożyć również one, jako że mogą one dziedziczyć po dziadku w dalszej kolejności. Jeśli Pana dzieci, ewentualnie wnuki, są małoletnie, to oświadczenia takie złożyć muszą w ich imieniu rodzice. Jednakże w takiej sytuacji nie można złożyć oświadczenia w imieniu dziecka bezpośrednio u notariusza. Konieczne jest złożenie wniosku do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich o wydanie przez sąd zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu małoletnich dzieci. W takiej sytuacji sąd wyznaczy rozprawę, na którą będą musieli stawić się rodzice dzieci i przed sądem, do protokołu, złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jeżeli odrzucenie spadku następuje z powodu pozostawienia przez osobę zmarłą długów przewyższających wartość spadku, sądy wyrażają zgodę na złożenie oświadczeń przez rodziców. Wniosek do sądu o odrzucenie spadku w imieniu dziecka, proszę złożyć jak najszybciej bowiem sądy mają odległe terminy posiedzeń, a liczy się tutaj każdy dzień.

 

W przypadku odrzucenia spadku przez wszystkich spadkobierców, spadek po ojcu odziedziczy gmina jego ostatniego miejsca zamieszkania. To gmina, po stwierdzeniu nabycia przez nią spadku, będzie zobowiązana spłacić pozostałe po zmarłym długi, jak i poniesie koszty postępowania spadkowego.

 

Z chwilą gdy otrzymał Pan w akcie darowizny mieszkanie, stał się Pan jego pełnoprawnym właścicielem. Oznacza to, iż posiada Pan wszelkie uprawnienia przysługujące właścicielowi, a co za tym idzie, ma prawo decydowania o tym, kto zamieszkuje na jego posesji. W sytuacji gdyby ojciec chciał zameldować swoją nową żonę w gospodarstwie to konieczne będzie uzyskanie przez niego Pańskiej zgody. Jeżeli nie wyrazi Pan takiej zgody, to do zameldowania nowej żony nie dojdzie. Jeżeli chodzi o prawa żony do mieszkania z chwilą śmierci ojca, to stwierdzić trzeba, iż są one niewielkie. Zgodnie z art. 923 § 1 Kodeksu cywilnego małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne. Dodatkowo żona ojca, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam (art. 939).

 

Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze – zasiedzenie. Jeżeli osoba zasiadująca wie, iż dana nieruchomość posiada właściciela (posiadanie w złej wierze), to okres ten ulega wydłużeniu do 30 lat (art. 172 Kodeksu cywilnego). Aby macoch mogła nabyć własność mieszkania przez zasiedzenie, to po pierwsze Pan musiałby przestać wykonywać swe prawa własności w stosunku do mieszkania, a po drugie macocha musiałaby w nim mieszkać, opłacać je, odprowadzać podatek gruntowy, remontować i traktować jej jak swoje przez 30 lat. Jeżeli będzie Pan choćby raz w roku pojawiał się w mieszkaniu, pozostawał w kontakcie z administracją (spółdzielnią), to macocha nigdy nie będzie miała podstaw do zasiedzenia tego mieszkania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl