.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obawa przed zwolnieniem z korporacji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 03.12.2015

Pracuję w dużej korporacji od 35 lat. Niedawno zmieniono mi oddział i dojeżdżam do nowego miejsca pracy. Moje koleżanki są ode mnie 30 lat młodsze i niestety w szybkości pracy odstaję od nich. Nie wykonuję planów sprzedażowych. Pracodawca nie zgadza się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (z odprawą), mimo że mogłabym przejść na zasiłek przedemerytalny. Prawa do emerytury nabędę 1 marca 2016 r. Obawiam się zwolnienia. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p. Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracy. Obecnie znajduje się Pani w okresie ochronnym. Prawa emerytalne nabędzie Pani z dniem 1 marca 2016 r. Zatrudniona jest Pani w korporacji. Niestety nie wykonuje Pani planów sprzedażowych.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest fakt, iż świadczy Pani pracę na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Powyższe rodzi dla pracodawcy określonego rodzaju konsekwencje, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 30 § 4 K.p. „w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy”.

 

Owa przyczyna powinna być przyczyną rzeczywistą, prawdziwą. Nadto z treści art. 45 K.p. wynika, iż przyczyna wypowiedzenia umowy powinna być uzasadniona. Przyczyna musi być weryfikowalna w razie sporu sądowego w postępowaniu dowodowym. Przyjmuje się w doktrynie i judykaturze, że wskazanie przyczyny nie może się sprowadzać tylko do posługiwania się utartymi, ogólnymi zwrotami.

 

Wskazana przyczyna, aby uzasadniała rozwiązanie stosunku pracy, musi być prawdziwa. Okoliczności, na które powołuje się pracodawca w swoim oświadczeniu, muszą znaleźć potwierdzenie w ewentualnym postępowaniu sądowym.

 

Przyczyna musi być rzeczywista. A zatem musi wyniknąć z przeprowadzonego postępowania dowodowego, że to właśnie ta okoliczność, a nie inna skrywana przez pracodawcę doprowadziła do rozwiązania umowy w tym trybie.

 

Przyczyna musi być w końcu uzasadniona. Czyli musi być na tyle istotna, dotycząca treści stosunku pracy, funkcjonowania stosunku pracy, stron, tak ażeby uzasadniała decyzję pracodawcy.

 

„Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę ma być zatem skonkretyzowana (formalnie). Ma być rzeczywista w przekonaniu pracodawcy i tylko ten fakt jest przedmiotem oceny wykonania obowiązku z art. 30 § 4, ponieważ to, czy wskazana przyczyna obiektywnie istniała, będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez pryzmat art. 45 k.p lub 52” (tak M. Gersdorf i in., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006).

 

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna lub przyczyny rozwiązania zakreślają granice kognicji sądu. Zatem nie można już później w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca na moment składania oświadczenia woli musi wyłożyć wszystkie swoje pretensje wobec pracownika lub okoliczności z własną kondycją ekonomiczną.

 

Wskazuje Pani, iż plany sprzedażowe nie są przez Panią wykonywane. Nadto istotne jest, iż korporacja jako pracodawca, wskazując na niezrealizowanie planów sprzedażowych, winien wykazać, że plan sprzedażowy był stworzony dla Pani oddziału, filii, a nie był planem ogólnokrajowym. Powyższe ma o tyle istne znaczenie, o ile w tego rodzaju sprawach sądy bardzo często uwzględniają żądania pracowników, a to z tego powodu, że plany sprzedażowe nie są dostosowywane do potrzeb określonego oddziału, filii, lecz są ogólnokrajowe i jako takie nie spełniają wymagań równouprawnienia dla ogółu pracowników. Innymi słowy oddział, filia korporacji w małej miejscowości nie może mieć takiego samego planu sprzedażowego jak oddział korporacji w dużej miejscowości. Nadto plan powinien być także dostosowany do potrzeb okolicy, w której znajduje się korporacja. Inne będą potrzeby w dzielnicy Warszawa-Praga, a inne dla dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Brak rozeznania rynku oraz brak dostosowania planu sprzedażowego do potrzeb rynku powoduje, iż w tego rodzaju sprawach sądy przyznają racje pracownikom.

 

Mniemam nadto, że w Pani korporacji obowiązuje postępowanie naprawcze w stosunku do pracownika, który np. 3 miesiące z rzędu nie potrafi zrealizować planu.

 

Najważniejszym jednak argumentem jest to, że jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i znajduje się w okresie ochronnym. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Umowa o pracę, którą jest Panie związana z pracodawcą zgodnie z przepisami, może być rozwiązana w trybie dyscyplinarnym. Mając na uwadze jednak przedstawiony przez Panią stan faktyczny, nie widzę podstaw do wręczenia Pani potocznej dyscyplinarki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl