Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obawa przed koniecznością opuszczenia Polski

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 30.07.2014

Jestem Ukrainką, od 9 lat mieszkam w Polsce, gdzie pracuję legalnie. 4 lata temu poślubiłam Polaka. Od roku posiadam status rezydenta długoterminowego, co  wiązało się z długą drogą administracyjną. Obecnie mój mąż zażądał rozwodu, ponieważ poznał inną kobietę. Jestem tym załamana. Nie mamy dzieci. Bardzo obawiam się o moją przyszłość w Polsce. Czy zgoda na rozwód pociągnie za sobą konieczność opuszczenia przeze mnie Polski? To byłoby dla mnie najgorsze. Proszę o poradę, co robić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że cała sytuacja jest dla Pani bardzo nieprzyjemna, jednak zapewniam, iż nie musi się Pani martwić kwestią rozwodu jako przyczyny obowiązku opuszczenia kraju.

 

Ustawa o cudzoziemcach w art. 72 stanowi:

 

„1. Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, który uzyskał:

 

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;

2) zezwolenie na osiedlenie się;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

4) status uchodźcy;

5) zgodę na pobyt tolerowany;

6) ochronę uzupełniającą.

 

2. Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

 

3. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał:

 

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jest ważna przez okres tego zezwolenia;

2) zezwolenie na osiedlenie się, jest ważna 10 lat;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest ważna 5 lat”.

 

„W karcie pobytu zamieszcza się następujące dane:

 

1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców;

2) datę, miejsce i kraj urodzenia;

3) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy; w przypadku braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się;

4) obywatelstwo;

5) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;

6) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – w przypadku gdy został nadany;

7) informację o rodzaju wydanego zezwolenia;

8) adnotację „naukowiec” w przypadku zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 17 lub 18;

9) adnotację „Niebieska Karta UE” w przypadku zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 63a;

10) adnotację »uprzednio posiadacz Niebieskiej Karty UE« w przypadku zezwolenia rezydenta długoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi, który posiadał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone na podstawie art. 63a”.

 

Sytuacje, w których mogłaby Pani jako rezydent długoterminowy UE, utracić prawo do pobytu na terenie Polski, określone są w sposób szczegółowy i wyczerpujący w art. 69 ustawy, i tak „cofa się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli:

 

1) nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem;

2) stanowi on rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat;

4) opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie 12 miesięcy;

5) uzyskał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE”.

 

Na liście tej nie ma rozwodu z obywatelem polskim. W związku z tym może Pani „spać spokojnie”, bowiem nie ma obaw, by groziła Pani utrata statutu rezydenta.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus VI =

»Podobne materiały

Nabycie obywatelstwa polskiego

Moja córka wyszła za mąż za Włocha. Małżeństwo mieszkało we Włoszech. W 2007 r. córka urodziła syna, a po jakimś czasie zmarła. W chwili śmierci nie posiadała jeszcze obywatelstwa włoskiego. Czy syn mojej córki może uzyskać obywatelstwo polskie? Zięć powiedział mi, że u nich niektóre dzieci z m

Dokumenty wymagane po stronie ukraińskiej i polskiej do zawarcia związku małżeńskiego

Jestem rozwódką. Przed rokiem poznałam obywatela Ukrainy, również po rozwodzie, i niedawno postanowiliśmy się pobrać. Mój partner obecnie przebywa na Ukrainie, ale związek małżeński chcielibyśmy zawrzeć w Polsce i tu razem zamieszkać, a więc chodzi o pobyt stały. Właśnie wysłałam mu zaproszenie, za

Nadanie obywatelstwa polskiego obywatelowi Tajlandii

Jestem Polką, a mój mąż obywatelem Tajlandii. W Polsce ma już drugą kartę stałego pobytu, ponownie wydaną na 10 lat. Co jest potrzebne do ubiegania się przez niego o obywatelstwo polskie i paszport? Czy posiadając kartę pobytu, może ze mną wyjechać do Anglii i tam pracować, a nawet kupić mieszkanie?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »