.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obawa przed koniecznością opuszczenia Polski

Jestem Ukrainką, od 9 lat mieszkam w Polsce, gdzie pracuję legalnie. 4 lata temu poślubiłam Polaka. Od roku posiadam status rezydenta długoterminowego, co wiązało się z długą drogą administracyjną. Obecnie mój mąż zażądał rozwodu, ponieważ poznał inną kobietę. Jestem tym załamana. Nie mamy dzieci. Bardzo obawiam się o moją przyszłość w Polsce. Czy zgoda na rozwód pociągnie za sobą konieczność opuszczenia przeze mnie Polski? To byłoby dla mnie najgorsze. Proszę o poradę, co robić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że cała sytuacja jest dla Pani bardzo nieprzyjemna, jednak zapewniam, iż nie musi się Pani martwić kwestią rozwodu jako przyczyny obowiązku opuszczenia kraju.

 

Ustawa o cudzoziemcach w art. 72 stanowi:

 

„1. Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, który uzyskał:

 

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;

2) zezwolenie na osiedlenie się;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

4) status uchodźcy;

5) zgodę na pobyt tolerowany;

6) ochronę uzupełniającą.

 

2. Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

 

3. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał:

 

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, jest ważna przez okres tego zezwolenia;

2) zezwolenie na osiedlenie się, jest ważna 10 lat;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest ważna 5 lat”.

 

„W karcie pobytu zamieszcza się następujące dane:

 

1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców;

2) datę, miejsce i kraj urodzenia;

3) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy; w przypadku braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się;

4) obywatelstwo;

5) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu;

6) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – w przypadku gdy został nadany;

7) informację o rodzaju wydanego zezwolenia;

8) adnotację „naukowiec” w przypadku zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 17 lub 18;

9) adnotację „Niebieska Karta UE” w przypadku zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 63a;

10) adnotację »uprzednio posiadacz Niebieskiej Karty UE« w przypadku zezwolenia rezydenta długoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi, który posiadał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone na podstawie art. 63a”.

 

Sytuacje, w których mogłaby Pani jako rezydent długoterminowy UE, utracić prawo do pobytu na terenie Polski, określone są w sposób szczegółowy i wyczerpujący w art. 69 ustawy, i tak „cofa się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli:

 

1) nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem;

2) stanowi on rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat;

4) opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie 12 miesięcy;

5) uzyskał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE”.

 

Na liście tej nie ma rozwodu z obywatelem polskim. W związku z tym może Pani „spać spokojnie”, bowiem nie ma obaw, by groziła Pani utrata statutu rezydenta.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl