Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Numery PKD w umowie spółki z o.o.

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 20.02.2014

Określenie przedmiotu prowadzonej działalności jest jednym z elementów koniecznych umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z praktycznego punktu widzenia najkorzystniejszym jest wskazanie przedmiotu działalności przy użyciu numerów z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to klasyfikacja mająca na celu porządkowanie rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Polski. Obecnie obowiązująca PKD 2007, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)1, przypisuje do poszczególnych rodzajów działalności kody w postaci pięciostopniowej, przez wskazanie sekcji, działu, grupy, klasy oraz podklasy (np. kod 47.65.Z oznacza podklasę „Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”).

 

Określenie przedmiotu działalności w umowie spółki

 

Kodeks spółek handlowych2 nie nakłada obowiązku posługiwania się numerami PKD przy określaniu przedmiotu działalności w umowie spółki z o.o. Przedmiot działalności może być ujęty w inny sposób, w szczególności wystarczy opis słowny prowadzonej działalności. Aktualne numery PKD należy jednak, zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym3, podać w formularzach rejestracyjnych spółki (mając na uwadze § 9 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach4, należy stwierdzić, że obowiązek ten nie dotyczy opisu słownego działalności, a jedynie wskazania odpowiednich kodów). W praktyce pożądanym jest więc, aby także w umowie znalazły się aktualne numery PKD. Upraszcza to procedurę rejestracyjną i ułatwia sądowi rejestrowemu ocenę zgodności umowy spółki z wpisem do KRS, do której zobowiązany jest on zgodnie z § 9 ust. 1 zd. 1 ww. rozporządzenia.

 

Jak wyszukać odpowiednie numery PKD?

 

Kody PKD zawiera załącznik do rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, z którego można skorzystać, określając przedmiot działalności w umowie spółki. Ułatwieniem może być skorzystanie z jednej z wyszukiwarek kodów udostępnionych przez Ministerstwo Gospodarki (http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/procedury/zezwolenia/) bądź Główny Urząd Statystyczny (http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/).

 

 

 

 

_____________________

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885)

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030)

3 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.)

4 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 273, poz. 1616)


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.02.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus IV =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki