Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowe zasady przekazywania 1% podatku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.08.2016

Od 19 lipca br. organizacje pożytku publicznego, które swoją działalność finansują z 1% podatku dochodowego, obarczone zostały dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi. Dotyczą one w szczególności informowania o kosztach kampanii promocyjnych zachęcających do przekazywania 1% podatku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowe zasady przekazywania 1% podatku i związane z tym dodatkowe obowiązki informacyjne leżące po stronie organizacji pożytku publicznego określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych1 (zwane dalej „rozporządzeniem”).

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia promocja prowadzona przez organizacje pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku, w formie:

 

  1. audiowizualnej,
  2. wizualnej,
  3. dźwiękowej

    – zawiera informację o następującej treści: „Materiał promocyjny został sfinansowany / współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych”.

 

W przypadku kampanii prowadzonej w formie audiowizualnej (np. w telewizji) informację, o której mowa powyżej:

 

  • umieszcza się w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;
  • należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

 

Informację przekazywaną przy kampaniach prowadzonych wyłącznie w formie wizualnej (np. na billboardach) umieszcza się:

 

  • w dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni;
  • w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter.

 

Natomiast w przypadku kampanii prowadzonych wyłącznie w formie dźwiękowej (w szczególności w radiu), informacja o jej kosztach powinna być odczytywana w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

 

Rozporządzenie wprowadza też regulacje odnośnie programów komputerowych służących do wypełniania zeznań podatkowych, które umożliwiają również automatyczny wybór OPP, której przekazany zostanie 1% podatku. Chodzi tu o programy udostępniane nieodpłatnie przez poszczególne organizacje pożytku publicznego, które umożliwiają przekazanie 1% podatku dochodowego wyłącznie na organizację, która udostępniła program. Zgodnie z nowymi zasadami przekazywania 1% podatku programy te powinny zawierać następującą informację: „Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego”. Informacja ta powinna być dostępna dla podatnika przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego.

 

 

 

 

____________________________

1 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 973)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.08.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - I =

 

»Podobne materiały

1% podatku na cele społeczne

Dokonując rozliczenia podatku dochodowego na odpowiednim formularzu PIT, możemy zdecydować, co stanie się z 1% tego, co oddaliśmy fiskusowi. Część podatku można przekazać organizacjom pożytku publicznego.

 

Definicja organizacji pożytku publicznego

Niektórym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może przysługiwać status organizacji pożytku publicznego. Dzięki uzyskaniu takiego statusu OPP mogą między innymi otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzyskiwać zwolnienia od niektórych danin publicznych.

 

Zmiany w PIT w 2011 roku

Autor wskazuje i omawia wybrane zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »