.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nowa nazwa przedsiębiorstwa po darowiźnie

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 14.08.2015

Czy po przejęciu przedsiębiorstwa w wyniku darowizny można używać własnej nazwy przedsiębiorstwa, czy trzeba używać starej z własnym nazwiskiem? Chodzi o taką oto sytuację: otwieram działalność po firmą X Adam Kowalski. W przyszłym roku mama przekazuje mi swoje przedsiębiorstwo pod nazwą Y Maria Kowalska. Pytanie: Czy po tym przekazaniu będę mógł używać nazwy X Adam Kowalski, czy muszę używać Y Maria Kowalska?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Definicję przedsiębiorstwa wskazano w przepisach Kodeksu cywilnego*:

 

„Art. 551. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.”

 

Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie przekazane w jakiejkolwiek formie tzn. sprzedaży, darowizny, użyczenia, dzierżawy etc. innej osobie, a z czynności przekazującej, czyli np. z umowy, nie będzie wynikać wyłączenie prawa do posługiwania się nazwą tego przedsiębiorstwa, wówczas osoba, na rzecz której przedsiębiorstwo zostanie przekazane, będzie mogła w obrocie posługiwać się dotychczasową jego nazwą. Jednak do CEIDG, w przypadku osób fizycznych, musi być wpisana firma przedsiębiorcy stanowiąca jego imię i nazwisko oraz ewentualne dodatkowe oznaczenia według zasad wskazanych powyżej.

 

Zgodnie z kolejnym przepisem:

 

„Art. 42 § 3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej.”

 

„Art. 439. § 1. Firma nie może być zbyta.

§ 2. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd.”

 

Przede wszystkim z art. 43 zn. 9 k.c. wynika, że firma nie może być zbyta (§ 1), a przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd (§ 2). A więc zmiana nazwy na własną jest Pana prawem a nawet obowiązkiem, co więcej – do używania starej nazwy przedsiębiorstwa należy stosować powyższe obostrzenia.

 

Reasumując, może Pan prowadzić przedsiębiorstwo pod przyjętą przez Pana nazwą, tj. firmą, lub pod nazwą uprzednią, jeżeli w umowie darowizny takie upoważnienie zostało wyrażone.

 

 

 

 

* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 („K.c.”)

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl