Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowa ustawa farmaceutyczna a przejecie spółki jawnej przez spółkę z o.o.?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 21.08.2017

Jestem udziałowcem w spółce jawnej (51% udziałów) oraz w spółce z o.o. (51% udziałów) Jak wygląda ze strony prawnej według nowej ustawy farmaceutycznej przejecie spółki jawnej przez spółkę z o.o.? Czy wiąże się to z wydaniem nowego zezwolenia na prowadzenie apteki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowa ustawa farmaceutyczna a przejecie spółki jawnej przez spółkę z o.o.?

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Na mocy wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne dokonano przeredagowania treści niektórych artykułów. W interesującym Pana zakresie należy sięgnąć do art. 99 ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Do zezwoleń nie stosuje się przepisów art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

 

Jeżeli natomiast sięgniemy do treści wspomnianego art. art. 494 § 2, możemy w nim przeczytać, że na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

 

Oznacza to, iż w przypadku połączenia spółek na spółkę przejmującą lub na nowo zawiązaną (powstałą w wyniku połączenia spółek) nie przechodzi zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Tym samym w powyższej sytuacji zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wygaśnie – brak będzie bowiem podmiotu zezwolenia (spółka przejmowana z dniem połączenia spółek traci byt prawny), a zezwolenie zgodnie z brzmieniem projektowanego przepisu nie przejdzie na podstawie art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych na spółkę przejmującą.

 

W świetle tych przepisów konieczne będzie wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie apteki.

 

(…)

 

Zezwolenie wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów. Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Kluczowe również, w kontekście zezwolenia, wydaje się brzmienie art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym „prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

 

1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;

2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu”.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - dwa =

»Podobne materiały

Składki członkowskie do izby aptekarskiej

O 10 lat nie płacę składek członkowskich do izby aptekarskiej. Otrzymałam tytuł wykonawczy z urzędu skarbowego na egzekucję składek z mojego konta. Czy jednak część należności nie jest przedawniona? Jak się odwołać od decyzji?

 

Sprzedaż wyrobów medycznych

Moje pytanie dotyczy sprzedaży wyrobów medycznych. Chciałabym wiedzieć, czy hurtownia farmaceutyczna może nabyć od apteki lub sklepu medycznego wyrób medyczny – np. paski do pomiaru cukru. Czy właściciel hurtowni farmaceutycznej lub apteki może być też właścicielem sklepu medycznego?  

 

Darowizna apteki córce z pozwoleniem na jej prowadzenie

Posiadam dwie apteki. Jedną z nich chciałbym przekazać córce, która jest farmaceutką. Czy można przekazania części zorganizowanego przedsiębiorstwa łącznie z pozwoleniem na prowadzenie apteki? Czy nowelizacja prawa farmaceutycznego na to zezwala?

 

Technik farmacji jako współwłaściciel apteki

Jestem z wykształcenia technikiem farmacji z 15-letnim stażem pracy oraz magistrem fizjoterapii. Mam znajomą magister farmacji, która jest właścicielem apteki, ma już swoje lata i chciałaby przekazać biznes w młodsze ręce. Jako technik czy nawet osoba prywatna wiem, że nie mogę otworzyć apteki, ale

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »