.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nowa ustawa farmaceutyczna a przejecie spółki jawnej przez spółkę z o.o.?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 21.08.2017

Jestem udziałowcem w spółce jawnej (51% udziałów) oraz w spółce z o.o. (51% udziałów) Jak wygląda ze strony prawnej według nowej ustawy farmaceutycznej przejecie spółki jawnej przez spółkę z o.o.? Czy wiąże się to z wydaniem nowego zezwolenia na prowadzenie apteki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowa ustawa farmaceutyczna a przejecie spółki jawnej przez spółkę z o.o.?

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Na mocy wprowadzonej nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne dokonano przeredagowania treści niektórych artykułów. W interesującym Pana zakresie należy sięgnąć do art. 99 ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Do zezwoleń nie stosuje się przepisów art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

 

Jeżeli natomiast sięgniemy do treści wspomnianego art. art. 494 § 2, możemy w nim przeczytać, że na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

 

Oznacza to, iż w przypadku połączenia spółek na spółkę przejmującą lub na nowo zawiązaną (powstałą w wyniku połączenia spółek) nie przechodzi zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Tym samym w powyższej sytuacji zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wygaśnie – brak będzie bowiem podmiotu zezwolenia (spółka przejmowana z dniem połączenia spółek traci byt prawny), a zezwolenie zgodnie z brzmieniem projektowanego przepisu nie przejdzie na podstawie art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych na spółkę przejmującą.

 

W świetle tych przepisów konieczne będzie wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie apteki.

 

(…)

 

Zezwolenie wydaje się, jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów. Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Kluczowe również, w kontekście zezwolenia, wydaje się brzmienie art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym „prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

 

1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;

2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu”.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl