Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nota odsetkowa za zaległe faktury

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 13.03.2012

Dnia 29.02.2012 r. otrzymałem od mojego kontrahenta (z którym co roku podpisuję umowę o współpracy) wezwanie do zapłaty za faktury z dn. 29.06.2007 r. i 10.02.2009 r. Zapłaciłem zaległości (powstałe w wyniku mojego przeoczenia), a po kilku dniach otrzymałem notę odsetkową za wspomniane faktury. Czy należności za faktury i odsetki nie są już przedawnione?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Roszczenie o zapłatę odsetek jest roszczeniem o świadczenie okresowe, odrębnym od roszczenia głównego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego, w skrócie K.c.).

 

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 K.c.).

 

W Pana sprawie wymagalność roszczenia głównego powstała w dniu następującym po dniu, w którym był Pan obowiązany dokonać terminowej wpłaty należności wynikających z faktury z dnia 29.06.2007 r. oraz z dnia 10.02.2009 r. Od tego dnia należy liczyć zarówno termin przedawnienia roszczenia głównego, jak i odsetki od wymienionych na fakturach należności. Dzień wystawienia faktury nie jest dniem wymagalności świadczenia, jeśli określono odroczony termin zapłaty.

 

Wystawca faktury prowadzi działalność gospodarczą, zatem jego roszczenia związane z prowadzeniem tej działalności – o ile nie ma przepisu szczególnego – ulegają przedawnieniu w terminie trzyletnim.

 

Jeżeli chodzi o zobowiązanie z faktury z dnia 29.06.2007 r., to od 2010 r. zarówno należność główna, jak i odsetki, były już przedawnione. Mógł Pan odmówić ich zapłaty, jeśli wierzyciel dopiero w 2012 r. wezwał do uregulowania należności. Jednak, jeśli uregulował Pan dług, nie można żądać jego zwrotu, powołując się na upływ terminu przedawnienia (art. 411 pkt 3 K.c.).

 

W przypadku należności z faktury z dnia 10.02.2009 r. trudno z całą pewnością stwierdzić, czy doszło do przedawnienia, gdyż nie mam informacji o terminie płatności. Jeśli na przykład termin ten był określony na 17.02.2009 r., należność i odsetki od niej również byłyby w dniu dzisiejszym przedawnione – począwszy od 18.02.2012 r.

 

Ponieważ zapłacił Pan kwotę obu należności głównych, odpada możliwość żądania ich zwrotu z powołaniem się na upływ terminu przedawnienia. Jednak nie musi Pan zaspokajać roszczenia kontrahenta o odsetki. Nawet jeśli wierzyciel przed upływem terminu przedawnienia wystosował notę odsetkową, to taka czynność nie ma znaczenia dla biegu terminu przedawnienia.

 

Aby doszło do przerwania biegu przedawnienia (po którym przedawnienie biegnie na nowo), kontrahent musiałby skierować sprawę na drogę sądową przed upływem tego terminu (np. poprzez złożenie pozwu poprawnego formalnie). Ewentualnie Pan musiałby przed upływem przedawnienia wyraźnie uznać roszczenie wierzyciela.

 

Zwykłe wezwanie do zapłaty skierowane do dłużnika czy przesłanie mu noty obciążeniowej nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia biegu terminu przedawnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + trzy =

»Podobne materiały

Wezwanie do zapłaty za brak biletu

Mój syn otrzymał z zarządu transportu przedsądowe wezwanie do zapłaty za brak biletu 20 października 2003 r. Mój syn nigdy nie jeździł tą linią. Twierdzi też, że nie dostał żadnego mandatu. Dawniej często zdarzało się, że jego koledzy podawali jego dane, aby uniknąć mandatu. Co powinnam zrobić

 

Czy rachunki za wodę sprzed kilku lat są przedawnione?

Otrzymałam rachunki za wodę z roku 2008 i 2009 w 2012 r. Czy są już przedawnione?

 

Najpierw wniosek o przywrócenie terminu, potem podniesienie zarzutu przedawnienia

11 lat temu spłaciłam w całości, na jednym blankiecie z książeczki ratalnej ostatnie 4 raty kredytu bankowego. Jakieś 3 miesiące temu dostałam nakaz zapłaty z sądu (posiedzenie niejawne) na kwotę zbliżoną, ale nie tę samą, co te 4 raty sprzed 11 lat + odsetki. Nigdy wcześniej nie dostałam żadnych po

 

Dług wobec uczelni

W 2009 r. podjęłam studia w prywatnej uczelni, ale po paru miesiącach (pod koniec tego roku) musiałam je przerwać. Nie przeczytałam jednak dokładnie regulaminu studiów i nie dopełniłam formalności, wskutek czego po paru miesiącach okazało się, że mam dług wobec uczelni. Wysłałam do instytucji podani

 

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek?

Po ilu latach przedawnia się niezapłacony rachunek za gaz?

 

Przedawnienie długu za podróż bez biletu

W 2005 roku jechałam pociągiem bez ważnego biletu. W 2013 roku Koleje Mazowieckie przelały tę wierzytelność na rzecz kancelarii prawnej, która domaga się spłaty długu. W jakim czasie Koleje Mazowieckie mają prawo żądać zapłaty długu?

 

Przedawnienie opłat za abonament RTV

Przez jak długi czas Poczta Polska ma prawo ściągać zaległy abonament RTV?

 

Usytuowanie okna według przepisów budowlanych z 1966 r.

Czy w 1966 r. przepisy Prawa budowlanego dopuszczały wybicie otworu okiennego w ścianie oddzielenia pożarowego budynku? Jestem właścicielem trzykondygnacyjnego budynku, do którego przylega budynek wyższy (sześciokondygnacyjny). Pod koniec 1966 r. w ścianie szczytowej budynku przylegającego do mojego

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »