Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Noszenie symboli religijnych w pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.11.2020

Czy w Polsce w miejscu pracy pracowników administracji publicznej, urzędników, jest zakaz noszenia, eksponowania symboli religijnych Czy jest na to jakaś podstawa prawna? Jak rozpatrywać takie zagadnienie? Gdzie znaleźć przykłady obrazy uczuć religijnych w miejscu pracy pracownika administracji publicznej – np. tam, gdzie zostało wystosowane zawiadomienie do prokuratury w takiej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Noszenie symboli religijnych w pracy

Swoboda w wyborze i praktykowaniu religii

W art. 53 Konstytucji zagwarantowana została swoboda w wyborze oraz praktykowania religii. Zasada ta przejawia się w możliwości przyjmowania religii według swojego wyboru, uzewnętrzniania indywidualnie oraz grupowo swojej wiary, uczestniczenia w modlitwach, obrzędach i nauczaniach. Ustawodawca, dając obywatelom tak szeroką możliwość w wyrażeniu swojej wiary, nie zabronił również noszenia symboli religijnych w miejscach publicznych, które dla osób wierzących stanowią integralny element wiary. 

 

Pamiętać należy, że także prawo Unii Europejskiej zapewnia poszanowanie każdemu człowiekowi wolności myśli, sumienia i wyznania. Wolność? ta obejmuje zarówno sferę wewnętrzną jak i zewnętrzną. Ochronie, oprócz prawa do swobodnego wyboru wyznania lub przekonań, podlega również prawo uzewnętrzniania poglądów.

Możliwy zakaz eksponowania symboli religijnych w pracy

Przytoczyć jednak należy w tym miejscu orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 14 marca 2017 r. (sygn. akt C-157/15), w którym Trybunał uznał, że zakaz noszenia w miejscu pracy widocznych symboli politycznych, światopoglądowych lub religijnych nie jest przejawem dyskryminacji bezpośredniej.

 

Warto jednak podkreślić, że Trybunał stanął na stanowisku, że pracodawca może wprowadzić zakaz uzewnętrzniania przekonań religijnych, o ile spełnionych jest kilka warunków. Po pierwsze, zakaz musi znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich postanowieniach wewnątrzzakładych, np. w regulaminie pracy, które pozycjonują pracodawcę jako neutralnego światopoglądowo. Kolejne warunki dotyczą postanowienia regulaminu i stanowią wskazówkę, jak forsując politykę neutralności, nie narazić się jednocześnie na zarzut dyskryminacji.

 

Jeśli z regulaminu pracy albo innych aktów prawa wewnętrznego nie wynika zakaz noszenia symboli religijnych przez wszystkich pracowników – należy przyjąć, że takiego zakazu nie ma.

 

Co do pytania, gdzie znaleźć przykłady obrazy uczuć religijnych w miejscu pracy pracownika administracji publicznej, nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Takich przykładów zapewne było kilka, ale jeśli nie zostały nagłośnione i opisane, nie są nigdzie zebrane. Każda sprawa jest analizowana indywidualnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus X =

»Podobne materiały

Przywrócenie do pracy pracownicy, która w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę

15 grudnia wręczyłem pracownicy zatrudnionej na czas nieokreślony rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (3-miesięcznym). Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim do 31 marca i tego dnia umowa została rozwiązana, a świadectwo pracy wydane. W tym tygodniu otrzymałem informację, że osob

 

Niestawienie się do pracy a oddanie krwi

Przełożony (mistrz zmiany) odjął mi część wynagrodzenia z tzw. premii za to, że nie było mnie w pracy, bo oddawałem krew. Twierdzi, że ma do tego prawo i że powinienem poinformować go wcześniej o planowanej nieobecności. Czy zabranie części wynagrodzenia ma podstawy prawne? Czy musiałem faktycznie p

 

Wniosek o rozwód bez orzekania o winie

Chciałabym złożyć wniosek o rozwód. Zależy nam, by rozwód orzeczono już na pierwszej rozprawie, bez orzekania o winie. Mamy małoletnie dziecko – czy możemy nadal oboje mieć prawa rodzicielskie? Czy na wniosku o rozwód bez orzekania o winie musimy podpisać się oboje?

 

Podrobienie podpisu i sfałszowanie dokumentu

Mój teść prowadzi gospodarstwo i używał dotąd ciągnika zarejestrowanego na swojego nieżyjącego już ojca. Teść, nie mając pieniędzy, zaproponował mojemu mężowi, żeby zarejestrował ciągnik na siebie. Ktoś podpowiedział im, żeby spisali umowę kupna-sprzedaży z datą wcześniejszą (tzn. za życia dziadka),

 

Jak żądać usunięcia wpisu w Internecie naruszającego dobra osobiste?

Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową mojego imienia i nazwiska, pod jednym z wyników odkryłem wpis na mój temat, o którym nikt mnie nie zawiadamiał i nie uzyskał mojej aprobaty. Wpis ten zawiera szczegóły mojego życia rodzinnego, których nie chcę i nigdy nie zamierzałem podawać do publicznej wiado

 

Wykreślenie z KW byłych właścicieli nieruchomości

Jestem w sytuacji dziedziczenia majątku po zmarłym w 2011 roku ojcu. Dzieje się to tak długo, dlatego że mój ojciec i jego siostra nie przeprowadzili sprawy po swoich rodzicach. Babcia zmarła w 2006 roku. Kwestią sporną jest dom, który stoi na działce, która w księdze wieczystej jest własnością moje

 

Odmowa przyjęcia mandatu za przekroczenie prędkości i co dalej?

Przed dwoma tygodniami policjanci zatrzymali mi prawo jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Nie przyjąłem mandatu i nic nie podpisałem. Policjant dał mi pokwitowanie i wezwanie do stawienia się na komendzie, ale nie poszedłem. Co mnie czeka? Co można zrobić w tej sprawie?

 

Faksymile zamiast własnoręcznego podpisu

Moje pytanie dotyczy użycia tzw. faksymile zamiast złożenia własnoręcznego podpisu. Czy pisma adresowane do członków spółdzielni mieszkaniowej mogą być podpisane przez prezesa poprzez faksymile, czy konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu? W szczególności chodzi o informację o rozliczeniu wyd

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »