Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieznajomość miejsca pobytu wydziedziczonego w testamencie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 30.01.2018

Przed rokiem zmarł mój ojciec. Przed 11 laty podarował mi udział w nieruchomości z jednoczesnym ustanowieniem na swoją rzecz dożywotniej służebności osobistej. Pozostały majątek po nim to samochodów osobowy, którego jestem współwłaścicielem. Dysponuję testamentem, w którym ojciec wydziedzicza swojego syna z pierwszego małżeństwa. Niestety nie znam jego miejsca pobytu. Od przeszło 30 lat ojciec nie utrzymywał z nim kontaktów. Jak w takiej sytuacji uporządkować sprawy spadkowe to tacie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieznajomość miejsca pobytu wydziedziczonego w testamencie

Fot. Fotolia


Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

W pierwszej kolejności powinien Pan przygotować dokumenty niezbędne do założenia sprawy (wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i wnioskiem o otwarcie testamentu). Z uwagi na brak wiedzy co do miejsca zamieszkania brata, a tym samym niemożność wezwania go do stawiennictwa u notariusza, pozostaje jedynie droga sądowa. Musi Pan dysponować po pierwsze odpisem skróconym aktu zgonu ojca, po drugie testamentem (jeżeli ten sporządzony został w formie aktu notarialnego to do wniosku należy dołączyć wypis), po trzecie niektóre sądy wymagają przedłożenia odpisu skróconego aktu urodzenia dzieci i aktu małżeństwa (jeżeli śmierć nastąpiła w trakcie małżeństwa).

 

Jeżeli zna Pan choćby imię i nazwisko brata, a także imiona rodziców (do ustalenia pozostaje tylko imię matki), to może Pan wystąpić do MSWiA z zapytaniem, czy taka osoba jest zameldowana w Polsce, a jeżeli tak, to pod jakim adresem. We wniosku należy wskazać interes prawny, tj. konieczność powołania ww. osoby jako uczestnika postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Im więcej danych o bracie Pan wskaże we wniosku, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania potrzebnych Panu danych.

 

Dysponując danymi o jego zameldowaniu w Polsce lub też informacją o braku takiego zameldowania, może Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i otwarcie testamentu. Wnioskodawcą będzie Pan, a mama (żona ojca) i Pana brat uczestnikami postępowania. Jeżeli MSWiA nie będzie wstanie wskazać miejsca zamieszkania uczestnika postępowania, wówczas zasadnym jest złożenie do sądu wniosku o ustanowienie kuratora dla doręczeń. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli Pan jako wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.

 

Ustanowienie kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta, (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym. Z uwagi na powyższe postępowanie może przedłużyć się o kilka miesięcy, jednak nie może unicestwić Pańskiego dążenia do uregulowania kwestii prawnej po ojcu.

 

Trudno określić czas trwania postępowania, albowiem zależny jest on od wielkości sądu i ilości spraw, ale uważam, że postępowanie winno się ukończyć w terminie nie dłuższym aniżeli 12 miesięcy od dnia złożenia sprawy w sądzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + IX =

»Podobne materiały

Ważność testamentu sporządzonego za granicą

Jestem obywatelką Polski, ale mieszkam na stałe w Kanadzie. W obu krajach mam majątki. Chciałabym sporządzić testament w Kanadzie. Adwokat zasugerował, by sprawdzić, czy dokument będzie ważny w Polsce. Czy muszę sporządzić dwa testamenty (jeden dotyczący nieruchomości w Kanadzie, a drugi &ndash

 

Jakie znaczenie testamentu - polecenie czy zapis?

Jakie jest znaczenie (polecenie czy zapis) własnoręcznie spisanego testamentu mojej matki o następującej treści: „Testament. Ja, niżej podpisana, (...), oświadczam: z chwilą mojej śmierci przekazuję w tym testamencie moje mieszkanie (...) mojemu (...) synowi (...), zamieszkałemu (...) [podpis

 

Dziedziczenie testamentowe i współwłasność mieszkania

Rodzice byli współwłaścicielami mieszkania, tata niedawno zmarł. W testamencie zapisał wszystko mi, a jestem jedynakiem. Jaka część mieszkania jest moja?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »