Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezłożenie testamentu do sądu przy sprawie spadkowej

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 14.12.2017

Jest nas cztery siostry. Ojciec zmarł w 1999 r., matka nie złożyła wniosku do sądu o nabycie praw po mężu. W posiadaniu rodziców był tylko akt własności działki, na której stoi dom. W tym czasie mama napisała testament, w którym przekazała dom mojej siostrze, w tym jeden pokój drugiej z sióstr. Kiedy matka zmarła, siostra zamieszkująca w domu rodzinnym wspomniała, że posiada taki testament. Sugerowałam jej, że chyba jest on nieważny. Po jakimś czasie ta właśnie siostra wniosła do sądu o podział spadku, nie ujawniając testamentu. Sąd wydał postanowienie, w którym dokonał podziału spadku po ojcu i matce na nas cztery. Czy siostra popełniła błąd, nie okazując rzekomego testamentu? Czy był on ważny? Czy matka mogła decydować o całym domu, nie mając części po ojcu? Postanowienie było wydane w 2013 r. Siostra zarzuca mi, że wprowadziłam ją w błąd, a przecież mogła sama dowiedzieć się, jak się sprawy mają.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Niezłożenie testamentu do sądu przy sprawie spadkowej

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Bez zapoznania się z testamentem wykluczone jest wypowiadanie się na temat jego ważności. W grę mogą wchodzić różne okoliczności – w tym przyczyny nieważności testamentu na podstawie artykułu 945 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi:

 

„§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.”

 

Z całą pewnością zaś można stwierdzić, że każdy testator (czyli człowiek sporządzający testament) jest uprawniony w swym testamencie (art. 941 i następne K.c.) decydować wyłącznie o spadku po sobie (art. 922 K.c.) – nigdy zaś o składnikach majątku innych osób; niezależnie od tego, czy próbuje się decydować o majątku np. kogoś z najbliższego grona rodzinnego lub czy korzysta się (nawet z dawien dawna) ze składników majątkowych, które należą (także) do kogoś innego. Jeżeli Pani tata nie pozostawił po sobie testamentu, to ma miejsce po nim dziedziczenie ustawowe (art. 931 i następne K.c.) – stosownie do art. 926 K.c. W takim stanie rzeczy prawdopodobnie (co Pani może sprawdzić) testament Pani mamy zawierał postanowienia wykraczające poza spadek.

 

Zapewne część udziałów w nieruchomości z domem (art. 46-48 K.c.) została po Pani tacie odziedziczona nie tylko przez wdowę (czyli przez Pani mamę), ale także przez zstępnych spadkodawcy (według opisu sytuacji, przez cztery córki, w tym przez Panią). Wobec powyższego testament Pani mamy mógł zawierać wyłącznie prawnie skuteczne rozrządzenie składnikami jej majątku Pani – nigdy zaś rozrządzenie składnikami majątku innych osób (wniosek z art. 140 K,c, w związku z art. 922 K.c.), np. udziałami dzieci spadkodawcy (to jest Pani taty) w spadku po nim.

 

Określenie „błąd” – zwłaszcza w języku potocznym – ma wiele znaczeń; może być nawet tak, że osoba nieuczciwa zachowania uczciwe lub zgodne z prawem uważa za „błąd”. Zwłaszcza potoczne określenie błędu jest poza zakresem oceny prawnika. Także Pani siostra jest uprawniona wyciągać wnioski z określonych sytuacji, np. mających miejsce w trakcie określonej „sprawy spadkowej”.

 

Mogę jako prawnik zwrócić uwagę na możność (i zapewne potrzebę) zapoznania się z materiałami postępowania cywilnego, w trakcie którego zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (albo spadków). Dostęp do akt postępowania dla stron oraz uczestników postępowania cywilnego ustawodawca przewidział w art. 9 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.); proponuję skorzystać z tego uprawnienia (przydać się może wcześniejszy kontakt z sekretariatem sądowym lub z archiwum sądu).

 

Stwierdzenie nabycia spadku (art. 669 i następne K.p.c.) – jako jedno z zagadnień właściwych „sprawom spadkowym” (art. 627 i następne K.p.c.) – powinno być poprzedzone badaniem, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament. Dopuszczalne jest odebranie na tę okoliczność zeznań lub zapewnień; także takie zapewnienia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – art. 233 Kodeksu karnego (K.k.). Proponuję sprawdzić, kto składał zapewnienia i jakiej treści, bo z tym może się wiązać odpowiedzialność karna (i to nawet niezależnie od możności uchylenia wcześniej wydanego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku).

 

Proszę zwrócić uwagę ponadto na treść artykułu 679 K.p.c.:

 

„§ 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

§ 2. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany.

§ 3. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego.”

 

Pani siostra dobrze by zrobiła, gdyby zapoznała się z przepisami prawnymi (szeroko dostępnymi) – zapewne byłoby to o wiele lepsze od ryzykownych konsultacji, składania zapewnień (zwłaszcza fałszywych) przed sądem, samodzielnych prób „badania ważności testamentu”). Wydaje się bardzo wątpliwe (z uwagi na upływ czasu), by była dopuszczalna zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Pani mamie, ale całkowicie tego wykluczyć nie można. Proponuję wziąć pod uwagę możność dokonania działu spadku z uwzględnieniem darowizn – by udziały we współwłasności (bardziej) odpowiadały treści testamentu mamy (w zakresie, w jakim było prawnie dopuszczalne rozrządzenia majątkowe w owym testamencie).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus V =

»Podobne materiały

Ważność testamentu sporządzonego za granicą

Jestem obywatelką Polski, ale mieszkam na stałe w Kanadzie. W obu krajach mam majątki. Chciałabym sporządzić testament w Kanadzie. Adwokat zasugerował, by sprawdzić, czy dokument będzie ważny w Polsce. Czy muszę sporządzić dwa testamenty (jeden dotyczący nieruchomości w Kanadzie,

Jakie znaczenie testamentu - polecenie czy zapis?

Jakie jest znaczenie (polecenie czy zapis) własnoręcznie spisanego testamentu mojej matki o następującej treści: „Testament. Ja, niżej podpisana, (...), oświadczam: z chwilą mojej śmierci przekazuję w tym testamencie moje mieszkanie (...) mojemu (...) synowi (...), zamieszkałemu (..

Dziedziczenie testamentowe i współwłasność mieszkania

Rodzice byli współwłaścicielami mieszkania, tata niedawno zmarł. W testamencie zapisał wszystko mi, a jestem jedynakiem. Jaka część mieszkania jest moja?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »