Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgłoszenie remontu ogrodzenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.07.2014

30 lat temu ogrodziłem swoją działkę, cofając się sporo od drogi. Kilka lat temu zrobiłem remont ogrodzenia, którego jednak nigdzie nie zgłaszałem. Sąsiad doniósł na mnie do inspektoratu budowlanego, że mój płot jest niezgodny z przepisami. Czego mam obawiać się w trakcie kontroli? W 1996 r. dokupiłem kawałek działki obok mojej i postawiłem przedłużenie płotu, ale bez zgłoszenia. Działkę w 2011 r. przekazałem synowi. Czy za ten płot też odpowiadam?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) ograniczają zakres określenia „samowola budowlana” do budowy obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia, zgłoszenia lub mimo zgłoszenia przez organ sprzeciwu.

 

Niezbędne jest sięgnięcie do przepisów, jakie obowiązywały w tym względzie wcześniej. Według art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229) orzekanie o rozbiórce obiektów budowlanych wzniesionych bez pozwolenia na budowę było obowiązkowe tylko wtedy, gdy samowola powodowała niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź prowadziła do niedopuszczalnego pogorszenia warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia. Jeżeli budowa została zakończona przed dniem 1 stycznia 1995 r., inwestor ponosi konsekwencje samowoli budowlanej według stosowanych „odpowiednio” przepisów dotychczasowych, czyli ustawy z dnia 24 października 1974 r. Jeżeli jednak do dnia 1 stycznia 1995 r. budowa nie została zakończona, inwestor ponosi konsekwencje samowoli budowlanej na podstawie nowych przepisów, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 103 ust. 1 Prawa budowlanego, że do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie (a tym bardziej – jak należy zakładać – po tym dniu), a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy nowej ustawy.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

To po pierwsze. Proszę się więc nie obawiać.

 

Wystarczy wykazać, że budowa została zakończona przed 1995 rokiem, nawet na podstawie zdjęć, zdjęć satelitarnych czy innych dowodów. Być może jest to naniesione na mapy.

 

„Remont ogrodzenia” – to określił Pan wybitnie ogólnikowo. Na czym polegał ten remont ogrodzenia? Jeśli go nie przebudowywano, nie ma się czym martwić.

 

Prawo budowlane określa: roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; przebudowę – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

 

Obiekt budowlany to obiekt nieruchomy powstały w wyniku działalności budowlanej, wyodrębniony w przestrzeni, stanowiący skończoną całość użytkową. Według art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane „przez obiekt budowlany należy rozumieć:

 

  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi – budynkiem jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami – budowlą jest obiekt nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, sieci techniczne i inne wymienione w art. 3 pkt 3 (zobacz wyjaśnienie: Obiekty liniowe);
  3. obiekt małej architektury – należy przez nie rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności kultu religijnego (jak kapliczki, krzyże przydrożne), figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku (jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki)”.

 

Obiektem budowlanym jest więc nie tylko np. dom mieszkalny, fabryka, czy szkoła, ale w ogóle każdy budynek, most, zapora, droga, nadbrzeże, tunel itp., a także ogrodzenie, słup przesyłowej linii energetycznej, maszt radiowy itp.

 

Jeśli jedynym problemem jest posadowienie ogrodzenia, to jest to sprawa cywilna, a nie administracyjna, i zapewne tak to zostanie przez PINB podsumowane.

 

Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 9 listopada 2001 r., sygn. akt II SA/Po 936/2000, LexPolonica nr 354872, „budowa ogrodzenia, nie wymagającego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia, której rezultatem jest zakłócenie korzystania z nieruchomości sąsiedniej ponad przeciętną miarę (tzw. immisja negatywna), winna być traktowana jako spór sąsiedzki, rozstrzygany na podstawie przepisów prawa cywilnego (art. 140–144 kc) w postępowaniu przed sądami powszechnymi”.

 

Za płot syna odpowiada on sam.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zgoda na remont

Mieszkam z mężem oraz jego mamą w ich domu rodzinnym. Jeszcze przed naszym ślubem zmarł ojciec męża. Mój małżonek, jego matka i dwie siostry otrzymali po 1/4 części domu z części nieruchomości należącej do ojca. Obecnie zamierzamy dom wyremontować i podnieść tym samym jego wartość rynkową. Na stałe w domu zameldowani są mąż i teściowa. Jak można się zabezpieczyć, aby w przyszłości „spłacić” rodzeństwo i matkę od stanu, który zastaliśmy? Czy potrzebujemy zgody na remont wyrażonej przez pozostałych spadkobierców?

Brak zgody zarządu dróg na remont budynku

Jestem właścicielem murowanego domu (ok. 80-letniego) usytuowanego przy drodze wojewódzkiej, która powstała już po jego wybudowaniu. Złożyłem do starostwa zgłoszenie robót budowlanych, które mają na celu ulepszenie budynku. Otrzymałem postanowienie, w którym nałożono na mnie obowiązek uzupełnienia wniosku o zgodę zarządcy drogi wojewódzkiej ze względu na położenie budynku w części na nieruchomości pasa drogowego. Niestety od zarządu dróg otrzymaliśmy odmowę. Co zrobić w sytuacji braku zgody od zarządu zdróg? Czy jest ona konieczna? Budynek jest w naprawdę kiepskim stanie i wymaga remontu. Załączam całą dokumentację sprawy.

Budowa ogrodzenia bez zgłoszenia

Ojciec wykonał ogrodzenie bez uprzedniego zgłoszenia. Część uzgodnień zostało wykonanych, ale nie złożono kompletu dokumentów zgłoszeniowych. Od strony drogi krajowej wykonano bramę wjazdową, która podobno stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Niestety zostało wszczęte postępowanie w nadzorze budowlanym. Jakie konsekwencje prawne mogą powstać z powodu budowy ogrodzenia bez zgłoszenia? Kto będzie za to odpowiedzialny, jeśli ojciec podaruje mi tę działkę?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »