Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezaskarżalność postanowień dowodowych

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 01.02.2011

Niniejszy artykuł stanowi analizę możliwości zaskarżenia postanowień dowodowych wydawanych w toku postępowania podatkowego oraz odpowiedź na wątpliwości związane z błędnym pouczeniem organu podatkowego.

Arkadiusz Dudkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Uwagi ogólne

 

Organy podatkowe, prowadząc postępowanie podatkowe, są zobowiązane zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy (zasada zupełności – art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami, dalej zwanej „Ordynacją podatkową” w związku z zasadą prawdy obiektywnej – art. 122 Ordynacji podatkowej).

 

Urzeczywistnieniem wyżej wymienionych zasad ogólnych są przepisy Ordynacji podatkowej o postępowaniu dowodowym (art. 180 i następne Ordynacji podatkowej), które, co prawda, czynią organ podatkowy rozpoznający sprawę gospodarzem postępowania podatkowego, ale wyznaczają także ramy prawne, w jakich organy podatkowe powinny działać. Wykroczenie poza te ramy winno być rozpatrywane – stosownie do przypadku – jako naruszenie przepisów postępowania podatkowego w sposób, który ma istotny wpływ na wynik sprawy, albo jako naruszenie prawa materialnego. Obie te wady stanowić mogą podstawę odwoławczą oraz przesłankę uchylenia decyzji organu podatkowego pierwszej instancji przez podatkowy organ odwoławczy.

 

Niezaskarżalność postanowień dowodowych

 

Jak wspomniano powyżej, organ podatkowy jest gospodarzem postępowania podatkowego, w tym – w ramach postępowania podatkowego – postępowania dowodowego. Świadczy o tym w szczególności art. 187 § 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

„Organ podatkowy może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu”.

 

Dowolność organu podatkowego w zakresie wydawania postanowień dowodowych i dopuszczania (lub nie) określonych dowodów (w tym tych wnioskowanych przez stronę postępowania podatkowego) – ograniczona oczywiście w szczególności zasadą zupełności, zasadą prawdy obiektywnej oraz zasadą swobodnej oceny dowodów – wyraża się także w treści art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi”.

 

Co więcej, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (argument z art. 237 Ordynacji podatkowej).

 

Postanowienia dowodowe są niezaskarżalne. Żadne bowiem przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują trybu odwoławczego dla tego typu postanowień. Należy je zatem zaskarżyć w odwołaniu od decyzji, która została wydana w tym postępowaniu, w którym wydano postanowienie, z którego jesteśmy niezadowoleni.

 

Niezaskarżalność postanowień dowodowych przesądziło także orzecznictwo sądowe. Warto przytoczyć tu przykładowo tezę wyroku WSA w Gdańsku, zapadłego w sprawie o sygnaturze akt numer I SA/Gd 450/09:

 

„Zgodnie z art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi. Oznacza to, że z woli ustawodawcy nie wszystkie postanowienia wydawane w postępowaniu podatkowym, podlegają zaskarżeniu w drodze środka odwoławczego, jakim jest zażalenie, nawet jeżeli w odczuciu adresata, do którego zostały skierowane, postanowienia te są niezgodne z prawem lub niesprawiedliwe. Do tej kategorii postanowień należą m.in. postanowienia dowodowe wydawane w toku postępowania wyjaśniającego”.

 

Zasada nieszkodzenia

 

Pojawiającym się w praktyce stosowania prawa podatkowego problemem jest pouczenie, które organy podatkowe pierwszej instancji zawierają w postanowieniach dowodowych. Często można tam znaleźć stwierdzenia typu:

 

„Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w (...) za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w (...) w terminie 7 dni od dnia następnego po dniu doręczenia postanowienia”.

 

Pouczenie to jest błędne. Zgodnie bowiem z wyjaśnieniami dotyczącymi niezaskarżania postanowień dowodowych nie można składać zażalenia bezpośrednio na postanowienie dowodowe. Postanowienia dowodowe mogą być zaskarżane pośrednio, tj. w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w sprawie, w której wydano sporne postanowienie dowodowe.

 

Błędne pouczenie nie może szkodzić stronie. Dotyczy to także błędnego pouczenia zawartego w postanowieniu dowodowym, a wynika to z następujących rezultatów wykładni przepisów Ordynacji podatkowej.

 

Zgodnie z treścią art. 239 Ordynacji podatkowej: „W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące odwołań”. Natomiast art. 219 Ordynacji podatkowej wskazuje, że: „Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art. 208, 210 § 2a i § 3-5 oraz art. 211-215, a do postanowień, na które przysługuje zażalenie, oraz postanowień, o których mowa w art. 228 § 1, stosuje się również art. 240-249 oraz art. 252, z tym że zamiast decyzji, o których mowa w art. 243 § 3, art. 245 § 1 i art. 248 § 3, wydaje się postanowienie”.

 

Cytowane powyżej przepisy art. 239 oraz art. 219 Ordynacji podatkowej sprowadzają się do wniosku o konieczności zastosowania (do postanowień i pouczeń na nich) art. 214 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym: „Nie może szkodzić stronie błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania, wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo brak takiego pouczenia”.

 

Powyższe zostało przesądzone także w orzecznictwie sądowym. Zgodnie bowiem z tezą wyroku NSA O/Zamiejscowy w Rzeszowie, zapadłego w sprawie o sygnaturze akt numer I SA/Rz 486/01:

 

„Błędne pouczenie strony o sposobie zaskarżenia nie może jej szkodzić (...). Sformułowanie »nie może szkodzić stronie« oznacza – co do zasady – że środek prawny wniesiony zgodnie z pouczeniem jest skuteczny, tak jak gdyby został wniesiony zgodnie z prawem”.

 

Z uwagi na zasadę nieszkodzenia, zażalenie wniesione na postanowienie dowodowe, które jest niezaskarżalne, jest skuteczne wtedy, gdy pouczenie zawarte w tym postanowieniu dopuszcza możliwość zaskarżenia.Stan prawny obowiązujący na dzień 01.02.2011

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + X =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Jak liczyć upływ terminów na gruncie Ordynacji podatkowej?

Autor wskazuje zasady obliczania upływu terminów na gruncie Ordynacji podatkowej.

Płatnicy podatków

Autor krótko charakteryzuje instytucję płatnika, oraz wymienia podmioty, którym na podstawie ustaw podatkowych przyznaje się ten status.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego

Podatnicy często sporządzają odwołania od decyzji organów podatkowych we własnym zakresie. W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwagę na elementy, które odwołanie winno zawierać.

Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym

Artykuł przybliża uprawnienia podatnika i obowiązki organu dotyczące ciężaru dowodowego nałożonego przez ustawodawcę na strony postępowania.

Problemy z kontami służącymi do obsługi płatności – PayPal, Moneybookers itd.

Artykuł dotyczy problemów podatkowo-księgowych, jakie przedsiębiorcy mają z kontami służącymi do obsługi płatności – PayPal, Moneybookers itp.

Sprzedaż udokumentowana fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony

Artykuł prezentuje w świetle orzecznictwa problemy, jakie mają podatnicy, gdy podmiot nieistniejący lub nieuprawniony wystawia faktury.

Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika

W artykule autor wyjaśnia, jakie wymagania musi spełniać – zgodnie z Ordynacją podatkową – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatników, płatników i inkasentów.

Zasady i ograniczenia związane z wglądem w akta sprawy zainteresowanej strony

Autor omawia zasady i ograniczenia związane z wglądem w akta sprawy zainteresowanej strony.

Podstawowe zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Autor wyjaśnia podstawowe zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ze wskazaniem na obowiązki jakie ciążą na podatnikach.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »