.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezapłacone faktury za usługę transportu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.04.2015

Prowadzę działalność gospodarczą. Firma, której oferowałem swoje usługi transportowe, podżyrowała mi leasingi na samochody. Wystawiałem jej faktury VAT od 2011 r., ale nie opłacała ich w całości. Narobiłem sobie długów w urzędzie skarbowym i w ZUS przez współpracę z tą firmą. Później zerwali ze mną umowę, a ja zostałem z leasingiem i kredytem. Chciałem, by ZUS i US ściągnęli moje należności, ale okazało się, że te są przedawnione. Co teraz robić? Co z VAT, który odliczyła ta firma, a ja go poniosłem? Jak odzyskać swoje należności za usługi transportowe i faktury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety bez zgody urzędu skarbowego nie ma możliwości, aby przejął on zobowiązania Pana i ściągał je od zleceniodawcy. Nie sądzę także, że ktokolwiek wyrazi na to zgodę. Przede wszystkim dlatego, że roszczenia z faktur są przedawnione.

 

W przypadku przewozów międzynarodowych kwestię przedawnienia reguluje art. 32 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, który stanowi , iż „roszczenia, które mogą wyniknąć z przewozów podlegających Konwencji, przedawniają się po upływie jednego roku”.

 

Jeśli roszczenie dotyczy częściowego zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy, termin biegnie od dnia wydania, jeśli roszczenie dotyczy całkowitego zaginięcia – począwszy od trzydziestego dnia po upływie umówionego terminu dostawy, albo, jeżeli termin nie był umówiony – począwszy od sześćdziesiątego dnia po przyjęciu towaru przez przewoźnika.

 

We wszystkich innych przypadkach – począwszy od upływu trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu. Jak wynika z powyższego przepisu, termin zapłaty za fracht wynosi rok i trzy miesiące, przy czym liczone od dnia zawarcia (a nie wykonania) umowy.

 

Zgodnie z art. 793 Kodeksu cywilnego „roszczenia z tytułu umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie jej całkowitej utraty lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona”.

 

Zgodnie z ustawą Prawo przewozowe podstawowy termin przedawnienia przewidziany w art. 77 ust. 1 wynosi jeden rok. W zależności od podstawy roszczenia różne są jednak daty rozpoczęcia biegu przedawnienia. Są to m.in. w przypadku utraty przesyłki – dzień, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą, w przypadku ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – dzień wydania przesyłki zaś w przypadku szkód niedających się z zewnątrz zauważyć od dnia protokolarnego ustalenia szkody. Po dużo krótszym okresie, bo zaledwie po dwóch miesiącach, przedawniają się roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała szkody w przesyłce.

 

Niestety Pana roszczenia są przedawnione, jeśli nie ma Pan dowodów na uznanie długu, częściowa wpłata może takowe stanowić, ale nadal mamy liczony rok od uznania długu.

 

Podatek VAT to odrębna kwestia. Wcześniej nie obowiązywały przepisy warunkujące zaksięgowanie faktury czy też odliczenie podatku od faktu zapłaty za fakturę. Liczył się dzień wpływu faktury.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »