Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezapłacenie podatku PCC od pożyczki przez pożyczkobiorcę a donos do skarbówki

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.09.2010

Czy jeśli pożyczkodawca powiadomi urząd skarbowy o pożyczce, od której pożyczkobiorca nie opłacił podatku i nie złożył deklaracji PCC, urząd skarbowy może zastosować 20-procentowy podatek (przy założeniu, że pożyczkobiorca nie powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego:

 

 1. podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony;
 2. biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Zatem podatnik nie tylko musi się powołać na fakt zawarcia ww. umów przed organem, ale musi uczynić to w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, by zastosowanie znajdowała stawka 20% podatku.

 

Nie może być zatem mowy o powiadomieniu przez osobę trzecią, gdyż chodzi o podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, który ów podatek winien był zapłacić. Co więcej, jak już wskazałem, musiałoby to się odbyć w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego.

 

Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa „podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu”.

 

W podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy co do zasady ciąży:

 

 1. przy umowie sprzedaży – na kupującym;
 2. przy umowie zamiany – na stronach czynności;
 3. przy umowie darowizny – na obdarowanym;
 4. przy umowie dożywocia – na nabywcy własności nieruchomości;
 5. przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności;
 6. przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności;
 7. przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – na biorącym pożyczkę lub przechowawcy;
 8. przy ustanowieniu hipoteki – na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki;
 9. przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

 

Zatem odnośnie do umowy pożyczki podatnikiem, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, jest:

 • tylko i wyłącznie biorący pożyczkę
 • i tylko i wyłącznie wtedy, gdy to on powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, od której należny podatek nie został zapłacony,
 • i tylko i wyłącznie wtedy, gdy robi to w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego.

 

Wówczas zastosowanie znajdzie 20-procentowa stawka podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 + VI =

»Podobne materiały

Odmowa przyznania kredytu przez bank – rezydent i nierezydent podatkowy

Wraz z mężem staramy się o kredyt na mieszkanie. Bank odmówił nam przyznania go, twierdząc, że mąż nie jest polskim rezydentem. W zamian zaproponował pożyczkę. Czy to prawda, skoro mąż pracuje w Danii, ma kontrakt na czas nieokreślony, ale jego miejsce zamieszkania jest w Polsce? Dodam, że mąż ma ty

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »