.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezamówiona przesyłka – wezwanie do zapłaty mimo wypowiedzenia umowy

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 07.07.2011

Wypowiedziałam zgodnie z regulaminem umowę na regularny zakup książek z pewnej firmy wydawniczej. Wypowiedzenie przesłałam pocztą. Mimo to wciąż otrzymywałam niezamówione przesyłki. Dziś odebrałam wezwanie windykacyjne z pogróżkami. Co powinnam zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani przypadku decydujące znaczenie ma nie tyle fakt dostarczania Pani przesyłek, ile fakt zawarcia umowy sprzedaży, a właściwie skutecznego wypowiedzenia zawartej wcześniej umowy. Jeżeli książki zostały Pani dostarczone mimo skutecznego wypowiedzenia umowy, to nie jest Pani zobowiązana do zapłaty za niezamówiony towar ani do jego odesłania. Firma wydawnicza (a właściwie firma windykacyjna, która działa w imieniu firmy wydawniczej albo która zakupiła dług wydawcy na podstawie cesji), która domaga się od Pani zapłaty ceny za zakupione książki, jest zobowiązana udowodnić fakt zawarcia umowy sprzedaży aktualizacji i braku skutecznego wypowiedzenia tej umowy. Pani powinna mieć dowody na fakt skutecznego wypowiedzenia umowy.

 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). Zgodnie z art. 15 tejże ustawy „spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań”. Oznacza to, że adresat (konsument) w sytuacji, gdy odbierze towar niezamówiony, nie ma żadnych obowiązków względem nadawcy. Przede wszystkim nie musi on obawiać się, że będzie zmuszony do zapłaty za towar. Nie jest również zobowiązany do odesłania towaru sprzedawcy.

 

Ponadto warto zwrócić uwagę na termin przedawnienia roszczenia, który wynosi w tym przypadku 2 lata. Po upływie tego terminu firma wydawnicza (windykacyjna) nie będzie mogła skutecznie domagać się zapłaty ceny, nawet gdyby istniała umowa sprzedaży. Natomiast termin płatności powinien być określony w umowie. Jeżeli termin nie został w umowie określony, to w świetle przepisów Kodeksu cywilnego zapłata ceny powinna nastąpić niezwłocznie po wezwaniu Pani do zapłaty.

 

Powinna Pani odpowiedzieć na to wezwanie do zapłaty, powołując się na wypowiedzenie umowy – mam nadzieję, ze zachowała Pani dowód nadania listu z wypowiedzeniem umowy, najlepiej by było, gdyby od razu go Pani wysłała ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wtedy firma nie mogłaby się bronić, że wypowiedzenia nie otrzymała (oraz jeżeli doszło do przedawnienia roszczenia to powołać się na zarzut przedawnienia).

 

Powinna więc Pani napisać pismo do wydawnictwa, że ich roszczenie jest niezasadne, gdyż skutecznie wypowiedziała Pani umowę – powołać się na wysłanie wypowiedzenia umowy w formie pisemnej i dołączyć kserokopię potwierdzenia nadania listu poleconego.

 

Jeżeli nie było to bardzo dawno temu, może Pani zwrócić się do poczty z reklamacją usługi – wtedy otrzyma Pani informację, kiedy pismo to zostało odebrane i przez kogo z wydawnictwa. Ważne jest bowiem nie tylko to, że wypowiedzenie Pani wysłała, ale że doszło ono do wiadomości adresata.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »