.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niezamówiona oferta handlowa

Autor: Marta Pankiewicz • Opublikowane: 05.07.2012

Zastanawia mnie kwestia niezamówionej oferty handlowej. Chciałabym przesłać ofertę handlową do osób, które już wcześniej zakupiły u mnie jakiś towar. Mam adresy e-mailowe, ponieważ klienci podali mi je przy poprzednich transakcjach. Czy mogę takim osobom wysłać ofertę handlową? A może muszę najpierw zapytać, czy chcą uzyskać taką ofertę?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przesłanie informacji handlowych na adresy e-mailowe klientów, które uzyskała Pani przy okazji świadczenia wcześniejszych usług, a nie bezpośrednio w tym celu, w mojej ocenie będzie stanowić niezamówioną ofertę handlową (spam) i jako takie jest zabronione – stanowi wykroczenie ścigane z wniosku prywatnego. Może też zostać uznane za czyn godzący w zbiorowe interesy konsumentów oraz jako działanie w ramach nieuczciwej konkurencji. Prezes UOKiK może nałożyć grzywnę w wysokości od 5 tys. zł lub karę w wysokości nawet do 10% wielkości obrotu przedsiębiorcy za ubiegły rok.

 

W związku z powyższym należałoby się uprzednio zwrócić do owych klientów z zapytaniem o możliwość przesłania takiej informacji, co UOKiK uznaje za dopuszczalne. Przy formułowaniu samego tekstu „zapytania” proszę uważać, aby ten tekst nie mógł być sam w sobie uznany za informację handlową.

 

Poniżej trochę teorii związanej z tematem.

 

Istnieje dość płynna granica między informacjami handlowymi rozsyłanymi drogą elektroniczną (mailing), a tak zwanym spamem, czyli niezamówioną ofertą handlową. Bariery ochronne serwerów ustawiane są na generowanie spamów jako nieoczekiwanych e-maili – od nieznanych, anonimowych nadawców – rozsyłanych masowo. Czasem niektóre e-maile mylnie kwalifikowane są jako „spam”, a inne przechodzą.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.):

 

„Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

 

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1”.

 

Nie ma jednoznacznej definicji, co jest jeszcze informacją, a co już ofertą handlową. Przyjmuje się, iż zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego ofertą jest to wszystko, co świadczy bezpośrednio o woli zawarcia umowy z drugą stroną na wskazanych zasadach i w określonym terminie do udzielenia odpowiedzi (art. 66, 661 K.c.).

 

Stosując rozumowanie a contrario (z łac. przez przeciwieństwo), dane niemające charakteru „oferty” stanowią informację handlową. Są skierowane do grupy osób, bez konkretnego wskazania osoby, nie zawierają konkretnej ceny, a przedział cenowy lub informację o możliwości jej negocjacji czy uzyskania zniżek wskazują na dane firmy i zakres oferowanych usług. Informacja handlowa nie może też stanowić reklamy, a w szczególności reklamy zakazanej – zgodnie z rozumieniem ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211).

 

Reklamą zakazaną stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji jest (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 i 4):

  • reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
  • wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji.

 

UWAGA! Jak podaje art. 16 ust. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

 

„Art. 16. (…)

3. Reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta, zwana dalej »reklamą porównawczą«, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Reklama porównawcza nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeżeli łącznie spełnia następujące przesłanki:

 

1) nie jest reklamą wprowadzającą w błąd, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

 

2) w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;

 

3) w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena;

 

4) nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi;

 

5) nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta;

 

6) w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;

 

7) nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;

 

8) nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym”.

 

Rozpowszechnianie wprowadzających w błąd informacji o cenach także stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (art. 1 ust. 2 pkt 3).

 

Spamem będzie zawsze e-mail zawierający niezamówioną informację handlową, tj. taką, na którą odbiorca nie wyraził wcześniej zgody. Dokonanie zakupu związane z udostępnieniem adresu e-mail nie oznacza wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych od sprzedawcy.

 

Jest to wariant tzw. „opt-in”, czyli póki odbiorca nie wyrazi zgody, nie wolno mu przedstawić swojej informacji (jako niechcianej), w odróżnieniu od wariantu „opt-out”, w którym można informacje przesyłać, z zastrzeżeniem sprzeciwu ze strony odbiorcy.

 

Przyjęło się, zgodnie z interpretacją UOKiK w tym zakresie, że dopuszczalne jest przesłanie na adres e-mail pytania, czy adresat zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej.

 

Jeśli zgoda na otrzymywanie informacji handlowej zostanie wyrażona, można taką informację wysłać.

 

Wcześniejsze wysłanie informacji handlowej – tj. bez zgody – będzie spamem.

 

Sugerowałabym sformułowanie tekstu typu: „Zapytanie o możliwość przesłania oferty handlowej dotyczącej… Prosimy o wyrażenie zgody na przesłanie Państwu oferty naszych usług/ towarów w zakresie… W celu wyrażenia zgody, należy kliknąć na link »Zgoda« lub odesłać potwierdzenie”.

 

Można podziękować, a ewentualnie – przeprosić za niechciany e-mail. Dobrze byłoby umieścić pod zapytaniem informację, iż zapytanie o możliwość przesłania informacji handlowej jest dopuszczalne w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Tego typu mailing wydaje się – w mojej ocenie – dopuszczalny.

 

Mam nadzieję, że treść tej odpowiedzi rozwiała Pani wątpliwości dotyczące niezamówionej oferty handlowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl