Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę remontu elewacji

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 17.01.2011

Minął termin wykonania prac remontowych elewacji. Wykonawca ich nie zakończył, a przy elewacji zostało rusztowanie, co stwarza realne zagrożenie włamania. Chcę zmusić go do ich demontażu i wywiezienia. Dwa kolejne wezwania nie przyniosły skutku. Co mogę zrobić, aby pilnie zlikwidować rusztowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po dokonanej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, iż w zaistniałej sytuacji jest Pan uprawniony do podjęcia określonych działań mających na celu demontaż i przeniesienie pozostawionego przy budynku rusztowania.

 

Takie Pana działanie należałoby zarazem uznać za prowadzenie spraw wykonawcy bez jego zlecenia, którą to kwestię regulują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Otóż, zgodnie z treścią art. 752 „kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i zgodnie z jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu sprawy obowiązany jest zachowywać należytą staranność”.

 

Natomiast zgodnie z art. 753 § 1 i 2 „ prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia powinien w miarę możności zawiadomić o tym osobę, której sprawę prowadzi, i stosownie do okoliczności albo oczekiwać jej zleceń, albo prowadzić sprawę dopóty, dopóki osoba ta nie będzie mogła sama się nią zająć. Z czynności swych prowadzący cudzą sprawę powinien złożyć rachunek oraz wydać wszystko, co przy prowadzeniu sprawy uzyskał dla osoby, której sprawę prowadzi. Jeżeli działał zgodnie ze swoimi obowiązkami, może żądać zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwolnienia od zobowiązań, które zaciągnął przy prowadzeniu sprawy”.

 

Mając powyższe na uwadze, można stwierdzić, że wobec już dwukrotnego wezwania wykonawcy do usunięcia pozostawionych rusztowań obecnie posiada Pan uprawnienie do zlecenia np. innej firmie demontażu i usunięcia (złożenia w określonym miejscu i zabezpieczenia) przedmiotowego rusztowania, a kosztami takiego przedsięwzięcia może Pan w pełni obciążyć właśnie wykonawcę, będącego właścicielem (lub najemcą) tego rusztowania.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 2 =

»Podobne materiały

Wykonawca nie chce wystawić faktury

Zgodziłem się na wykonanie remontu u pewnego człowieka niejako po znajomości, dlatego umowa była ustna. Klient nie chciał żadnych rachunków, był to remont bez umowy. Najpierw wyremontowałem pomieszczenie małego sklepu, wszystko odbyło się bez żadnych nieporozumień między mną a klientem. Następnie po

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »