Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewyrejestrowanie samochodu po sprzedaży

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 23.02.2017

Mam problem z niewyrejestrowanym pojazdem. Posiadałem pojazd wraz ze współwłaścicielem (dziadek mojej żony), umowa darowizny. W 2008 r. dałem współwłaścicielowi pełnomocnictwo do dysponowania samochodem. Po roku pojazd został sprzedany. Niestety nikt tego nie zgłosił do wydziału komunikacji, bo pojazd jest nadal na mnie. Nie dostawałem pism o OC, myślałem, że wszystko jest w porządku. Współwłaściciel zmarł, a ja nie wiem, co robić. Nie mam żadnych umów tej transakcji. Kompletnie nic. Ani umowy sprzedaży, ani pojazdu. Proszę o pomoc.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewyrejestrowanie samochodu po sprzedaży

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

 

„2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

 

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym”.

 

W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana (ust. 1).

 

Niewykonanie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu stanowi wykroczenie.

 

Według § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów w przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczasowy właściciel do zawiadomienia dołącza kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu. Takim dokumentem może być (§ 4):

 

  • umowa sprzedaży;
  • umowa zamiany;
  • umowa darowizny;
  • umowa o dożywocie;
  • faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu;
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

 

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (§ 4 ust. 2).

 

Jak jednak rozumiem, Pan nie znajduje się w posiadaniu żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzać zbycie pojazdu. W takim wypadku musi Pan próbować zdobyć umowę sprzedaży, która jeśli nie przez Państwa, być może była składana w odpowiednich organach przez drugą stronę. Najłatwiej byłoby tę umowę zdobyć od drugiej strony, jednak prawdopodobnie nie ma Pan jej danych i nie może ich odtworzyć w jakikolwiek sposób (np. poprzez adres e-mail, konto na Allegro itd.).

 

Niestety umowa sprzedaży nie zostanie Państwu wydana z urzędu skarbowego, gdyby Państwo wiedzieli, do którego urzędu mógł ją składać kupujący. Zresztą bez jego danych być może trudno byłoby taką umowę odnaleźć.

 

Jedynym pomysłem, na którego realizację są szanse, jest zgłoszenie się do ubezpieczyciela, który w momencie zbycia pojazdu ubezpieczał pojazd. Przez dostępną bazę będzie on w stanie ustalić tak aktualnego właściciela pojazdu, jak i jego aktualnego ubezpieczyciela. Oczywiście zapewne nie poda on takich danych, jeśli nie wylegitymuje się Pan zaświadczeniem o tym, że pojazd jest zarejestrowany na Pana. Tu jednak może się pojawić problem, że ta druga osoba także nie przerejestrowała samochodu na siebie, a tym samym nie mogła zawrzeć umowy ubezpieczenia. Jeśli tak się stało (a tak prawdopodobnie jest, gdyż starostwo powiatowe z wewnętrznej bazy miałoby informację, gdyby pojazd został przerejestrowany i na kogo), pojawią się dla Pana dodatkowe problemy – konieczność zapłaty kary za brak ubezpieczenia OC, skoro nie będzie Pan mógł wylegitymować się umową sprzedaży.

 

Czy Pana pełnomocnik zgłosił do ubezpieczyciela zbycie pojazdu? Zanim Pan przystąpi do działań, proszę sprawdzić samochód na stronie:

 

https://historiapojazdu.gov.pl/historia-pojazdu-web/

 

Niestety jeśli w ten sposób nie będzie Pan w stanie dowiedzieć się czegokolwiek o stronie umowy sprzedaży, proszę mimo wszystko zgłosić zbycie pojazdu przy przedłożeniu wszelkich dokumentów bez umowy sprzedaży i zaproponowaniu świadków. Od decyzji odmawiającej przyjęcia zgłoszenia zbycia pojazdu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Jeśli organ odmówi przeprowadzenia postępowania, może Pan próbować podważyć to w drodze odwoławczej. Tak naprawdę podstawy odwołania byłyby nieprzekonujące, skoro przepis wyraźnie stanowi, że musi się Pan wylegitymować dokumentem.

 

W podobnych przypadkach urząd wskazuje, by przedstawić odpowiedni wyrok ustalający z sądu. Na postawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego może Pan wnieść o ustalenie, iż pojazd został sprzedany, udowadniając tę okoliczność wszelkimi możliwymi środkami dowodowymi. Ponieważ jednak w takim postępowaniu jako pozwanego powinien Pan wskazać osobę kupującą, a Pan nie zna jej tożsamości, ani danych, nie widzę w praktyce możliwości przeprowadzenia takiego postępowania.

 

Składanie fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa samo jest przestępstwem. Gdyby Pan jednak zgłosił oszustwo w związku z nabyciem samochodu albo kradzież, policja mogłaby szukać „sprawcy” i ustalać jego dane. W świetle odpowiedzialności za przestępstwo (jeśli ta osoba umiałaby później dowieść, że pojazd uczciwie nabyła) byłoby to niekoniecznie opłacalne.

 

Proszę o informację, jakie dowody mógłby Pan przedstawić na zbycie pojazdu i czy jest jakakolwiek szansa ustalenia danych kupującego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - VIII =

»Podobne materiały

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi kos

 

Przejęcie przez gminę części udziału w drodze wewnętrznej

W wyniku podziału gruntu powstały drogi wewnętrzne pomiędzy działkami, połączone z drogą publiczną. Jestem właścicielem działki, ale nie mam udziału w drodze wewnętrznej. Czy gmina ma obowiązek przejąć na własność pozostałą część udziału w drodze wewnętrznej?

 

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »