.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 06.02.2008

Artykuł omawia zagadnienia związane z nieważnością uchwały wspólnoty mieszkaniowej.Nieważność uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej do sądu

Zgodnie z ustawą o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma prawo zaskarżyć uchwałę wspólnoty mieszkaniowej do sądu, z powodu jej niezgodności z przepisami prawa, z umową właścicieli, bądź gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania lub w inny sposób narusza jego interesy.

 

Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej można wytoczyć w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu, albo od dnia powiadomienia właściciela o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Po upływie tego terminu zakwestionowanie uchwały może okazać się niemożliwe, nawet jeśli narusza ona prawo.

Podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Należy podkreślić, że nieprawidłowości w zwołaniu zebrania właścicieli we wspólnocie mieszkaniowej, albo inne uchybienia formalne nie oznaczają automatycznie nieważności podjętej na nim uchwały.

 

W doktrynie pojawiły się wątpliwości co do tego, czy podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały po upływie terminu do jej zaskarżenia może być art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego – zgodnie z którym powód może żądać ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2007 r. (sygn. akt. II CSK 370/2006) – art. 189 K.p.c. może być stosowany wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych. Za taką sytuację uznał Sąd Najwyższy naruszenie podstawowej zasady podejmowania uchwał większością głosów. Uchwała, za którą opowiedziała się niewystarczająca do osiągnięcia większości liczba właścicieli lokali, może być uznana za nieistniejącą również po upływie przewidzianego w ustawie o własności lokali terminu do jej zaskarżenia. Jednak w przypadku mniejszych uchybień, do których Sąd Najwyższy zaliczył niezachowanie formy aktu notarialnego przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmiany sposobu zarządu, kwestionowanie podjętych uchwał powinno się odbywać tylko i wyłącznie w trybie art. 25 ustawy o własności lokali.


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.02.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 7 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »