.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuznanie ubezpieczenia kredytu przez bank

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 26.12.2014

Moja mama niespodziewanie zmarła 4 miesiące temu, pozostawiła kredyt. Bank nie uznał jednak ubezpieczenia kredytu, zatem pozostały po mamie spore długi. Mama nie pozostawiła żadnego majątku. Czy mogę i powinnam odrzucić taki spadek, czyli same długi? Mam też rodzeństwo i chorego ojca – czy ich też to dotyczy? Kto dziedziczy, jeśli my się zrzekniemy spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sytuacji, jeśli spadkobiercy w terminie nie podejmą właściwych kroków, to będą odpowiadać za długi spadkowe całym swoim majątkiem. Radziłabym Pani odrzucić spadek, żeby nie dziedziczyć długów zmarłej.

 

Poniżej przedstawiam Pani informacje dotyczące procedury odrzucenia spadku według prawa polskiego.

 

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

 

  1. w pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy (czyli Pani, Pani rodzeństwo i Pani ojciec);
  2. dalej wnuki spadkodawcy;
  3. następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków);
  4. w dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków);
  5. dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje);
  6. następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych) spadkoadwcy;
  7. pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy);
  8. na samym końcu gmina lub Skarb Państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

 

Odrzucenie spadku powoduje wyłączenie spadkobiercy z dziedziczenia, tak jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku.

 

Wszystkie osoby, które wchodzą w grę jako spadkobiercy ustawowi (w pierwszej kolejności dzieci zmarłego i małżonek), powinny odrzucić spadek, jeśli nie będą chciały dziedziczyć zadłużonego spadku.

 

Jak stanowi art. 640 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku (sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy). Każdy ze spadkobierców może złożyć osobno stosowne oświadczenia u notariusza lub w sądzie.

 

Zgodnie z art. 1015 Kodeksu cywilnego „oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku po spadkodawcy może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania”.

 

Dla Pani termin na odrzucenie spadku zaczął swój bieg od dnia śmierci Pani mamy.

 

Koszt oświadczenia składanego przed sądem wynosi 50 zł (art. 49 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych).

 

U notariusza zapłaci Pani więcej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek taksy notarialnej (§ 8 pkt 9) za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego oświadczenie o odrzuceniu spadku na dzień dzisiejszy notariusz pobierze ok. 50 zł. Do tego należy jednak doliczyć koszty wypisów (w tym koszt wypisu, który notariusz jest zobowiązany przesłać do sądu spadku) plus 23% VAT.

 

Proszę pamiętać, że jeśli odrzuci Pani spadek, to przejdzie on na Pani dzieci i wnuki. Zatem one również powinny odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy Pani dokona odrzucenia spadku.

 

Co się tyczy odrzucenia spadku przez nieletnie dzieci, wnuki, to odrzucenie spadku przez osobę niepełnoletnią jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, w konsekwencji rodzice nie mogą bez zgody sądu opiekuńczego dokonać takiej czynności ani wyrażać zgody na ich wykonanie (art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 

Tym samym rodzice muszą wystąpić do sądu opiekuńczego (którym jest sąd rejonowy, wydział rodzinny i nieletnich, w którego okręgu mieszka dziecko) z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Jeśli z wnioskiem wystąpi tylko jedno z rodziców, drugie i tak musi zostać wysłuchane.

 

Zgodnie bowiem z art. 583 Kodeksu postępowania cywilnego „sąd udziela zezwolenia na wniosek jednego z rodziców po wysłuchaniu drugiego”.

 

We wniosku należy uprawdopodobnić, że przyjęcie spadku pozostaje w sprzeczności z dobrem i interesem dziecka.

 

Wniosek musi być opłacony – opłatą stałą w wysokości 40 zł. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy załączyć do wniosku.

 

Jeżeli postępowanie przed sądem rodzinnym przedłuża się, to należy złożyć do sądu spadku oświadczenie o odrzuceniu spadku również w imieniu małoletniego dziecka zaznaczając jednocześnie, że postępowanie przed sądem rodzinnym o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu dziecka wciąż się toczy (można w sądzie rodzinnym uzyskać stosowne zaświadczenie o tym, że sprawa jest w toku).

 

Przerwie to wówczas bieg 6-miesięcznego terminu na złożenie stosownego oświadczenia do czasu wydania zgody przez sąd rodzinny.

 

Po odrzuceniu spadku przez Panią (dzieci, wnuki), Pani rodzeństwo (ewentualnie ich dzieci i wnuki) i ojca zadłużony spadek przejdzie na rodziców, rodzeństwo (ich zstępnych) i dziadków zmarłej Pani mamy; wówczas oni, jeśli nie chcą dziedziczyć spadku, to będą zmuszeni odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedzą się, że zostali powołani do spadku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »