Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuregulowany stan prawny działki a przekształcenie prawa własności lokalu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 31.05.2010

Jaka jest możliwość przekształcenia prawa własności do lokalu spółdzielczego w prawo odrębnej własności w budynku, który jest posadowiony na działce o nieuregulowanym prawie do niej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółdzielnia odmawia przeniesienia własności lokalu, gdy nieruchomość, na której usytuowany jest budynek z lokalem stanowiącym przedmiot wniosku, posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tzn. jeśli „ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do nieruchomości prawa rzeczowe”, lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. Wtedy zawarcie umowy przeniesienia prawa własności może nastąpić dopiero po nabyciu przez spółdzielnię własności lub prawa użytkowego wieczystego gruntu.

 

Powyższe znajduje potwierdzenie w art. 36 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym „ustanowienie odrębnej własności lokali położonych w budynkach usytuowanych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym może nastąpić dopiero po nabyciu przez spółdzielnię mieszkaniową własności lub prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych, na których wybudowano te budynki”.

 

Niemniej ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych po noweli czerwcowej z 2007 r. dała spółdzielniom liczne środki prawne ułatwiające uregulowanie stanów prawnych gruntów. I tak art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyznał spółdzielniom mieszkaniowym, które w dniu 5 grudnia 1990 r. były posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, gminy, osoby prawnej innej niż Skarb Państwa, gmina lub związek międzygminny lub osoby fizycznej oraz przed tym dniem wybudowały same lub wybudowali ich poprzednicy prawni budynki lub inne urządzenia trwale z gruntem związane, roszczenie przeciwko właścicielom zajętych na ten cel działek budowlanych, aby przenieśli je na własność spółdzielni za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie ustala się w wysokości równej wartości rynkowej tej działki w dacie wykupu, ale – jak się wydaje – według jej stanu z daty sprzed zabudowy dokonanej przez spółdzielnię.

 

Jeżeli natomiast nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny ze względu na brak księgi wieczystej albo innych dokumentów, co uniemożliwia ustalenie podmiotów, którym przysługuje prawo własności, spółdzielnia może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Co więcej, jeżeli osoba uprawniona do lokalu spółdzielczego wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie prawa odrębnej własności, a spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się objęty wnioskiem lokal, ale spółdzielnia spełnia warunki do zasiedzenia tego gruntu, to zarząd spółdzielni obowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia gruntu, na którym znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek.

 

Wszystkie te czynności wymagają jednak czasu.

 

Reasumując, spółdzielnia generalnie ma środki, by uregulować stan prawny gruntu. Tym samym przekształcenie lokali na odrębną własność jest jak najbardziej możliwe.

 

W razie bezczynności spółdzielni osoba zainteresowana przekształceniem lokalu może wystąpić na drogę postępowania sądowego na podstawie art. 49 lub art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Jeśli nie można uregulować prawa do działki, to zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1779) w takim przypadku można wyjątkowo przekształcić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeśli taki wniosek zostanie złożony na piśmie przez zainteresowanego do dnia 31 grudnia 2012 r.

 

„Do dnia 31 grudnia 2012 r. na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, po dokonaniu przez tego członka spłat, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, spółdzielnia jest obowiązana dokonać przekształcenia przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku gdy:

 

  1. spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama lub jej poprzednicy prawni budynek, w którym znajduje się lokal objęty żądaniem, albo
  2. lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości, dla której nie został określony przedmiot odrębnej własności lokali na podstawie uchwały zarządu, o której mowa w art. 42 ustawy, o której mowa w art. 1, lub uchwała ta została zaskarżona do sądu.
  3. Realizacja żądania, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 0 =

»Podobne materiały

Zamiana działek a zasiedzenie

Ok. 40 lat temu mój ojciec kupił działkę rolną. Działkę obok nabył mój wuj (jego brat). Później zamienili się nimi, ponieważ działka ojca znajdowała się bliżej domu wuja i miał on do niej wygodniejszy dojazd. Zamiany działek dokonano jednak ustnie, nie spisano aktu notarialnego, ojciec i wuj płacili

 

Instalacja pieca c.o. w piwnicy

Nabyłem lokal mieszkalny, ale w akcie notarialnym jest mowa tylko o 3 pokojach, kuchni i przedpokoju. Ostatnio wystąpiłem z prośbą do wspólnoty o możliwość podłączenia pieca c.o. w piwnicy. Wspólnota zgodziła się, ale wymaga dokumentów potwierdzających, które piwnice są moją własnością. Nadmieniam,

 

Czynsz adekwatny do liczby lokatorów

W moim mieszkaniu są zameldowane na pobyt stały trzy osoby, ale od kilku miesięcy mieszkam sam, bo syn i wnuk przeprowadzili się do Irlandii. Chciałbym więc opłacać czynsz za jedną osobę. Gdzie i jakie dokumenty powinienem złożyć, by administracja uznała, że mieszkanie zajmuje obecnie tylko jed

 

Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości

Budynek, w którym mieszkam, od ok. 40 lat nie ma właściciela. Zależy mi na uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, aby uzyskać zasiedzenie w dobrej wierze i móc wykupić mieszkanie. Niestety wójt gminy od dawna nie odpowiada na moje pisma w tej sprawie. Co mogę zrobić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »