Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuregulowany stan mieszkania po mamie

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 08.03.2017

Po śmierci mamy zostało mieszkanie spółdzielcze z wkładem mieszkaniowym. Zajmuję je, opiekując się sparaliżowaną siostrą. Do spadku jest 5 osób. Niestety ja mieszkam bez tytułu prawnego (za co płacę co miesiąc karę), ale nie stać mnie na spłatę rodzeństwa. Czy inni spadkobiercy mogą wypłacić wkład? Co zrobić z nieuregulowanym stanem prawnym mieszkania po mamie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieuregulowany stan mieszkania po mamie

Fot. Fotolia

Najpewniej Pani mamie przysługiwało lokatorskie prawo do mieszkania spółdzielczego, które jest „prawem niezbywalnym”. Oznacza to m.in., że nie może być odziedziczone, jest ono bowiem prawem związanym z członkostwem w spółdzielni. Spadkobiercy ustawowi jednak mają prawo do wstąpienia w miejsce zmarłego, a spółdzielnia nie może odmówić ich przyjęcia w poczet członków. Nic Pani nie napisała w przedmiocie tego, kiedy nastąpiła śmierć mamy oraz z jakiego tytuł miałaby Pani spłacać siostry.

 

Jeżeli spadkobiercy nie potrafią wybrać ze swojego grona osoby, która wstąpi do spółdzielni, decyzję podejmuje sąd.

 

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 9) „przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni”. Ustęp 3 tego artykułu stanowi, że „spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji”.

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jedną z przyczyn wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest ustanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej (art. 11 ustawy) – co następuje także z chwilą śmierci (art. 25 ustawy – Prawo spółdzielcze).

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim”.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy za osobę bliską jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.

 

Do zachowania roszczeń konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem.

 

Zatem w przypadku, gdy powyższy termin roczny jeszcze nie upłynął – wówczas ma Pani szanse uzyskać prawo do mieszkania. W przeciwnym razie, tj. w wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 21 i 22. W takim przypadku spółdzielnia powinna wypłacić spadkobiercom legitymującym się aktem poświadczenia dziedziczenia albo postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku tę wartość. Rozliczenia z tego tytułu mogą nastąpić pomiędzy spadkobiercami w stosownym postępowaniu działowym (o dział spadku), przy czym zawsze mają one charakter kapitałowy (spłaty).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus VII =

»Podobne materiały

Co zrobić, by dziecko z pierwszego małżeństwa nie dziedziczyło po swoim ojcu?

Mój mąż ma dziecko z pierwszego małżeństwa. Czy istnieje sposób na zabezpieczenie naszego majątku na wypadek, gdyby mąż umarł pierwszy? Nie chciałabym, by dziecko męża miało prawo do zachowku (w przypadku testamentu), ale wydziedziczenie nie wchodzi w grę. Chcielibyśmy, by jego dziecko odziedziczyło

 

Prawa spadkowe osoby ubezwłasnowolnionej

Jakie prawa spadkowe po śmierci rodziców posiada osoba ubezwłasnowolniona przebywająca w ośrodku pomocy społecznej i posiadająca własną rentę, jeśli istnieje testament, wedle którego majątek dziedziczy jej rodzeństwo?

 

Spadek po macosze, która była bezdzietna – czy należy się pasierbicy?

Chciałabym wiedzieć, czy po macosze, czyli drugiej żonie mojego ojca, która niedawno zmarła, należy mi się spadek? Macocha nie miała własnych dzieci.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »