.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych członka wspólnoty mieszkaniowej

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 02.09.2021 • Zaktualizowane: 02.09.2021

Chciałbym uzyskać poradę dotyczącą udostępnienia danych dotyczących mojej osoby przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Informacja dotyczy opłat wpłacanych przeze mnie i została udostępniona na forum Facebook. Pomimo, że forum jest zamknięte, jego członkami są nie tylko właściciele nieruchomości, większość osób to inni mieszkańcy i także osoby niezwiązane z osiedlem. Chcę się dowiedzieć, czy tego typu postępowanie jest zgodne z RODO i jakie kroki mogę podjąć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieuprawnione udostępnienie danych osobowych członka wspólnoty mieszkaniowej

Ochrona prywatności na forum FB wspólnoty mieszkaniowej

Ochrona prywatności nie jest tożsama z całkowitym zakazem upubliczniania informacji o konkretnych osobach. Dane takie mogą się znaleźć w miejscach publicznych, gdy istnieje usprawiedliwienie dla takiego działania, i nie godzi to w interesy i prywatność zainteresowanej osoby.

 

Użytkownicy portalu Facebook, dokonując na nim rejestracji, zobowiązani są do podania określonych danych osobowych. W związku z zarejestrowaniem swojego konta na portalu, użytkownik zawiera umowę z portalem Facebook, na mocy której Facebook świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz osób, które zdecydowały się skorzystać z jego funkcjonalności. Od czasu, kiedy w Polsce zrobiło się głośno na temat RODO, czyli od wejścia w życie nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), osobom nieobytym w przepisach prawa wydaje się, że są chronione przed dostępem do ich danych osobowych. Niestety sama zmiana przepisów nie wpłynęła np. na możliwość publikacji danych osobowych dłużników przez wierzycieli. Upublicznianie danych dłużnika, który uchyla się od spłaty swojego długu, jest w dzisiejszych czasach dość powszechną praktyką – upublicznianie danych osobowych dłużników stosują nie tylko firmy windykacyjne, ale i też prywatni przedsiębiorcy, którzy prowadzą windykację długów samodzielnie i na własną rękę.

 

Udostępnienie informacji o opłatach wnoszonych przez członków WM

Także informacje o opłatach wnoszonych przez jednego z członków WM na rzecz nieruchomości wspólnej mogą być udostępnione wszystkim właścicielom lokali w danej wspólnocie i nie jest to sprzeczne z RODO. Natomiast udostępnianie takich danych poza grono właścicieli lokali byłoby naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, jednak we wspólnocie mieszkaniowej wszyscy właściciele lokali mają prawo do pełnej informacji o stanie zobowiązań i należności wspólnoty mieszkaniowej. Takie prawo daje im przepis art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali, który stanowi, iż prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. Ujawnienie takich danych osobom spoza WM wymagałoby Pana zgody.

 

Odszkodowanie za szkodę wynikłą z naruszenia przepisów RODO

RODO i obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych daje możliwość żądania od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów. Co istotne, odszkodowanie zostanie przyznane wyłącznie wtedy, gdy szkoda wynika z przetwarzania danych, które naruszało treść RODO. RODO wyszczególnia, że najpierw urząd ochrony danych może przedsiębiorcę upomnieć, potem ostrzec, następnie podjąć decyzję niezawierającą kary, aż w końcu ukarać finansowo. Te same przepisy wskazują jednak, że osoby, których dane zostały naruszone, mogą się domagać od podmiotu odszkodowania. A dokładniej mówi o tym art. 82 Rozporządzenia. Należy zauważyć, że w polskim prawie nie ma jednak pojęcia szkody niemajątkowej a istnieje określenie krzywdy powstałej w wyniku naruszenia dóbr osobistych. Zatem w Pana przypadku proszę brać pod uwagę ewentualne powództwo (np. z żądaniem zadośćuczynienia pieniężnego) na podstawie przepisów o ochronie dóbr osobistych (art. 23 oraz art. 24 K.c.).

 

Niemniej jednak w pierwszym kroku wystosowałabym do zarządu WM pismo z żądaniem usunięcia informacji o uiszczanych przez Pana opłatach wobec naruszenia RODO i przepisów ustawy o ochronie danych osobowych pod rygorem zawiadomienia UODO i wytoczenia powództwa o naruszenie dóbr osobistych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »