Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego i możliwe konsekwencje

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 19.05.2010

Wykonując manewr skrętu, nie zauważyłem motocyklisty, który na skrzyżowaniu miał pierwszeństwo. W wyniku mojego błędu (choć dokładnie się rozglądałem) doszło do zderzenia naszych pojazdów. Motocyklista spadł i złamał nogę (naruszenia na dłużej niż 7 dni). Zostałem oskarżony na mocy art. 177 § 1 Kodeksu karnego. To moje pierwsze wykroczenie, nigdy nie byłem karany. Z jaką karą muszę się liczyć? Dodam, że poszkodowany nie miał przy sobie prawa jazdy, a sytuację widziały osoby w drugim samochodzie – nie chcą jednak zeznawać w sądzie.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną dla przytoczonego przez Pana stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), w szczególności art. 177.

 

Zgodnie z normą zawartą w art. 177 § 1 K.k. „kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Oznacza to, że sąd, wydając wyrok skazujący, może orzec karę pozbawienia wolności od jednego miesiąca do trzech lat. Wymierzając karę konkretnemu sprawcy w granicach przewidzianego zagrożenia, sąd bierze pod uwagę stopień winy, stopień społecznej szkodliwości czynu oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma zamiar osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Orzekając karę, sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Mając na uwadze przytoczone przez Pana okoliczności sprawy, można przypuszczać, że orzeczona kara nie będzie przekraczała dwóch lat pozbawienia wolności i sąd skorzysta z instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary. Zgodnie bowiem z art. 69 § 1 Kodeksu karnego „sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa”.

 

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności od 2 do 5 lat. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych (art. 71 § 1 K.k.) lub jeden z obowiązków wymienionych w art. 72 K.k.

 

Ze względu na to zagrożenie oraz okoliczności sprawy możliwe jest również, że sąd skorzysta z instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

 

Na podstawie art. 66 § 1 K.k. „sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

 

W Pańskim przypadku sąd może także na podstawie art. 58 § 3 K.k. „orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia wolności, w szczególności jeśli orzeknie równocześnie środek karny”.

 

Istnieje również możliwość, iż sąd na podstawie art. 59 Kodeksu karnego poprzestanie wyłącznie na orzeczeniu środka karnego, np. zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów orzeka się na okres od roku do 10 lat (art. 43 § 1 K.k.).

 

W razie umorzenia postępowania można orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 2 lat (art. 67 § 3 K.k.).

 

W razie skazania za to przestępstwo obligatoryjne jest – na wniosek pokrzywdzonego – orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w całości lub części (art. 46 § 1 K.k.) albo zamiast niego można orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu, a także za doznaną krzywdę (art. 46 § 2 K.k.). Sąd może również orzec nawiązkę na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, wpisanej do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z ochroną zdrowia, z przeznaczeniem na ten cel.

 

Reasumując, kwestia wyboru kary (środka karnego) w Pana sprawie zależy od uznania sądu orzekającego. Wysokość grożącej kary musi jednak mieścić się w ustawowych granicach zagrożenia za dany czyn zabroniony, które to zostały powyżej omówione.

 

Dodam jeszcze, że brak prawa jazdy drugiego uczestnika ruchu w tym przypadku nie wpływa na Pana odpowiedzialność karną. Wypadek bowiem był z Pana winy, a zachowanie na drodze kierującego motorem było prawidłowe. Nie przyczynił się on zatem do wypadku. Jego odpowiedzialność za wykroczenie w postaci kierowania pojazdem bez wymaganych uprawnień jest więc  niezależna od Pana odpowiedzialności i niestety nie wpływa na Pana wymiar kary.

 

To na Panu spoczywa ciężar dowodzenia swojej niewinności – oczywiście w polskim prawie karnym obowiązuje zasad domniemania niewinności, tak więc organy ścigania będą musiały udowodnić Panu winę, aby zapadł wyrok skazujący. Zeznania wskazanych świadków byłyby niezwykle pomocne. Fakt, że nie chcą zeznawać, nie ma znaczenia dla organów ścigania i sądu, gdyż mogą zostać wezwani z urzędu, a odmowa wiąże się z przykrymi sankcjami włącznie z przymusowych doprowadzeniem na sprawę sądową. Świadkowie zeznają pod groźbą odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zderzenie z rowerzystą

Proszę o poradę dotyczącą zderzenia z rowerzystą. Jechałam sprawnym samochodem w terenie zabudowanym, byłam trzeźwa, nie przekroczyłam dozwolonej prędkości. Nagle na jezdnię wtargnął jedenastoletni rowerzysta – w efekcie zderzenia złamał nogę. Co istotne, rowerzysta jechał na nieoświetlonym rowerze, nie miał odblasków ani hamulców. Dziecko było bez opieki rodziców. Dodam, iż było to pierwsze takie zdarzenie z moim udziałem, a mam prawo jazdy od 1995 r. Nigdy nie byłam karana. Kto jest sprawcą wypadku? Jaka kara grozi sprawcy?

 

Przechowywanie akt spraw sądowych

Jak długo przechowuje się akta sprawy sądowej w archiwum sądu? Chodzi o wypadek drogowy – wyrok to rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, kara grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na rok.

 

Jazda bez prawa jazdy

Zdarzyła mi się ostatnio jazda bez prawa jazdy i niestety spowodowałem wypadek. Poszkodowana ze złamanym barkiem i stłuczeniami trafiła na tydzień do szpitala. Odwiedzam ją codziennie i staram się troszczyć o nią. Czy oddanie jakiejś kwoty na pomoc ofiarom wypadków pomoże mi uniknąć kary więzienia? Co jeszcze mogę zrobić, by nie trafić do aresztu?

Wypadek drogowy – poszkodowany oskarżycielem posiłkowym

Uczestniczyłem w wypadku drogowym; na prostym odcinku drogi na terenie niezabudowanym. Samochód z naprzeciwka, wyprzedzając rower, wpadł w poślizg i uderzył we mnie czołowo. Sprawca nie przyznaje się do winy, policja nie daje wiary jego wersji wydarzeń i dlatego sprawa została skierowana do sądu. Dostałem pismo, że jeśli chcę, mogę być oskarżycielem posiłkowym. Czy jako poszkodowany powinienem skorzystać z tej możliwości i co mi daje status oskarżyciela posiłkowego? Dodam, że oskarżycielem w sprawie jest komenda policji z mojego miasta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »