Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieujawniona przed urzędem skarbowym pożyczka z 2006 r.

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.05.2011

Co powinienem zrobić, jeśli w 2006 r. zaciągnąłem pożyczkę, ale jej nie ujawniłem w urzędzie skarbowym? Grozi mi zapłacenie zaległego podatku z odsetkami czy także jakiejś kary?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pożyczka podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i ciąży przy umowie pożyczki na biorącym pożyczkę – podstawę opodatkowania przy umowie pożyczki stanowi kwota lub wartość pożyczki – stawka podatku wynosi 2%. Dla pożyczek zawartych w 2006 roku zastosowanie znajduje art. 4 w brzmieniu z 2006 roku, który stanowi, że obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych – w tym stanie prawnym obowiązek zapłaty podatku ciążył solidarnie na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących stronami czynności cywilnoprawnej.

 

Ustawa stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje również z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej – jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania. Stawka podatku wynosi 20% zamiast 2%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a należny podatek nie został zapłacony.

 

W przedstawionym stanie faktycznym nie jest ważne z podatkowego punktu widzenia, czy zawarto pisemną umowę pożyczki, ważne jest, kiedy pożyczki dokonano, bowiem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności.

 

Możliwe są zatem dwa scenariusze – samodzielne, gdy nie toczy się żadne z wyżej wymienionych postępowań, zgłoszenie pożyczki do opodatkowania, zapłata podatku wraz z odsetkami i jednoczesne złożenie czynnego żalu, by uniknąć kary z Kodeksu karnego skarbowego. Czynny żal jest jednak bezskuteczny, jeżeli został złożony m.in. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

 

Druga „opcja” to (nawet niechcący) powołanie się na umowę pożyczki przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego – wtedy kara z Kodeksu karnego skarbowego będzie niemal niemożliwa do uniknięcia, a podatek wyniesie nie 2%, a 20%.

 

Przypomnę, iż zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego „podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie” (zgodnie z § 2 i 3 „jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 3 =

»Podobne materiały

Pożyczka w rodzinie

Mój pełnoletni syn chce pożyczyć ode mnie pieniądze, które następnie ma zamiar pożyczyć swojej matce (mojej byłej żonie), aby spłacić jej kredyt hipoteczny (który pobrała pod zastaw mieszkania, którego jest jedyną właścicielką). Czy taka forma pożyczki w rodzinie jest możliwa? Jak najbezpieczniej i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »