.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieudokumentowane dochody z pracy najemnej za granicą a kontrola skarbowa

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 25.06.2010

Pracuję u niemieckiego armatora na kilkumiesięcznych kontraktach – jestem marynarzem. Armator nie opłaca mi ubezpieczenia ani zdrowotnego, ani emerytalnego. Nigdy nie rozliczałem się z urzędem skarbowym z uzyskanych dochodów ani nie opłacałem składek w ZUS. Nie prowadzę żadnej działalności pozarolniczej. Rok temu rodzice przepisali na mnie ziemię i obecnie opłacam składki w KRUS i posiadam książeczkę ubezpieczeniową rolnika. Chciałbym wziąć kredyt mieszkaniowy i kupić mieszkanie. Proszę mi podpowiedzieć, jak powinienem postąpić, aby nie być w przyszłości ,,nękany” przez urząd skarbowy z tytułu zakupu mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady, jako polski rezydent podatkowy, jest Pan zobowiązany do rozliczenia dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym. Generalnie większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym również polsko-niemiecka umowa bilateralna, wskazuje, że wynagrodzenie otrzymywane z pracy najemnej, wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym albo na pokładzie statku eksploatowanego w żegludze śródlądowej, może być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Niezależnie więc od tego, gdzie zarejestrowana jest firma niemieckiego armatora, Pański dochód z pracy na pokładzie statku powinien był być opodatkowany w kraju, gdzie niemiecki armator posiadał miejsce faktycznego zarządu. W praktyce miejsce to mogło być w odległych zakątkach świata. Za miejsce faktycznego zarządu uznaje się miejsce, gdzie podejmowane są kluczowe dla firmy decyzje, gdzie zwoływany jest zarząd itp.

 

Zakładając jednak, że miejsce to znajdowało się w Niemczech, powinien był Pan rozliczyć dochód osiągnięty w Niemczech również w zeznaniu PIT-36, z uwzględnieniem metody uniknięcia podwójnego opodatkowania, tj. metody zwolnienia z progresją. Rozliczenie to jest niezależne od posiadanego statusu rolnika i opłacania podatku rolnego.

 

Przechodząc do najbardziej nurtującego Pana zagadnienia, czyli, jak rozumiem, ewentualnej kontroli organu podatkowego w związku z zakupem mieszkania, chciałbym zauważyć, iż organ podatkowy będzie posiadał dość szybko informację w tym zakresie. Notariusze są bowiem zobowiązani do przesłania do urzędu skarbowego odpisów aktów notarialnych w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym akt notarialny sporządzono. Po otrzymaniu takiego odpisu, pracownicy urzędu skarbowego mają prawo skontrolować źródło pochodzenia dochodów, przeznaczonych na nabycie nieruchomości czy też innych rzeczy bądź praw o określonej wartości.

 

W pierwszej kolejności odbywa się to poprzez kontrolę złożonych zeznań podatkowych. Jest rzeczą naturalną, iż w Pana przypadku już na tym etapie mogą pojawić się wątpliwości co do źródła pochodzenia dochodów, które zostały przeznaczone na zakup mieszkania. Generalnie jednak, jeżeli osiąga Pan duże dochody z rolnictwa, będzie Pan w stanie bronić się przed ewentualnym zarzutem niezgłoszenia do opodatkowania określonych źródeł przychodów. Może jednak zdarzyć się również sytuacja, iż organy podatkowe wskutek wszczętego postępowania wyjaśniającego w zakresie pochodzenia dochodów przeznaczonych na nabycie mieszkania, pójdą znacznie dalej i zarzucą niezgłoszenie do opodatkowania określonej sumy przychodów, do opodatkowania których będą uprawnione do zastosowania sankcyjnej stawki 75%. Najczęściej odbywa się to poprzez porównanie zgromadzonego w trakcie danego roku podatkowego majątku (dochodu) i poniesionych wydatków. Jednak rozważania co do dalszego biegu postępowania przed organem podatkowym są czysto hipotetyczne.

 

Wskazane wyżej zagrożenia są dość istotne w Pana przypadku. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby uregulowanie spraw związanych z rozliczeniami rocznymi za lata ubiegłe. Kwestia tego, czy – a jeśli tak, to do jakiego stopnia – organ podatkowy będzie badał źródło pochodzenia dochodów przeznaczonych na nabycie mieszkania, pozostaje jednak w sferze rozważań hipotetycznych i zależy również od Pana dochodów z rolnictwa. Sam zakup mieszkania nie rodzi obowiązku zapłaty podatku. Ewentualnym podatkiem, jaki może wystąpić w tym przypadku jest 2% podatek od czynności cywiloprawnych, jeśli nabędzie Pan lokal na rynku wtórnym. Podatek ten jest płatny u notariusza. W tym zakresie nie grozi jednak Panu kontrola.

 

Nie jestem w stanie przewidzieć, jakie jest ryzyko kontroli urzędu skarbowego po spłaceniu zaciągniętego na zakup mieszkania kredytu. Biorąc kredyt, będzie Pan oczywiście w stanie udowodnić źródło finansowania tego zakupu, jednak wówczas urząd skarbowy może powziąć wątpliwość co do Pana zdolności kredytowej, biorąc pod uwagę wykazywane w zeznaniach podatkowych dochody. W ten sposób urząd może wystąpić również do banku o bliższe informacje, jakie Pan przedstawił w banku. Być może nieco korzystniejszym rozwiązaniem z tego punktu widzenia byłoby wzięcie kredytu przez dwie osoby. Wówczas źródło finansowania zakupu mieszkania rozłożyłoby się na dwa podmioty. A przecież raty kredytu może spłacać tylko jedna osoba (niekoniecznie Pan). Gdyby była to osoba o znacznie większych dochodach (ujawnionych w zeznaniach podatkowych), wówczas ryzyko byłoby dużo niższe.

 

Na koniec jeszcze dodam, że jeżeli nie osiągnął Pan w Polsce żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu według skali, wówczas nie ma Pan obowiązku składania zeznania PIT-36. W tym wypadku dochód osiągnięty w Niemczech jest zwolniony z opodatkowania w Polsce i służy jedynie do wyliczenia stopy procentowej dla opodatkowania pozostałego dochodu opodatkowanego w Polsce. Jeżeli takiego dochodu rzeczywiście nie ma, to nie ma również obowiązku składania zeznania podatkowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »