Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieudokumentowana darowizna pieniężna od ojca

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.11.2011

W 2007 r. ojciec podarował mi 70 tys. zł, a dzięki temu, że sam miałem uzbierane 50 tys. zł, mogliśmy kupić dla mnie mieszkanie. Darowizny nie zgłosiłem w urzędzie skarbowym, a teraz zostałem wezwany do udokumentowania posiadanych środków na zakup mieszkania. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej”; do tej kwoty darowizna nie podlega zgłoszeniu ani opodatkowaniu.

 

Obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń. Obdarowany jest podatnikiem i winien co do zasady złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Z tego obowiązku Pan się nie wywiązał.

 

Jeśli nie wykaże Pan pochodzenia środków – tj. nie wykaże Pan, iż posiadał legalne, opodatkowane lub od opodatkowania zwolnione środki w wysokości ceny nabytego mieszkania – konsekwencje będą o wiele nieprzyjemniejsze, niż gdy Pan zrobi to zgodnie z prawdą.

 

Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych organ ustala na podstawie poniesionych przez Pana w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach – pobiera się podatek w wysokości 75% dochodu.

 

Jeśli wskaże Pan teraz pochodzenie 50 tys. zł ze źródeł legalnych oraz to, że otrzymał Pan darowiznę od ojca na pozostałą część ceny mieszakania, od kwoty darowizny zapłaci Pan podatek w wysokości 20%. Jest tak, bowiem:

 

  • zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn „nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20 %, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony”;
  • na mocy art. 6 ust. 4 tej ustawy „w przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia”.

 

Przypomnieć należy, że„zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość” (art. 4 ust. 1 pkt 5).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + V =

»Podobne materiały

Ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

Mam 36 lat, jestem nieślubnym dzieckiem. Ojciec nigdy nie dał mi swojego nazwiska – w akcie urodzenia mam wpisane tylko jego imię i nazwisko matki. Nigdy mnie nie uznał, ale płacił alimentów. Matka nigdy nie wystąpiła do sądu o uznanie ojcostwa. Ja, będąc osobą pełnoletnią, też nigdy tego nie

 

Odrzucenie spadku a polisa OC za pozostawiony samochód

Niedawno zmarł mój mąż, zostawił po sobie długi, więc wraz z dziećmi odrzuciłam po nim spadek. Sprawa odrzucenia przez dalszą rodzinę potrwa jeszcze przez kilka lat. Po mężu pozostał samochód o wartości ok. 10 tys. zł i przyszedł na nazwisko męża blankiet do zapłaty w OC. Kto i czy powinien opł

 

Spadek dla jednego dziecka – czy testamenty rodziców wystarczą?

Rodzice wraz ze mną wykupili mieszkanie na własność (z czego ja zapłaciłam połowę kosztów), ale nie zostałam wpisana do księgo wieczystej, bo nie wiedzieliśmy wtedy, że tak można. Dostałam natomiast testamenty od rodziców – odrębne, w których przekazują mi cały spadek po nich. Mój ojciec zmarł

 

Próba samobójcza a przestępstwo

Choruję na depresję maniakalną. Wczoraj pod wpływem alkoholu wsiadłem za kierownicę i chcąc popełnić samobójstwo, zjechałem z drogi. Nic mi się nie stało, ale na miejscu pojawili się policjanci, którzy zbadali mnie alkomatem. Czy popełniłem przestępstwo? Czy grozi mi utrata prawa jazdy na zawsze?

 

Jak liczyć pracę logopedy w szkole?

Jestem zatrudniona w wymiarze pół etatu (15 godzin zegarowych) jako logopeda i pół etatu (9 godzin zegarowych) prowadzę zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze. Czy mam obowiązek pełnienia dyżurów na przerwach? Czy dodatkowe 10-20 minutowe okienka (w tym czasie uczniowie są na zajęciach) p

 

Podatek od darowizny otrzymanej od rodziców

Od wielu lat mieszkam w Niemczech. Dwa lata temu otrzymałem darowiznę pieniężną od rodziców, która wpłynęła na moje konto w polskim banku. Uwzględniłem ją w zeznaniu podatkowym w Niemczech, ponieważ tam pracuję i rozliczam się z podatków. Czy obowiązuje mnie w tej sprawie również prawo polskie?

 

Podatek od darowizny wypłacanej w ratach

Około rok temu umówiłam się z córką, że sfinansuję jej część kosztów zakupu mieszkania (pozostałą część córka wraz z mężem finansują z kredytu). Ponieważ nie mogłam przekazać jej całej kwoty jednorazowo, przelałam ją w czterech ratach. Oprócz tego raz zapłaciłam w imieniu córki i jej męża zaliczkę n

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »