Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieudane przerwanie aukcji na Allegro i dalsze konsekwencje

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 31.12.2016

Wystawiłem jako sprzedający na Allegro przedmiot na sprzedaż w opcji „licytacja”, którą ktoś wygrał. Próbowałem przerwać tę licytację, ale z niewiadomych przyczyn to się nie udało. Z różnych względów muszę się wycofać z tej umowy (nie posiadam już tego przedmiotu), jak to zrealizować? Kupujący domaga się wydania przedmiotu. Nadmieniam że, żadnych pieniędzy nie pobrałem od kupującego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieudane przerwanie aukcji na Allegro i dalsze konsekwencje

Fot. Fotolia

Niestety nie mam dla Pana dobrych wiadomości, bo doszło do nabycia rzeczy, którą Pan wystawił na sprzedaż.

 

Co do zasady zgodnie z treścią art. 701 § 1 Kodeksu cywilnego umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu. To, co oferuje kupującym serwis Allegro, to właśnie coś w rodzaju aukcji.

 

Art. 702 stanowi o chwili zawarcia umowy, dlatego poniżej w całości go Panu zacytuję:

 

„§ 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.

 

§ 2. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

 

§ 3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy”.

 

O tym, kiedy i w jaki sposób następuje zawarcie umowy, decyduję po części ustawa i po części regulamin serwisu Allegro. Regulamin serwisu przesądza te kwestie w artykule 7 i tu z uwagi na istotność tych zapisów zacytuję je Panu:

 

„7.1.   Jeżeli w chwili zakończenia Transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca, następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o jej zakończeniu uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Potwierdzenia o zakończeniu Transakcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) mają charakter wyłącznie informacyjny. Natomiast zakończenie Transakcji ani przybicie nie następują, gdy informacje, o których mowa w zdaniach poprzednich wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego.

 

7.2. Z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 7.3. zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, korzystającym z opcji Kup Teraz, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

7.3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, może dochodzić zawarcia tej umowy”.

 

Niejako zgodność tych regulacji regulaminowych z ustawą potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt I ACa 295/10, gdzie sąd ten wypowiedział się w następujący sposób: „w aukcji »kup teraz« w ramach której sprzedający wystawia towar oferując jego sprzedaż po stałej, z góry określonej cenie zawarcie umowy między sprzedającym a kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z tej opcji, o czym sprzedający jest automatycznie zawiadamiany. W przypadku takiej aukcji warunki transakcji zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany”.

 

Tak więc zawarł Pan skutecznie umowę, a to oznacza, że Pana kontrahent może się domagać wydania od Pana przedmiotu sprzedaży. Zgodnie bowiem z treścią art. 535. § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Podstawowym obowiązkiem sprzedawcy jest – w odniesieniu do sprzedaży rzeczy – wydać ją kupującemu

 

Teoretycznie nawet może on tego rodzaju wyrok sądu uzyskać, ale jeśli nie będzie Pan mógł wydać tego przedmiotu umowy (bo jak pisze Pan już go nie ma) to tak naprawdę kończy się to roszczeniem ewentualnym, czyli zwrotem ceny zakupu.

 

Wyjaśnię jeszcze, że roszczenie ewentualne to roszczenie zgłoszone w pozwie obok głównego, na wypadek jego nieuwzględnienia. Sąd rozpoznaje żądanie ewentualne i orzeka o nim dopiero po oddaleniu głównego żądania pozwu. Jeżeli żądanie główne – wydania przedmiotu umowy zostanie oddalone, bo np. Pan jako sprzedawca udowodni, że go nie ma, sąd rozpoznaje żądanie ewentualne o zapłatę ich równowartości, oczywiście równowartości na moment orzekania w tej sprawie – i tu wartość może być już znacznie wyższa.

 

Jest też możliwość żądania odszkodowania, jeśli sprzedawca umowy nie wykona, tj. przedmiotu umowy nie wyda ale to bardziej teoria więc się proszę nie przerażać. Zawsze bowiem niewykonanie umowy pociąga za sobą ewentualny obowiązek odszkodowawczy ale tu niestety sprawa się komplikuje nieco dowodowo bo trzeba udowodnić niewykonanie umowy – to będzie akurat bardzo proste, związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy niewykonaniem umowy a szkodą, a więc tu będzie Pana kontrahent musiał udowodnić, że poniósł jakąś tam szkodę, co jest co najmniej wątpliwe.

 

Proszę spróbować rozmawiać z kupującym, wyjaśniając mu całą sprawę, może uda się znaleźć jakieś satysfakcjonujące rozwiązanie w tej sprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + dziewięć =

»Podobne materiały

Nieuczciwa konkurencja na Allegro

Nasza konkurencja wykupiła na Allegro wszystkie wystawione przez nas aukcje. Co możemy zrobić, aby w sposób zgodny z prawem anulować transakcję? Jakich argumentów możemy użyć, na co się powołać?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »