.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieuczciwy współwłaściciel samochodu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 11.11.2015

Jestem współwłaścicielem (50%) samochodu osobowego. Drugim współwłaścicielem był mój wujek, który miał długi i jego udział został zlicytowany przez komornika. Nabywca zabrał samochód z jednym kompletem kluczyków, ale ja mam dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową, kartę pojazdu i drugie kluczyki. Z racji tego, że nie mogłem dogadać się z nabywcą co do odkupienia udziałów, ustaliliśmy, że sprzedamy samochód i podzielimy się pieniędzmi. Od tego czasu nabywca nie odzywa się. Chciałbym dowiedzieć się, czy mógł przerejestrować samochód bez mojej wiedzy? Czy mogę wystąpić do sądu o ustalenie użytkowania pojazdu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie bez dowodu rejestracyjnego nabywcy nie powinno udać się przerejestrowanie tego samochodu.

 

Do wniosku o rejestrację pojazdu należy bowiem załączyć dowód własności pojazdu (np. umowę kupna, fakturę, przybicie), dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeśli była wydana oraz tablice rejestracyjne.

 

Niemniej, jeśli okazałoby się, że auto jednak zostało przerejestrowane, to warto pamiętać, iż decyzja o rejestracji w żaden sposób nie pozbawia Pana praw własności do tego auta, nawet jeśli Pana nazwisko nie jest uwidocznione w nowym dowodzie rejestracyjnym. Powyższe potwierdza orzecznictwo. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie, która toczyła się pod sygn. akt III SA/Kr 319/11 orzekł, iż „w postępowaniu o zarejestrowaniu pojazdu będącego własnością kilku osób nie ocenia się umocowania do zarządzania rzeczą wspólną. Rola organu administracji publicznej ogranicza się do oceny, czy w świetle przedstawionych dowodów, osoba, która wniosła o dokonanie rejestracji jest właścicielem (współwłaścicielem) pojazdu i czy przedstawione dowody są wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. W przypadku, gdy z wniosku o rejestrację lub dołączonych do niego dokumentów wynika, że pojazd ma kilku właścicieli, choć wniosek podpisał tylko jeden, to organ administracji jest zobligowany zarejestrować pojazd i powiadomić o tym wszystkich współwłaścicieli”.

 

Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to sprawa wygląda następująco. Skoro aktualnie z pojazdu korzysta tylko nabywca, to Panu jako współwłaścicielowi rzeczywiście przysługuje roszczenie o dopuszczenie do współposiadania (korzystania) z samochodu. Podstawą prawną roszczenia o dopuszczenie do współposiadania będzie stanowił art. 206 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

 

Nadto, może Pan również domagać się od nabywcy wynagrodzenia za wyłączne korzystanie z auta. Potwierdza to Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 marca 2008 r., sygn. akt III CZP 3/08, w której stwierdził, iż „współwłaściciel może domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 K.c. w sposób wykluczający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy”.

 

Oczywiście cały czas służy Panu roszczenie o zniesienie współwłasności samochodu poprzez jego sprzedaż, ewentualnie poprzez przyznanie samochodu na wyłączną własność jednego z Was ze spłatą drugiego. Jeśli więc nabywca uchyla się od dokonania zniesienia współwłasności, to z takim żądaniem (tj. żądaniem zniesienia współwłasności) może Pan wystąpić do sądu.

 

Sądem właściwym zarówno w jednym, jak i drugim przypadku będzie sąd rejonowy miejsca zamieszkania nabywcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl