.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuczciwe posunięcia i zaniedbania wspólnika i księgowej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 24.07.2018

Prowadzę małe biuro rachunkowe w formie spółki z o.o. W biurze była zatrudniona główna księgowa na 1/2 etatu i pracował wspólnik na 1/8 etatu. Ja pracuję zdalnie w innym mieście. W miesiącu poprzedzającym przejście na zwolnienie chorobowe pracownica złożyła wniosek o podwyższenie etatu do 1/1 zatwierdzony pozytywnie, po czym poszła na chorobowe, a następnie na urlop macierzyński. Od dwóch lat nie ma jej w firmie, w międzyczasie odszedł wspólnik zabierając połowę klientów i wyszły na jaw nieuczciwe posunięcia i zaniedbania wspólnika i księgowej, co spowodowało bardzo trudną sytuację finansową firmy. Pracownica chce teraz wrócić do firmy i wykorzystać zaległe urlopy, potem pracować na 1/2 etatu za wyższą kwotę. Nie stać mnie na kontynuacje zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych, a nie chcę też ogłaszać upadłości, bo firma jest moim jedynym źródłem utrzymania. Co mogę zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art.  1832 ustawy Kodeks pracy pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

 

Oznacza to, że ma Pani obowiązek dopuścić pracownicę do pracy na zajmowanym przed urlopem stanowisku za wynagrodzeniem, które pobierała przed urlopem. Jeśli pracownica chciałaby zmiany wymiaru etatu (niezwiązanej z urlopem wychowawczym), to może Pani przystać na taką propozycję, ale może Pani jednocześnie obniżyć wymiar wynagrodzenia albo nie zgodzić się na obniżenie etatu. Podkreślam, że chodzi tu o obniżenie etatu niezwiązane z urlopem wychowawczym.

 

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

 

Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego powoduje proporcjonalne obniżenie (do wymiaru etatu) jego wynagrodzenia za pracę. Ustawodawca nie przewidział bowiem w tej sytuacji prawa pracownika do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy.

 

Jeśli wiec pracownica złoży wniosek o obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego, wtedy może Pani obniżyć jej wynagrodzenie proporcjonalnie do wymiaru etatu, ale nie może Pani odmówić obniżenia etatu.

 

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

 

  1. udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu;
  2. obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

 

W przypadkach, o których mowa wyżej, rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika–ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

 

Podsumowując, skoro pracownica wracająca po macierzyńskim chce od razu wykorzystać urlop wypoczynkowy, musi Pani jej go udzielić. W tym czasie nie może Pani pracownicy zwolnić. Potem sytuacja zależy od tego, czy pracownica złoży po prostu propozycję obniżenia jej wymiaru etatu do 1/2 (w jej propozycji bez obniżania wynagrodzenia), czy też złoży wniosek o obniżenie etatu w związku z urlopem wychowawczym albo wniosek o wychowawczy.

 

W sytuacji gdy będzie to zwykła propozycja, z której wynikać będzie, że pracownica chce pracować na 1/2 etatu, ale chce pozostać przy swoim dotychczasowym wynagrodzeniu, ma Pani prawo po pierwsze odmówić takiej zmiany, a po drugie, jak pracownica pojawi się w pracy, wręczyć jej wypowiedzenie (z powodu złej sytuacji firmy).

 

W drugim przypadku pracownica wraca do pracy na 1/2 etatu, ale otrzymuje proporcjonalnie niższe wynagrodzenie, przy czym jest przez 12 miesięcy chroniona przed wypowiedzeniem. W trzecim wypadku pracownica przebywa na wychowawczym i jest chroniona przed wypowiedzeniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »