.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuczciwa agencja nieruchomości - czy trzeba płacić prowizję od sprzedaży?

• Opublikowane: 18.06.2021 • Zaktualizowane: 18.06.2021

Podpisałem 2 lata temu otwartą umowę pośrednictwa (sprzedaż) z agencją nieruchomości. Agenci prezentowali nieruchomość, ale bez sukcesu. W marcu tego roku skontaktowała się ze mną inna, nieznana nam dotąd agentka tej agencji i przekazała informację, że jest zainteresowany klient, podała jego ofertę. Klient podobno rok wcześniej oglądał nieruchomość. Początkowa oferta nie była akceptowalna, ale po kilku podejściach ustaliliśmy cenę akceptowalną. Na pytanie, kto chce kupić, otrzymaliśmy odpowiedź, że klient jest za granicą. Potem, że klient przy akcie notarialnym będzie reprezentowany przez zastępcę. Finalnie do podpisania aktu stawiła się… agentka. Uważamy, że prowizja nie jest należna agencji, ponieważ nie pośredniczyła faktyczne w tej transakcji. Dodatkowo agentka nie reprezentowała naszych interesów, a kupującego, czyli własne. Dodatkowo uważamy jej postępowanie za nietyczne, może nawet za mataczenie i zachęcanie do zaakceptowania niższej oferty tajemniczego klienta.
Dysponuję umową z agencją, aktem notarialnym i ciekawym SMS-ami.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieuczciwa agencja nieruchomości - czy trzeba płacić prowizję od sprzedaży?

Umowa z agencją i postawa agentki nieruchomości

Zgodnie z § 2 umowy z agencją wynika, że zadaniem agencji były czynności obejmujące wyszukanie potencjalnego nabywcy. Zatem chodziłoby oczywiście o osobę trzecią, a nie kogoś z agencji.

 

Wskazuję ponadto, że Rada Krajowa Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 9 grudnia 2013 przyjęła Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości, który obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Powyższy Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości został opracowany na podstawie o Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Specjalistów Rynku Nieruchomości przyjętego przez CEPI.

 

Zgodnie z postanowieniami tego Kodeksu:

 

„§ 10. W relacjach z klientami pośrednik/zarządca postępuje etycznie, uczciwie i rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody”.

„§ 11. Pośrednik/zarządca postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron”.

„§ 14. Pośrednik nie może być stroną transakcji, w odniesieniu do której wykonuje czynności pośrednictwa”.

 

Zatem istnieją podstawy, aby twierdzić, że agentka świadcząca na Państwa rzecz usługi naruszyła etykę zawodową i to podważa zasadność wypłaty prowizji.

Postępowanie wobec nieuczciwości agentki nieruchomości

Z działań, jakie Państwo możecie rozważyć do podjęcia, jest m.in.:

 

  • skierowanie pisma do agencji z odmową zapłaty prowizji z opisem szczegółowym sytuacji,
  • skierowanie pisma do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, 00-844 Warszawa, z zawiadomieniem o ww. sytuacji i rozważeniem ukarania agentki za naruszenie etyki zawodowej,
  • skierowanie do organów ścigania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa (np. oszustwa) – to dość radykalny krok i nie ma pewności, czy zakończy się pozytywnie dla Państwa, ale jest jedną z opcji.

Przestępstwo oszustwa

Zgodnie z art. 286 Kodeksu karnego:

 

„§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1–3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »