Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nietrzeźwy kierowca zawodowy, jaki najniższy wymiar kary?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.07.2016

Cały tydzień brałem antybiotyk na przeziębienie. Następnego dnia w godz. 10-11 wypiłem 2 piwa w domu. Córka przywiozła wnuka, gdyż miała ważną wizytę. Wnuczek zaczął gorączkować i po południu żona poprosiła, bym pojechał do apteki. Pojechałem boczną drogą (ok. 1 km), mając na uwadze, że piłem piwo. Po powrocie zatrzymałem się przed bramą, wysiadłem z samochodu, aby ją otworzyć. W tym momencie podjechała policja i kazano mi dmuchnąć w alkomat. Ku mojemu zdziwieniu wyszło 0,46 mg/dm3. Być może na wynik wpłynął antybiotyk, który brałem. Odebrano mi prawo jazdy i za 3 dni mam się stawić na komendzie. Jestem kierowcą zawodowym i nie ukrywam, że to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Czy istnieje szansa, że prawo jazdy zawodowe nie zostanie mi zatrzymane? Jak skutecznie bronić się przed utratą uprawnień?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

Z opisu wynika, że czyn, którego się Pan dopuścił, stanowi przestępstwo z art. 178a § 1 K.k. Zgodnie z tym przepisem: „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Stan nietrzeźwości, o którym mowa w powyższym przepisie, zachodzi gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Sąd zgodnie z art. 42 § 2 K.k. orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju. Praktyka zna przypadki, gdy wobec oskarżonego będącego zawodowym kierowcą, orzeczono zakaz prowadzeni pojazdów mechanicznych kat. B, pozostawiając tym samym możliwość prowadzenia innych pojazdów mechanicznych. Wskazać należy także, iż w przypadku przestępstwa stypizowanego w art. 178a § 1 K.k. kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania orzekana jest w sytuacjach skrajnych. Zazwyczaj sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów okręconego rodzaju na określony czas, grzywnę oraz nawiązkę. Okres, na który zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany, zazwyczaj pokrywa się z wynikiem poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu bądź stężeniem alkoholu we krwi. Najprostszym sposobem, a jednocześnie najszybszym, mając na uwadze, iż wina oraz okoliczności popełnienia przestępstwa w tym przypadku nie budzą wątpliwości, jeżeli sam oskarżony przyznaję się do winy i nie chce podważać wyniku wskazującego poziom alkoholu – jest skorzystanie z instytucji przewidzianej w art. 335 K.p.k., który daje możliwość złożenia wniosku o skazanie bez rozprawy. Sytuacja taka będzie miała miejsce zazwyczaj w przypadku osoby, która po raz pierwszy weszła w konflikt z prawem.

 

W przypadku gdyby poziom alkoholu w wydychanym powietrzu bądź stężenie alkoholu we krwi było tylko nieznacznie przekroczone, możliwa jest również próba uzgodnienia z prokuratorem prowadzącym sprawę złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Na podstawie art. 336 i 339 K.p.k. wyłączną kompetencję w zakresie warunkowego umorzenia postępowania karnego ma sąd, a nie prokurator. Stanowi to wyraz słusznego założenia, że jedynym organem orzekającym środki reakcji karnoprawnej może być sąd. Ustawodawca posługuje się zwrotem „sąd może” co oznacza, że zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego jest prawem, nie można natomiast mówić o obowiązku sądu. Warunkowe umorzenie postępowania karnego możliwe jest wówczas, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Wskazać należy jednak, iż zarówno wina, jak i stopień społecznej szkodliwości winny być oceniane osobno, w sposób niezależny od siebie.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 maja 1970 r. (opublikowanym w OSNKW 1970, nr 9, poz. 102) stwierdził, że stopień społecznej szkodliwości, który nie jest znaczny, nie jest tożsamy ze stopniem znikomym tej szkodliwości ani ze stopniem, który jest nieznaczny. Oceniając natomiast stopień zawinienia uwzględnić należy wszystkie okoliczności decydujące o przypisaniu winy, a więc poczytalność sprawcy, jego dojrzałość oraz zdolność rozpoznania bezprawności zachowania. Skoro bowiem przepis wymaga, aby stopień winy nie był znaczny, wyprowadzić z tego można twierdzenie, iż wina sprawcy musi być ustalona ponad wszelką wątpliwość. Warunkowe umorzenie postępowania karnego uzależnione jest również od tego, że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Omawiana instytucja ma zastosowanie tylko w stosunku do sprawcy dotychczas niekaranego za przestępstwo umyślne, którego postawa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

 

Zgodnie z § 2 omawianego przepisu warunkowe umorzenie postępowania karnego może nastąpić w sprawach o przestępstwa zagrożone karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności (z zastrzeżeniem sytuacji omówionej w § 3, która w przedmiotowej sytuacji nie będzie miała zastosowania).

 

Dogłębna analiza doktryny i orzecznictwa w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego, a także stosunek art. 67 § 3 K.k. do art. 42 § 2 K.k. pozwala wyprowadzić poniższe wnioski. Regulacja ta była przedmiotem zainteresowania Sądu Najwyższego, który w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2002r. (sygn. akt I KZP 33/01) stwierdził, iż „zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w sytuacji, w której postępowanie karne zostaje warunkowo umorzone, pozostaje fakultatywny”.

 

Reasumując ma Pan dwie możliwości: można w takiej sytuacji próbować walczyć dla siebie o jak najniższy wymiar środka karnego, jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów, tj. na rok i np. tylko na kat. B. Druga to możliwość podjęcia walki o warunkowe umorzenie postępowania.

 

Jeżeli będzie Pan walczył o warunkowe umorzenie postępowania karnego, zasadnym jest uzyskanie od pracodawcy oświadczenia, że nie ma Pan problemów z alkoholem i wzorowo wypełnia swoje obowiązki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - VI =

»Podobne materiały

Okres próby, ekstradycja i jaki wyrok

W 2005 r. zostałem zatrzymany za posiadanie narkotyków. Dostałem wyrok 2 lat więzienia zawieszony na 3 lata. Po 2,5 roku niestety znów zrobiłem to samo. Kolejny wyrok to 1,5 roku. Mimo odwołań dostałem wezwanie do wykonania kary, wtedy wyjechałem za granicę. Teraz oczekuję na ekstradycję do Polski.

 

Wniosek o nieorzekanie zakazu prowadzenia pojazdów

Popełniłem czyn z art. 178a § 1 K.k. pierwsze badanie 0,28 mg/l , drugie 0,26, trzecie 0,15 (nie byłem nigdy karany). Pani prokurator zaakceptowała mój wniosek o warunkowe umorzenie postępowania i takowy wystosowała do sądu, dodatkowo będę obciążony zakazem prowadzenia samochodu na okres jedneg

 

Prowadzenie auta po spożyciu alkoholu w dniu poprzedzającym

Kilka dni temu zostałem zatrzymany do kontroli drogowej. Prowadziłem auto po spożyciu alkoholu w dniu poprzedzającym. Okazało się, że w wydychanym powietrzu mam 0,25, a chwilę później 0,18 mg alkoholu na 1 dm3. Niestety nie poprosiłem o test z krwi. Pracuję jako kierowca (różne pojazdy i kategorie).

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »