.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nieświadome przerwanie przedawnienia kredytu

Mam problem z windykacją. Oczywiście nieświadomy tego, iż mój dług za kredyt bankowy jest przedawniony, zacząłem spłacać firmie windykacyjnej w ratach, na które mnie stać i tym samym pewnie przerwałem bieg przedawnienia. Teraz windykator chce większych wpłat i straszy, że jeżeli takich kwot nie zapłacę, poda mnie do sądu i będę miał egzekucję komorniczą. Zaznaczam, że wpłacam pieniądze regularnie co miesiąc firmie windykacyjnej już od 1 miesięcy i są to kwoty 200 zł. Co mogę zrobić, żeby uniknąć komornika? Czy windykator poda mnie do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana sprawa wymaga pewnej analizy. Bowiem nie można przerwać biegu przedawnienia, jeśli już minął. Oznacza to, że uznanie długu po upływie okresu przedawnienia nie sprawia, że okres ten zaczyna biec na nowo.

 

Dłużnik po upływie terminu przedawnienia może uchylić się od zaspokojenia długu. Skorzystanie z tego uprawnienia spowoduje, że nie będzie można skutecznie dochodzić w postępowaniu sądowym zarówno spełnienia świadczenia pieniężnego ani odsetek za opóźnienie.

 

Wystąpienie pewnych okoliczności może w praktyce spowodować, że bieg określonych w kodeksie terminów zostanie w praktyce „wydłużony”, bowiem nastąpi „zerwanie” z liczeniem biegu przedawnienia i początek liczenia danego okresu „od nowa”. Taką sytuację prawną powodującą „liczenie od nowa” biegu terminu przedawnienia ze względu na występowanie pewnych okoliczności nazywamy przerwanie biegu przedawnienia (np. liczony od dnia 20 marca 1999 r. bieg 3-letniego okresu przedawnienia został przerwany dnia 29 marca 1999 r. i jest liczony „od nowa” od dnia 30 marca 1999 r., co spowoduje, że roszczenie przedawni się nie z dniem 21, lecz 31 marca 2002 r.). Przypadki przerwania biegu terminu w odniesieniu do danego roszczenia mogą występować oczywiście wielokrotnie – tzn. za każdym wystąpieniem prawem określonych okoliczności.

 

Zgodnie z art. 295 § 1 Kodeksu pracy „bieg przedawnienia przerywa się:

 

a) przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, jak również

b) wskutek uznania roszczenia przez dłużnika [czyli przez osobę zobowiązaną do świadczenia w danym przypadku]”.

 

Uznanie przez dłużnika roszczenia może być dokonane w jakiejkolwiek formie, też w tzw. sposób dorozumiany (tzn. nie mówiący bezpośrednio o uznaniu, lecz świadczący o jego dokonaniu – np. prośbą o odroczenie płatności części świadczenia lub zapłatą samych odsetek).

 

Z racji upływu okresu przedawnienia miało już charakter zobowiązania naturalnego — zatem pismo to należy uznać jako uznanie niewłaściwe, nie mające wpływu na bieg przedawnienie roszczenia. Może ono być wyłącznie oznaką świadomości długu, lecz realizacja takiego zobowiązania zawsze musi wynikać wyłącznie już z dobrowolnego działania zobowiązanego.

 

Na ocenę ewentualnego przerwania biegu przedawnienia nie ma też wpływu fakt, że dłużnik spełnił część przedawnionego roszczenia. Jeśli więc w momencie spłaty roszczenie było faktycznie przedawnione, Pana zachowanie w postaci rozpoczęcia spłat nie spowodowało przerwania biegi przedawnienia.

 

Jeśli podpisał Pan nowe zobowiązanie lub inne oświadczenie – powyższe może nie mieć zastosowania. Należy pamiętać, że zobowiązania potwierdzone wyrokiem sądowym przedawniają się po 10 latach, tak samo jest z BTE zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl