.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niestawiennictwo w sądzie w charakterze świadka z powodu pobytu za granicą

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.07.2012

Od dwóch lat przebywam za granicą. Wczoraj moi rodzice odebrali skierowany do mnie list polecony. Jak się okazało, zostałam wezwana w charakterze świadka na sprawę rozwodową mojego byłego partnera. Od dawna nie mam żadnego kontaktu z tym człowiekiem, a poza tym nie mogę teraz przyjechać do Polski. Chciałabym napisać list do sądu, w którym wyjaśnię moją sytuację. Czy mogę wysłać taki list uzasadniający niestawiennictwo w sądzie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W niniejszej odpowiedzi postaram się wyjaśnić interesujące Panią kwestie związane z niestawiennictwem w sądzie.

 

Należy wskazać, iż sytuacja świadka jest uregulowana w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

 

„Art. 261. § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód.

 

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

 

Art. 262. Sąd, wzywając świadka, wymieni w wezwaniu imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku”.

 

Zasadą jest, że nikt nie może odmawiać zeznań w charakterze świadka. Złożenie zeznań jest bowiem obowiązkiem ustawowym. Na obowiązek ten składają się trzy powinności. Są to:

 

  1. obowiązek osobistego stawiennictwa w sądzie w wyznaczonym terminie,
  2. obowiązek składania zeznań,
  3. obowiązek złożenia przyrzeczenia.

 

Świadek może jednak usprawiedliwić swe niestawiennictwo chorobą, ważnymi zajęciami służbowymi, a także ważnymi zajęciami prywatnymi niepozwalającymi mu na stawienie się w sądzie.

 

„Art. 274. § 1. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie.

 

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do świadka, który oddalił się bez zezwolenia przewodniczącego”.

 

Jak widać, ma Pani – co do zasady – obowiązek stawienia się w sądzie, ale można tego uniknąć.

 

Przede wszystkim Pani rodzice – chociaż to nie ich dotyczy postępowanie – powinni odesłać wezwanie do sądu, wskazując, iż nie przebywa Pani pod tym adresem, wyjechała Pani za granicę i tam mieszka, a oni omyłkowo odebrali list, który skierowany jest do Pani. Takie doręczenie nie może zostać uznane za skuteczne, a co za tym idzie, nie można żądać od Pani stawiennictwa w sądzie, bowiem nie została Pani prawidłowo zawiadomiona.

 

Rodzice nie są zobowiązani do podania Pani adresu zamieszkania za granicą. Mogą go nie znać.

 

Drugą opcją jest złożenie do sądu pisma z informacją, iż nie jest Pani w stanie przyjechać w wyznaczonym terminie, bowiem przebywa Pani za granicą – brak urlopu i środków finansowych na przylot powodują, że wnioskuje Pani o przesłuchanie w ramach pomocy prawnej w konsulacie albo wyznaczenie terminu na przykład w święta wielkanocne lub wakacje, bo dopiero wtedy będzie Pani w Polsce. Proszę także podać adres do korespondencji (w Polsce czy za granicą). Być może strony zrezygnują z przesłuchania świadka i więcej nie będzie Pani wzywana.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 19.11.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl