.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niespłacone zobowiązanie wobec ZUS

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 03.09.2017

Sprawa dotyczy niespłaconych zobowiązań wobec ZUS. W 2001 r. wyrokiem sądu z rygorem natychmiastowej wykonalności zostałam zobowiązana jako zarząd spółki z o.o. do spłaty jej zadłużenia wobec ZUS-u. Do 2009 r. otrzymywałam pisma z ZUS-u przypominające mi o zadłużeniu i wzywające do spłaty. Ze względu na sytuację majątkową nie spłacałam tego zadłużenia, o czym informowałam każdorazowo ZUS. Czy to moje zobowiązanie może zostać umorzone po upływie 10 lat, czy po upływie 5 lat (aktualnie obowiązujący termin przedawnienia)? Czy składając odpowiedź do ZUS-u o niemożności spłaty, przerywałam bieg przedawnienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niespłacone zobowiązanie wobec ZUS

Fot. Fotolia

Proszę jeszcze o informację, czy względem Pani na pewno zapadł wyrok sądu powszechnego(?). Jeśli ma Pani możliwość, to proszę o załączenie przedmiotowego orzeczenia, z którego wynika Pani obowiązek zapłaty zaległych składek.  Od dnia 25.11.1998 r. niedopuszczalna jest już bowiem droga sądowa dla dochodzenia roszczeń publicznoprawnych w zakresie składek należnych ZUS-owi. Art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi szczególną w stosunku do art. 299 Kodeksu spółek handlowych podstawę prawną dochodzenia roszczeń.

 

Chyba że roszczenia ZUS dotyczą składek, których obowiązek zapłaty powstał przed 25.11.1998 r.  Wówczas rzeczywiście zaległości wobec ZUS przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dochodzone były na drodze sądowej.

 

Jeśli Pani odpowiedzialność stwierdzona została rzeczywiście w wyroku sądu powszechnego, a nie na drodze administracyjnej, to zastosowanie znajdzie art. 125 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczenia byłby krótszy. Jeżeli stwierdzone w  ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe (np. odsetki za opóźnienie), roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Pod pojęciem odsetek należnych w przyszłości należy rozumieć te odsetki, które stają się wymagalne po uprawomocnieniu się wyroku sądowego, stwierdzającego obowiązek zapłaty tych odsetek.

 

Składając do ZUS pismo o niemożliwości spłaty, nie przerwała Pani biegu przedawnienia. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl