Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nierzetelność ksiąg rachunkowych

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 08.11.2010

W roku podatkowym 2005 zaksięgowana została strata w wysokości 50 000 zł. Kontrola skarbowa wykazała w mojej firmie następujące błędy: zaksięgowanie odsetek od kredytu w koszty w roku 2005, pomimo iż zostały one zapłacone w lutym 2006 r.; zaksięgowanie w koszty opłat za przelewy bankowe niezwiązane z działalnością gospodarczą; zaksięgowanie w koszty odsetek od nieterminowej zapłaty podatku od środków transportu; niepoinformowanie US o kontynuacji prowadzenia ksiąg rachunkowych, pomimo iż obroty w roku poprzedzającym zezwalały na prowadzenie książki przychodów i rozchodów.

Czy te błędy mogą stanowić podstawę, aby uznać nierzetelność ksiąg rachunkowych?

A jeśli tak, to co jeżeli udowodnię, że nie uzyskałem żadnych korzyści z dokonania błędnych zapisów, czy mam wtedy szansę na obronę rzetelności księgi? Zaliczając do kosztów odsetki od kredytu i dwa pozostałe wydatki powiększyłem stratę, której w następnych latach nie odliczałem od dochodu, gdyż działalność firmy praktycznie została zakończona, więc błędne zapisy są skutkiem oczywistej pomyłki księgowej. Czy mam szansę na obronę rzetelności ksiąg przed NSA (WSA moją skargę oddalił)?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 77 Kodeksu karnego skarbowego każdy, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

 

Księgi podatkowe prowadzone rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią w postępowaniu dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Księgi podatkowe uważa się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, a za niewadliwe uważa się księgi podatkowe prowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów.

 

W podanym przez Pana stanie faktycznym księgi prowadzone są wadliwie (co do zasady organ w protokóle badania ksiąg określa, za jaki okres i w jakiej części nie uznaje ksiąg za dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów). Czy są prowadzone nierzetelnie? To kwestia dyskusyjna, bowiem opiera się o uznanie bądź nie uznanie dokonanych zapisów za odzwierciedlające stan rzeczywisty.

 

Generalnie rzecz biorąc, nierzetelna jest księga, w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia dokonanej czynności i księga, w której przez pomyłkę dokonano błędnego zapisu (wyroki NSA z 21 marca 2000 r., III SA 1627/99, LexPolonica nr 349255, „Serwis Podatkowy” 2001, nr 7, s. 32; z 14 stycznia 1992 r., III SA 1432/91, LexPolonica nr 299148, ONSA 1993, nr 1, poz. 14).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Nie jest to jednak pogląd jedyny i trwały, jak słusznie wskazuje w komentarzu Bogusław Dauter [Gruszczyński Bogusław, Niezgódka-Medek Małgorzata, Hauser Roman, Kabat Andrzej, Babiarz Stefan, Dauter Bogusław, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie V) ss. 1064, ISBN: 978-83-7620-109-2]:

 

„W wyroku z 22 stycznia 1997 r. (SA/Gd 2796/96, niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że treść pojęcia nierzetelności księgi podatkowej podlega nieustannej ewolucji. Od bezwzględnego traktowania nierzetelności w tym znaczeniu, że jest to obiektywna niezgodność zapisów z rzeczywistością, wyrażona w wystawionych rachunkach, przez uwzględnienie przy ocenie rzetelności zdarzeń losowych, do zaczynającego sobie torować drogę poglądu tego rodzaju, że istota nierzetelności tkwi w subiektywności, tj. przyczynach subiektywnych tkwiących po stronie podatnika, powodujących powstanie uchybień w prowadzeniu księgi podatkowej, a co za tym idzie, po ustaleniu tych przyczyn.(...) Księgi podatkowe mogą być uznane za nierzetelne nie tylko wtedy, gdy ich analiza wskazuje na istnienie sprzeczności poszczególnych składników działalności gospodarczej, ale także wtedy, gdy poszczególne składniki tej działalności, np. marża handlowa, rażąco odbiegają od przeciętnych składników osiąganych w danej branży i podobnych warunkach prowadzonej działalności. Istnienie tych sprzeczności jednak stanowi tylko jedno z ustaleń faktycznych, które samo przez się nie świadczy o nierzetelności tej księgi”.

 

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym księga jest wadliwa, organ może starać się wykazać również nierzetelność księgi rachynkowej, jednak, moim zdaniem, musiałby wykazać przyczyny, które tę nierzetelność powodują – tzn. oprzeć się na ustaleniach faktycznych. Zewidencjonowanie np. opłat spoza działalności, moim zdaniem, powoduje, że księga nie odzwierciedla stanu rzeczywistego.

 

Uważam, żę jest szansa na obronę rzetelności ksiąg przed NSA, jednak, jak Pan wyraźnie widzi, całe określenie nierzetelność ksiąg rachunkowych opiera się na interpretacji tego, czy zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

 

Trudno oceniać Pana szanse, bowiem doświadczenie wskazuje, że wyroki NSA są nieprzewidywalne. Dodatkowo skarga kasacyjna musi mieć odpowiednie, sztywne podstawy – skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:

 

  1. naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
  2. naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

 

Naruszenia tego musiałby dopuścić się WSA.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus 7 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Księgi rachunkowe w spółce z o.o.

Jestem właścicielką jednoosobowej spółki z o.o., która jest zarejestrowana w KRS od października tego roku*. Z wpłaconego kapitału zakładowego opłaciłam biuro i zakup niezbędnych urządzeń biurowych. Poza tym nie było żadnych operacji finansowych. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Wiem, że na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe. Z czego składa się takie sprawozdanie? Czy muszę przedstawić w urzędzie skarbowym raport za cały rok?

 

Uprawnienia do wykonywania usług kadrowo-płacowych

Czy do wykonywania w formie działalności gospodarczej usług kadrowo-płacowych potrzebne są jakieś szczególne uprawnienia?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »