.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nierozliczenie podatku i obawa o zarobki żony

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.08.2016

Będąc w związku małżeńskim, dostałem od rodziców w 2010 r. mieszkanie. Akt notarialny był tylko na mnie. W roku 2012 mieszkanie sprzedałem i tym razem akt był również na mnie. Wiem, że po upływie 2 lat powinienem zapłacić podatek, ale tego nie uczyniłem. Co zrobić, żeby uniknąć zapłaty tego długu? Obawiam się o zarobki żony – czy urząd może zająć jej wynagrodzenie za pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę, chyba że darczyńca inaczej postanowił; w opisanym przypadku zatem był Pan jedynym właścicielem mieszkania i przychód z tytułu jego sprzedaży był jedynie Pana przychodem. Nabył Pan mieszkanie w 2010 r. i zbył w 2012 r., więc dokonał Pan zbycia mieszkania, które spowodowało powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 10 ust. 1 pkt 8). Podatek od dochodu z odpłatnego zbycia wynosi tu 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą tą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a kosztami. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości, nabytych w drodze darowizny uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Rozliczenia winien Pan dokonać do końca kwietnia (taki też jest termin na zapłatę podatku) 2013 r. – druk PIT-39.

 

Nie wiem, na co wydatkował Pan środki ze sprzedaży mieszkania, ale do sprzedaży nieruchomości nabytych po dniu 31 grudnia 2008 roku zastosowanie ma obecnie obowiązujące zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowi, że „wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”. Szczegółowo cele mieszkaniowe, o których mowa powyżej wymienia art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydając więc w okresie 2 lat od końca 2012 r. całą kwotę przychodu ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe, unika się płacenia podatku w całości.

 

Co należy teraz zrobić? Złożyć zaległy PIT-39 wraz z tzw. czynnym żalem (w celu uniknięcia sankcji karnoskarbowych, np. grzywny, o czynnym żalu dowie się Pan więcej tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html) i zapłacić zaległy podatek lub starać się skorzystać z ww. zwolnienia albo wnioskować po złożeniu PIT-39 o np. rozłożenie podatku na raty lub umorzenie (jeśli są przesłanki). Organ podatkowy doskonale wie, że sprzedał Pan mieszkanie i nie zapłacił podatku, notariusz przesłał (musi) odpis aktu notarialnego organowi podatkowemu. Na ogół upomina się urząd skarbowy o podatek pod koniec okresu przedawnienia (można się domyślać, że wtedy kwota odsetek jest najwyższa).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl