Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprawomocny wyrok sądu I instancji tytułem zabezpieczenia w sprawach gospodarczych

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 01.03.2009

Zasadniczym celem wymienionej w tytule instytucji jest zabezpieczenie majątkowych interesów uprawnionego – którego roszczenia zostały uwzględnione przez sąd pierwszej instancji – przed niekorzystnymi zmianami w majątku zobowiązanego (np. wyzbywaniem się majątku).

Łukasz Poczyński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W praktyce nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy pozwany przedsiębiorca, który przegrał proces w pierwszej instancji, chce utrudnić lub wręcz uniemożliwić zaspokojenie roszczeń drugiego przedsiębiorcy, który uzyskał nieprawomocny wyrok zasądzający należne mu świadczenie. Te niekorzystne dla powoda działania pozwanego mogą nastąpić w toku postępowania odwoławczego, a nawet w okresie od wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji do czasu jego uprawomocnienia. Polegają one zwykle na upłynnianiu majątku, z którego możliwa byłaby późniejsza egzekucja komornicza.

 

Niniejszy artykuł stanowi odpowiedź na pytanie, co może zrobić przedsiębiorca dysponujący takim nieprawomocnym wyrokiem, aby zabezpieczyć się przed tym niebezpieczeństwem.

 

Na początku należy przytoczyć treść art. 47919a Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim:

 

„W sprawach o roszczenia pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sądu pierwszej instancji z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Kwota zasądzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika do depozytu sądowego wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli wyrok zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu. Przepis art. 492 § 2 stosuje się odpowiednio.”

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Funkcją powyższego przepisu jest stworzenie zabezpieczenia wykonalności przyszłego prawomocnego orzeczenia, a tym samym zabezpieczenie majątkowych interesów powoda (uprawnionego) przed niekorzystnymi zmianami w majątku pozwanego (zobowiązanego). Chodzi więc o to, aby niejako zablokować działania zobowiązanego, mające na celu wyzbycie się przez niego majątku lub jego ukrycie.

 

Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się zastosować ten przepis w praktyce, musi pamiętać o tym, że:

 

  1. sprawa musi mieć charakter gospodarczy tj. spór toczy się między przedsiębiorcami,
  2. sprawa musi dotyczyć roszczeń pieniężnych albo świadczenia innych rzeczy zamiennych,
  3. tytułem zabezpieczającym jest jedynie wyrok sądu pierwszej instancji – przepis nie precyzuje, o jaki rodzaj wyroku chodzi. Tytułem zabezpieczenia jest więc każdy wyrok wydany w postępowaniu w sprawach gospodarczych, a więc wyrok zaoczny, uzupełniający, częściowy.

 

Przechodząc do dalszych szczegółów, należy zauważyć, że uprawniony przedsiębiorca nie musi podejmować żadnych szczególnych działań, aby taki wyrok sądu I instancji stał się tytułem zabezpieczenia. W szczególności nie musi on składać żadnego odrębnego wniosku o udzielenie zabezpieczenia, nie ma on również obowiązku uprawdopodobnienia przed sądem interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia (czego wymagają na przykład przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przy wniosku o udzielenie zabezpieczenia). Co więcej nie trzeba nawet składać do sądu wniosku o nadanie takiemu nieprawomocnemu wyrokowi klauzuli wykonalności.

 

W praktyce oznacza to więc, że tytuł zabezpieczenia powstaje już z chwilą wydania wyroku przez sąd I instancji, a jego odpis stanowi podstawę dla komornika do dokonania zabezpieczenia zasądzonego roszczenia.

 

Przepis art. 47919a K.p.c. nakazuje stosować odpowiednio przepis art. 492 § 2 K.p.c. Oznacza to, że uprawniony, składając komornikowi odpis wyroku i wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, musi wskazać we wniosku sposób zabezpieczenia (art. 492 § 2). Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przewiduje art. 747 K.p.c.

 

Zabezpieczenie może nastąpić np. poprzez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego itd.

 

Reasumując dotychczasowe rozważania, należy stwierdzić, że każdy, kto uzyska wyrok sądu I instancji wydany w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych zasądzający w całości lub w części jego roszczenie pieniężne albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, będzie uprawniony do dokonania zabezpieczenia w sposób przez niego dowolnie wybrany.

 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że komentowany przepis dotyczy tylko wyroków wydanych w postępowaniach wszczętych od dnia 20 marca 2007 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.Stan prawny obowiązujący na dzień 01.03.2009

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus sześć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »